Sunteți pe pagina 1din 6

Pasare Darius

Clasa a VII-a B

Fișă de lucru istorie

Drepturile omului

A. ,,Art. 1. Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele
sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în
spiritul fraternității.
Art. 3. Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea sa.
Art. 4. Nimeni nu va fi ținut în sclavie, nici în servitute.
Art. 5. Nimeni nu va fi supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane
sau degradante.
Art. 7. Toți oamenii sunt egali în fața legii.
Art. 9. Nimeni nu poate fi arestat, deținut sau exilat în mod arbitrar.
Art. 11. Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când
vinovăția sa va fi dovedită.
Art. 13. Orice persoană are dreptul să circule liber și să-și aleagă reședința în interiorul
unui stat.
Art. 15. Orice individ are dreptul la o cetățenie.
Art. 17. Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură cât și în asociere cu alții.
Art. 19. Orice individ are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare.
Art. 20. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și de asociere pașnică.
Art. 26. Orice persoană are dreptul la educație.”
(Din Declarația Universală a Drepturilor Omului)

B. ,,Invocări de omucideri ilegale comise de forțele de Securitate.


Torturi și rele tratamente asupra deținuților.
Privarea arbitrară de libertate.
Ascultarea telefoanelor.
Expulzări și extrădări.
Libertatea presei.
Ingerința în drepturile de proprietate.”
(Ghid de predare a Convenției Europene a Drepturilor Omului)

1
Sarcini de lucru:
 Comparați Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a
Drepturilor Omului și alcătuiți un inventar al drepturilor și libertăților cetățenești
fundamentale într-o societate democratică.
 Analizați lista tipurilor de cazuri depuse la CEDO de la Strasbourg și identificați
articolele din Convenție care sunt încălcate.
 Alegeți șase drepturi din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și ordonați-le
într-o ierarhie personală. Argumentați această scară a valorilor.
 Identificați două cazuri de încălcare a drepturilor omului în viața cotidiană.

Sarcini de lucru:
 1. Comparați Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția
Europeană a Drepturilor Omului și alcătuiți un inventar al drepturilor și
libertăților cetățenești fundamentale într-o societate democratică.

Inventar al drepturilor si libertatilor cetatenesti fundamentale intr-o societate


democratica:
 Dreptul la viata si la securitatea propriei persoane
 Dreptul la libertate si la demnitate
 Dreptul la nediscriminare pe orice fel de criteriu
 Dreptul la personalitate juridica
 Dreptul de a nu fi supus torturii, sclaviei, pedepse sau tratamente crude, inumane,
degradante
 Egalitate in drepturi, egalitate in fata legii, protectie impotriva oricarei
discriminari sau provocari la discriminari
 Dreptul de a nu fi arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar
 Dreptul de a obtine satisfactie din partea instantelor juridice nationale competente
 Dreptul de a fi audiat in mod echitabil, de a avea un proces corect in instante
 Dreptul la prezumtia de nevinovatie
 Dreptul de a fi protejat prin lege de imixtiuni in viata personala, in familia sa, in
domiciliul sau, de a se aduce atingeri onoarei si reputatiei unei persoane
 Dreptul la libera circulatie si la alegerea resedintei in interiorul granitelor unui stat

2
 Dreptul de a parasi si de a se intoarce intr-o tara, inclusive in a sa
 In caz de persecutie, dreptul la a solicita azil si de a beneficia de azil in alte tari
 Dreptul la cetatenie
 Dreptul la proprietate
 Dreptul la gandire libera, la constiinta proprie si apartenenta la o religie, ca si
dreptul de a se manifesta in acest sens, singura sau impreuna cu altii, public si
privat
 Dreptul la libertatea exprimarii opiniilor, la a primi si de a raspandi informatii si
idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat
 Dreptul de a alege
 Dreptul la un nivel de trai decent
 Dreptul ca mama si copilul sa fie ocrotiti
 Dreptul la un invatamant de calitate
 Dreptul de a participa la viata culturala

 2. Analizați lista tipurilor de cazuri depuse la CEDO de la Strasbourg și


identificați articolele din Convenție care sunt încălcate.

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki


(APADOR-CH) a transmis că 43% din deciziile CEDO nu sunt încă implementate la
nivel european, România fiind în media europeană – cu 44% grad de neimplementare,
cele mai vechi cauze pilot rămase nerezolvate se referă la Dosarul Revoluției din 1989,
nerestituirea proprietăților naționalizate și condițiile din penitenciare.

