Sunteți pe pagina 1din 1

Scrisoare de motivare

Subiect : Obținerea unui post de asistent social

Stimate domnule Director,

Studiile mele în Asistență socială, din cadrul Universitatea Pedagogică de Stat,,Ion


Creanga,, , mi-au permis să dobîndesc cunoștințe aprofundate în domeniul de studiu
.Proaspăta absolvent și tînăra specialista în (domeniul), sînt în căutarea unui prim
loc de muncă, cu intenția de a mă perfecționa într-o meserie motivantă. Numeroasele
stagii/conferințe/proiecte la care am participat în timpul facultății mi-au permis să-mi
dezvolt spiritul de inițiativă, capacitatea de a rezolva probleme concrete și de a oferi
soluții pertinente. Aprofundarea și analizarea problemelor, căutarea și propunerea de
soluții pertinente, comunicarea, evaluarea într-un mediu internațional, sînt de asemenea
criterii care răspund foarte bine aspirațiilor mele. Vă rog să aveți în vedere și
competențele mele umane și profesionale, rigurozitatea și calitățile relaționale,
dinamismul meu, dar și capacitatea foarte bună de adaptare, atunci cînd analizați
prezentările potențialilor angajați. În speranța unui răspuns pozitiv, vă rog să primiți
salutările mele.

Cu stimă,
Valeria Corfonenco