Sunteți pe pagina 1din 4

Metanoia = O schimbare a

vieții
Compilație 
Cuvântul “metanoia” vine din prefixul grec meta, care înseamnă “peste”,
“după”, sau “cu” - iar nous, care înseamnă “intelect”, ori “minte”. Tradus literal,
metanoia înseamnă schimbarea de gândire ori a scopului cuiva. Termenul este în
general folosit în două contexte diferite, ambele păstrând sensul literal al
cuvântului. În Biblie, termenul este cel mai adesea tradus ca “pocăit”.
            Învățatul creștin Tertullian (160 - 225 AD) susținea că, în contextul
teologiei creștine, metanoia este cel mai bine tradus ca “schimbare a minții”. În
acest context, schimbarea minții s-ar putea referi la schimbarea de la necredincios
la credincios. Mai departe, această schimbare particulară a minții ar duce la
schimbarea completă a comportamentului și a dispoziției persoanei; persoana
care trece prin metanoia ar trebui să aibă o atitudine pioasă ci și să se comporte ca
atare. De aici și cuvântul “pocăință”, care se referă la renunțarea la păcat atât în
gând cât și în faptă. - Robert Arp
                                    *

            Potrivit Evangheliei după Marcu, Ioan Botezătorul propovăduia


“botezul pocăinței (metanoiei) spre iertarea păcatelor.”1 Din perspectiva lui Matei,
esența mesajului Botezătorului era “Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este
aproape.”2 Aici, ca de altfel peste tot în Biblie, metanoia înseamnă “nu doar o
schimbare a dispoziției interioare, ci o schimbare de 180 de grade a vieții cuiva, cu
tot ceea ce această schimbare implică, pe de o parte cu nevoia de ajutor din partea
lui Dumnezeu, iar pe de cealaltă parte de o conduită etică din partea omului.”
- Lewis și Demarest
O schimbare a minții și a scopului
În câteva cuvinte, metanoia este un cuvânt plin de o însemnătate remarcabilă
dată de  propovăduirea lui Hristos și a apostolilor….Cuvântul înseamnă “după-
minte” și simbolizează o schimbare a minții: gândind într-un fel, iar
mai apoi gândind altfel….
            Evanghelia este cea cea despre care are loc schimbarea. Propovăduirea
lui Isus și a apostolilor vorbește intelectului (nous), iar oamenii își schimbă, ori
nu-și schimbă mintea pe măsură ce aud. Atunci când un om își schimbă mintea la
auzul propovăduirii Evangheliei, el trece prin metanoia. Astfel, proclamarea
metanoiei la începutul Noului Testament este ușa către întreaga doctrină a Noului
Testament: Schimbă-ți mintea! Despre ce? Ascultă! O schimbare radicală a minții
în lumea religioasă este pe cale să se întâmple…nu, se întâmplă acum…Ceea ce
credeam despre Dumnezeu și lege, despre neprihănire și iertare este pe cale să se
schimbe. Ascultă! Metanoia și crede evanghelia!
            Metanoia Noului Testament este o chemare divină la o schimbare
radicală a minții despre felul în care oamenii se gândesc la religie. Astfel,
“pocăința” este o traducere nesatisfăcătoare a cuvântului extraordinar “metanoia”,
care ne oferă o perspectivă complet diferită a propovăduirii lui Isus și a apostolilor
Săi. A fost proclamația majoră a lui Isus și a apostolilor “Pocăiți-vă! Să vă pară rău
pentru păcatele voastre?” Ori a fost “Metanoia! Gândește într-un mod nou!”
Vedeți ce diferență este între aceste două cuvinte? Care dintre ele este în
concordanță cu evanghelia harului așa cum o știm din Noul Testament? Nu
primul, ci cel de-al doilea.

            Evanghelia ne cheamă la un nou mod de gândire despre religie. Oamenii


cred că sunt buni și că ascultarea poruncilor legii este modul spre mântuire și că
legea cere numai ascultare parțială, că majoritatea oamenilor nu vor muri, Isus
însă ne cheamă să credem că nimeni nu este bun și că nimeni nu va fi mântuit
prin ascultarea legii, deoarece legea cere ascultare perfectă, iar aceasta este larga
cale spre distrugere. Apostolii ne cheamă să credem că crucea lui Hristos este
puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, singura cale prin care putem fi mântuiți,
prin care putem să trăim, prin credință, în timp ce lumea crede că crucea este
nebunie. - Eli Brayley3
Adevărata pocăință
Adevărata pocăință este metanoia, din greacă, însemnând o schimbare
completă de direcție. Multor oameni le pare rău, dar nu se schimbă, ca și regele
Saul. Săracul Saul, n-a învățat niciodată. Și-a cerut scuze și i-a părut rău de multe
ori, dar nu s-a pocăit niciodată cu adevărat, el nu s-a întors și n-a luat-o în partea
cealaltă. Saul se mâhnea și plângea în fața profetului Samuel, dar nu plângea
pentru că se pocăia; plângea pentru că-i părea rău că pierdea regatul.4 El nu a
mărturisit cu adevărat și nu a renunțat la păcatul său, rădăcina malefică de sub
spectacolul la vedere.5
            Cu toate că regele David a făcut păcate mari, el a avut și pocăințe pe
măsură și o adevărată schimbare. Așa că Dumnezeu l-a iertat. David a căutat
inima lui Dumnezeu.6 David l-a iubit profund pe Dumnezeu și vroia să-L glorifice
și să-I facă pe plac. Dumnezeu l-a iubit pe David în ciuda tuturor păcatelor și
greșelilor sale deoarece David era dispus să mărturisească și să se schimbe - iar el
a ajuns să devină unul dintre măreții oameni ai lui Dumnezeu, în ciuda lui însuși.
            Așa că adevărata pocăință nu înseamnă doar a-ți părea rău: este
“metanoia”, o schimbare completă a minții, a inimii și a direcției - un om complet
nou, o nouă personalitate, o nouă făptură în Isus Hristos - născut din nou! Numai
Dumnezeu poate să o facă, dar noi trebuie să venim cu o voință credincioasă.