„CEDO nu poate face legi sau schimba sistemul de justiție din țările pe care le
condamnă, însă poate să ceară statelor respective, în decizia de condamnare, pe lângă
despăgubirea financiară a victimei și anumite măsuri de îndreptare a sistemelor care au
generat respectivele nedreptăți", precizează Asociația într-un comunicat de presă
transmis luni.

Primul pas, despăgubirea victimei, se pune în aplicare relativ repede, ceea ce durează este
aplicarea măsurilor care să corecteze situația, astfel încât să nu mai fie încălcate drepturi
ale persoanelor.

3
„O condamnare la CEDO înseamnă că țara respectivă a încălcat unul din drepturile
prevăzute în Convenție", precizează APADOR-CH.

În ce domenii este condamnată România

Printre cele mai vechi cauze pilot în care România a fost condamnată și nu sunt nici
astăzi implementate, se află:

 Dosarul Revoluției din 1989 – dus la CEDO de Asociația 21 decembrie 1989, care
privește dreptul la viață și protecția împotriva torturii;
 Cauza Maria Atanasiu și alții v România, privind nerestituirea proprietăților
naționalizate.
 Numeroase cauze ce vizează condițiile proaste de detenție
 Cauze ce vizează drepturile persoanelor cu handicap
 Cauze ce vizează violența în familie

Cauzele în care România a fost condamnată în ultimii zece ani, și care se află în
implementare, se referă la:

 dreptul la un proces echitabil, accesul la o justiție eficientă,


 condiții improprii de detenție,
 nerespectarea dreptului de proprietate,
 protecția persoanelor cu tulburări psihice,
 protecția vieții private și de familie,
 dreptul la viață și protecția împotriva torturii,
 protejarea corespondenței și supraveghere secretă,
 libertatea de expresie,
 defăimare și hate speech,
 violență domestică,
 discriminare pe motive sexuale,
 lipsa accesului la justiție și durata prea mare a procesului,
 libertatea de conștiință și de religie,
 dreptul la educație,

4
 abuzuri ale forțelor de ordine.
„Implementarea hotărârilor CEDO este importantă deoarece repară neajunsuri
sistemice, previne încălcarea drepturilor altor persoane și contribuie la economisirea
banilor pe care altfel statul este silit să-i plătească periodic pentru despăgubirea
victimelor care obțin dreptatea de la CEDO", susține APADOR-CH.

 3. Alegeți șase drepturi din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și


ordonați-le într-o ierarhie personală. Argumentați această scară a valorilor.

Sase drepturi din Conventie ordonate in ierarhia mea personala:

1. dreptul la viata – in opinia mea, acesta este un drept fundamental, intrucat fara acest
drept, restul nu ar avea niciun sens;
2. dreptul la libertate si siguranta – fara acest drept nu iti poti desfasura viata de zi cu
zi;
3. dreptul la libertatea de gandire, de constiinta si de religie – fara acest drept esti
obligat sa gandesti cum iti impun altii si sa faci lucruri importiva propriei vointe. Iar lipsa
dreptului la religie te saraceste sufleteste.
4. dreptul la libertatea de intrunire si de asociere – lipsa acestui drept ne-ar face pe
toti alienati sufleteste si ar duce la o izolare impusa, altfel spus, nu am avea o viata
sociala implinita;
5.dreptul la libertatea de exprimare – pentru mine este unul dintre cele mai importante
drepturi, ca om si ca pianist. Fara acest drept practic nu am mai fi oameni. Iar noi, cei
care facem muzica am fi privati de a ne manifesta pasiunea si talentul
6. interzicerea discriminarii – in opinia mea, acest drept este o suma a multora dintre
celelalte drepturi. Oamenii nu trebuie sa fie disriminati pe criterii de sex, rasa, culoare,
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o
minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta situatie.

 4. Identificați două cazuri de încălcare a drepturilor omului în viața cotidiană

1. DISCRIMINAREA persoanelor in varsta. In aceasta perioada a izolarii la domiciliu,


persoanele cu varsta peste 65 de ani au fost obligate sa stea mai mult in izolare, avand
dreptul sa se deplaseze doar cateva ore pe zi, intr-un anumit interval orar, la fel ca
detinutii
2. DREPTUL LA LIBERTATEA DE INTRUNIRE SI DE ASOCIERE – tot in acesta
perioada, prin aceste ordonante de urgenta s-a incalcat si acest drept (alaturi de multe
altele), fapt care a dus la imposibilitatea de a ne desfasura un alt drept, DREPTUL LA
EDUCATIE, intr-un mod normal, natural (nu am putut sa ne intalnim profesorii si
colegii). Pentru cei care fac muzica incalcarea acestui drept a dus la stoparea oricarei

5
forme de manifestare artistica (concursuri, festivaluri) si practic la anihilarea treptata a
artistilor.