Sunteți pe pagina 1din 26

Pagină de Jurnal

pentru data de 24.11.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Prima vizită la Direcţia Asistenţă Socială sectorul Buiucani. Interviu cu


şeful Direcţiei - dna Irina Certan, cu şeful adjunct – dna Svetlana Nijiberschii,
cu specialiştii principali şi asistenţii sociali angajaţi.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Stabilirea feed-back-ului.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Colaborarea cu angajaţii Direcţiei Asistenţă Socială sectorul Buiucani.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Instruire continuă în domeniu.


Pagină de Jurnal
pentru data de 25.11.2008

1. EXPERIENŢĂ-Ce s-a întâmplat?

Am luat act de prevederile Regulamentului funcţionării Direcţiei Asistenţă


Socială sectorul Buiucani în cadrul Direcţiei Generale Asistenţă Socială a
Consiliului municipal Chişinău.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Informarea.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Utilizarea prevederilor Regulamentului funcţionării Direcţiei Asistenţă


Socială sectorul Buiucani în cadrul Direcţiei Generale Asistentă Socială a
Consiliului municipal Chişinău în scopul desfăşurării practicii.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Identificarea şi aplicarea prevederilor Regulamentului funcţionării Direcţiei


Asistentă Socială sectorul Buiucani în cadrul Direcţiei Generale Asistenţă
Socială a Consiliului municipal Chişinău la necesitate.

2
Pagină de Jurnal
pentru data de 26.11.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Am luat cunoştinţă cu un set de acte legislative şi hotărâri ale Guvernului


Republicii Moldova cu privire la sistemul asistenţei sociale: Legea asistenţei
sociale, Legea privind protecţia socială a invalizilor, Legea privind pensiile de
asigurări sociale de stat, Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele
categorii de cetăţeni, Legea cu privire la protecţia socială specială a unor
categorii de populaţie, Instrucţiunea cu privire la stabilirea invalidităţii şi a
tipurilor de asistenţă socială în Republica Moldova.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Informarea cu privire la cadrul legislativ şi baza normativă în domeniul


protecţiei sociale.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Cunoaşterea prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei sociale.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Asigurarea respectării şi aplicării legislaţiei privind protecţia socială.

3
Pagină de Jurnal
pentru data de 27.11.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Am luat cunoştinţă de următoarele acte: Fişa de post-tip a asistentului


social; Codul Deontologic al asistentului social; Regulamentul-cadru cu privire
la atestarea competenţelor profesionale ale asistenţilor sociali; Standardele
profesionale în domeniul asistenţei sociale, ca: standardele relaţiilor la locul de
muncă, relaţiile cu colegii şi alţi specialişti şi responsabilitatea asistentului social
faţă de comunitate.
Asistenţa pasivă la orele de audienţă a beneficiarilor de servicii sociale.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Informarea în domeniu.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Stabilirea programului de activitate şi a soluţiilor adecvate.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Observarea activităţilor asistentului social la orele de audientă a


beneficiarilor de servicii sociale şi luarea de notiţe.

4
Pagină de Jurnal
pentru data de 28.11.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s a întâmplat?

Analiza bazei de date „Asistenţa socială" ce ţine evidenţa tuturor


ajutoarelor de care a beneficiat persoana şi a bazei de date „ROS0 94" - ce
conţine contingentul beneficiarilor de servicii sociale, arhiva cu dosare închise.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Obţinerea rapidă a informaţiei actualizate.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Oferirea serviciilor sociale şi consultaţiilor în caz de necesitate.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Gestionarea bazelor de date.

5
Pagină de Jurnal
pentru data de 01.12.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Contactarea telefonică a persoanelor de vârsta a treia cu privire la acordarea


ajutorului material (250 lei), în baza Deciziei nr.36 din 08.11.2008, conform
listelor perfectate de Direcţia Asistenţă Socială sectorul Buiucani, în care au fost
incluşi 320 pensionari în etate, cu vârsta de la 70 ani, pensia până la 600 lei şi nu
au beneficiat de ajutor în anul curent (cantină socială, bilet sanatorial etc).

