Sunteți pe pagina 1din 1

Corfonenco Valeria

Sarcinii:
1. Descrieți relațiile adolescentului cu adulții și semenii.
Relațiile cu adulții au o mare importanță la vârsta adolescenței. Există și a existat în toate timpurile
problema dintre generații, aceasta implicând multe nuanțe de caracter social, psihosocial și
individual. În majoritatea relațiilor interpersonale ale adolescenților cu adulții persistă conflictele și
de cele mai multe ori baza lor este diferența valorilor. Contradicțiile dintre așteptările adolescenților
și cele ale părinților duc la conflicte și neînțelegeri ce creează o insatisfacție și disconfort. De cele
mai multe ori dragostea peste măsură, hipertutelarea îi irită foarte mult pe adolescenți deoarece ei
le percep ca atentate la independența și libertatea personală care duce neapărat la negativism din
partea lor, încăpățânare
Relațiile și comunicarea cu semenii ocupă un loc foarte important în viața adolescentului. Sunt
un izvor de informație și în special de cunoștințe pe care nu le pot acumula de la adulți. Aceste relații
constituie un teren de autorealizare, oferă posibilitatea confirmării apartenenței de grup și nu în ultimul
rând satisfac necesitatea caracteristica vârstei- de comunicare intimă. Adolescenții manifestă tendința
de a se afirma nu numai individual ci și în grup: vor să activeze, să se distreze împreună. Ei sunt atrași și
de viața politică; în politică adolescentul vede o înaltă activitate socială.

2. Enumerați transformările de bază ale conștiinței de sine la adolescenți.