Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrarea practică Nr.

1
Tema: Asamblările demontabile și nedemontabile

Obiectivul lucrării: De a forma priceperi și deprinderi vizînd identificarea asamblărilor


demontabile și nedemontabile

1. Materiale didactice:
1.1 Machete, placate, panouri, conspect.
1.2 Agregate, subansambluri, mecanisme a sistemelor de comandă.

Ordinea și sarcinile de realizare a lucrării.


1.1.1 De identificat tipurile de filet din figura 1.1
1.1.2 De identificat tipurile de șuruburi din figura 1.2
1.1.3 De identificat tipurile de piulițe din figura 1.3
1.2.1 De identificat tipurile de asamblări prin pene din figura 1.4
1.2.2 De identificat tipurile de asamblări prin caneluri din figura 1.5
1.3.1 De identificat tipurile de asamblări prin știfturi din figura 1.6
1.3.2 De identificat tipurile de asamblări din figura 1.7
1.4.1 De identificat tipurile de arcuri din figura 1.8
1.5.1 De identificat tipurile de asamblări cu nituri din figura 1.9
1.5.2 De identificat tipurile de asamblări prin sudare din figura 1.10
1.5.3 De identificat tipurile de asamblări prin presare din figura 1.11
1.6.1 Concluzii și propuneri

Bibliografie:
1.Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constantin, Mariana, Tehnologia asamblării structurilor
metalice. Lăcătuşerie mecanică, Editura Cvasidocumentaţia PROSER & Printech, Bucureşti,
2006.
2. www.scribd.com
3. www. regielive.ro
4. Conspect

Mod Coala Nr. Document Semnat. Data


.
Efectuat Lit. Coala Coli
Verificat

Nr. Control .
Aprobat
De identificat tipurile de filet din figura 1.1

a b c

d e
Figura 1.1 _____________________________________________
a___________________ b____________________ c______________________
d____________________________________ e__________________________
De identificat tipurile de șuruburi din figura 1.2

Figura1.2 __________________________
a_________________________ b________________________ c________________________
d_________________________ e________________________ f________________________
g_________________________ h________________________

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


De identificat tipurile de piulițe din figura 1.3

Figura 1.3________________________________
a____________________________ b_________________________ c_____________________
d____________________________ e_________________________ f_____________________
h____________________________

De identificat tipurile de asamblări prin pene din figura 1.4

a b c

d e f h
Figura 1.4 ____________________________________
a_________________ b_________________ c_________________ d___________________
e_________________ f_________________ h_________________

De identificat tipurile de asamblări prin caneluri din figura 1.5

a b c
Figura 1.5________________________________
a_________________________ b_________________________ c_____________________
Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


De identificat tipurile de asamblări prin știfturi din figura 1.6

a b

c d e

f g h
Figura 1.6 ___________________________________
a____________________________ b________________________ c______________________
d____________________________ e________________________ f______________________
g____________________________ g________________________

De identificat tipurile de asamblări din figura 1.7

c d

Figura 1.7 __________________________________


a______________________________________ b______________________________________
c_____________________________________ 1______________________________________
2______________________________________ d______________________________________
De identificat tipurile de arcuri din figura 1.8

a c
Figura 1.8__________________________________
Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


d

f g h i
(Continuare) Figura 1.8 _________________________________
a_______________________ b___________________________ c________________________
d_______________________ e___________________________ f________________________
g_______________________ h___________________________ i________________________

De identificat tipurile de asamblări cu nituri din figura 1.9

a b c d

e f h i
Fiugura 1.9 __________________________________
a___________________________ b________________________ c_______________________
d___________________________ e________________________ f_______________________
h___________________________ i________________________

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data


De identificat tipurile de asamblări prin sudare din figura 1.10

Figura 1.10 _____________________________


a__________________ b__________________ c__________________ d__________________
e__________________ f__________________ g__________________

De identificat tipurile de asamblări prin presare din figura 1.11

Figura 1.11 _______________________________


a___________________________ b________________________ c_______________________
d___________________________ e________________________

Concluzii și propuneri
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Coala

Mod Coala N. Document Semnat Data