            Tu ai avut o pocăință adevărată atunci când inima, viața și mintea îți
sunt complet schimbate. Înseamnă o întoarcere completă și a merge în direcția
opusă! - Ca și atunci când îți conduci mașina pe o stradă și decizi că vrei să mergi
în direcția opusă, trebuie să întorci 180 de grade.

            Atunci când faci acest lucru faci exact ce cuvântul “metanoia”, tradus în
Noul Testament înseamnă: “Pocăiți-vă, căci împărația cerurilor este aproape!”7
Știi ce spunea Isus atunci când spunea asta? El spunea, întoarceți-vă viețile -
pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape! El a spus, întoarceți-vă și
începeți să mergeți în direcția opusă. Voi nu puteți continua să trăiți în același fel.
Voi nu puteți să vă întoarceți și să fiți slavul mamonei și să-L slujiți pe Dumnezeu
în același timp. Este imposibil; Isus însuși a spus-o. Căci “sau va urâ pe unul și va
iubi pe celălalt; sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt.”8 Cui îi slujești tu?
- David Brandt Berg
Pocăiți-vă pentru mântuire
Atunci când Pavel îi cheamă pe bătrânii din Efes să vină pe insula Miletus, el le
spune că “vestește Iudeilor și Grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în
Domnul nostru Isus Hristos.”9 Apoi, stând în fața împăratului Agripa, Pavel
spune, “De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești.
Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, și la
Neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, și să facă fapte vrednice
de pocăința (metanoia) lor.”10 Pavel proclamă același mesaj ca al lui Ioan, Isus și
Petru, continuând să prezinte că pocăința este necesară pentru mântuire și că
roadele ori faptele adevăratei pocăințe (literal, un proces continuu sub controlul
Duhului Sfânt) indică adevărata pocăință.

            Biblia de asemenea ne învață că pocăința este un dar de la Dumnezeu.


În Faptele Apostolilor 5:31, Petru și ceilalți apostoli decalră Sanhedrinului, “Pe
acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui, și L-a făcut Domn și Mântuitor,
ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.” Mai apoi, Petru explică
chemarea sa de la Domnul de a merge la Neamuri cu mesajul mântuirii, iar frații
lui din Ierusalim au răspuns, “au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat
deci și Neamurilor pocăința, ca să aibă viața.”11
            În această perioadă, condiția pocăinței este de cele mai multe ori
absentă din mesajul mântuirii creștine. Prea des, mântuirea este oferită ca un bilet
gratuit spre Rai, un bilet care nu ne costă nimic. Totuși, Biblia ne învață că atât
chemarea la pocăință cât și condițiile pocăinței sunt absolut necesare pentru ca
mântuirea să aibă loc: forma de verb al metanoiei exprimă chemarea pentru
acțiunea de a lua decizia de a schimba viața cuiva; forma de substantiv a
cuvântului metanoia declară condiția necesară pentru mântuire. Numai atunci
când acestea două sunt prezente, vor urma și roadele pocăinței. În alte cuvinte, o
persoană trebuie să-și dea seama că are nevoie de o schimbare în viața sa. El
trebuie să ia decizia de a se schimba, iar mai apoi de a-și preda viața lui Hristos,
primind Duhul Lui Hristos în Duhul Său. Acesta este costul, predarea vieții sale.
Aceasta este necesară pentru că, așa cum se spune Biblia, nicio persoană nu are
abilitatea de a se schimba; schimbarea spirituală vine numai de la Dumnezeu.
Vestea bună este că pocăința este darul lui Dumnezeu pentru toți cei ce se predau
lui Hristos. - Bill Klein12
 

1 Marcu 1:4; Luca 3:3.


2 Matei 3:2.
3 http://www.timothyministry.com/2012/07/the-great-meaning-of-
metanoia.html.
4 1 Samuel 15:24-30.
5 Proverbe 28:13.
6 1 Samuel 13:14; Psalmi 51.
7 Matei 4:17.
8 Matei 6:24.
9 Faptele Apostolilor 20:21.
10 Faptele Apostolilor 26:19-20.
11 Faptele Apostolilor 11:18.
12 http://www.studylight.org/language-studies/greek-
thoughts/print.cgi?a=59.