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Respectarea standardelor în relaţia cu beneficiarii.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Stabilirea contactului cu beneficiarii.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Acordarea serviciilor de informare.

6
PA GINĂ DE JURNAL

Marti, 02.12.2008

1. EXPERIENŢĂ-Ce s-a întâmplat?

Contactarea telefonică a invalizilor, invalizilor din copilărie, copiilor


invalizi (gr.I, gr.II) cu privire la acordarea ajutorului material către Ziua
Mondială a invalizilor (250 lei), în baza Deciziei nr.37 din 08.11.2008 „Cu
privire la acţiunile de caritate către Ziua Mondială a invalizilor", conform
listelor perfectate de Direcţia Asistenţă Socială sectorul Buiucani, coordonate cu
Pretura, în care au fost incluse 430 persoane ce beneficiază de pensie până la
600 lei şi nu au beneficiat de ajutor în anul curent (cantină socială, bilet
sanatorial etc).

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Respectarea standardelor în relaţia cu beneficiarii.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Stabilirea contactului cu beneficiarii.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Acordarea serviciilor de informare.

7
PA GINĂ DE JURNAL

Miercuri, 03.12.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s a întâmplat?

Asistarea la volanta cu lucrătorii sociali.


Consultaţie de la asistentul social responsabil de evaluarea condiţiilor
persoanelor socialmente vulnerabile pentru acordarea asistenţei sociale sub
formă de hrană la cantina de ajutor social.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Informarea despre prevederile Deciziei Consiliului Municipal Chişinău


„Privind cantinele de ajutor social" şi Regulamentul-tip cu privire la
funcţionarea cantinelor de ajutor social.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Acordarea consilierii persoanelor socialmente vulnerabile care solicită


hrană la cantina de ajutor social; determinarea categoriei beneficiarului.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Aplicarea în practică în rezultatul examinării Anchetei sociale.

8
PA GINĂ DE JURNAL

Joi, 04.12.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Asistarea la orele de audientă a beneficiarilor de servicii sociale. Evaluarea


situaţiei de criză a persoanelor defavorizate, precum şi a posibilităţilor de
intervenţie. Perfectarea actelor, îndeplinirea anchetelor sociale, ţinând cont de
confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Cooperarea cu diverse categorii de beneficiari de servicii sociale şi


promovarea intereselor acestora.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Satisfacerea necesităţilor sociale a beneficiarilor şi asigurarea unui climat


psihologic favorabil.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Colaborarea cu asistentul social, stabilirea contactelor cu beneficiarii.

9
PA GINĂ DE JURNAL

Vineri, 05.12.2008

1. EXPERIENŢĂ-Ce s-a întâmplat?

Studiu de caz nr. 1.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Investigaţia pe teren, lucrul în echipă în scopul evaluării condiţiilor locative


şi sociale.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Experienţă în întocmirea actului de examinare, a anchetei sociale.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Efectuarea studiului de caz.

PA GINĂ DE JURNAL
10
Luni, 08.12.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Consultaţie de la specialistul principal în problemele persoanelor cu


disabilităţi, responsabil de acordarea compensaţiilor nominative pentru
transportul urban. Consiliere privind perfectarea duplicatului permisului furat,
permisului pierdut.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Colaborarea cu Regia Transport Electric. Perfectarea listelor pentru


acordarea compensaţiei nominative la transportul urban.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Acumularea experienţei.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Conlucrarea cu instituţiile de resort, în scopul realizării obiectivelor


propuse.

PA GINĂ DE JURNAL

11
Marti, 09.12.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Instruirea referitor la deservirea socială la domiciliu. Analiza


Regulamentului-tip cu privire la secţiile de ajutor social la domiciliu al
bătrânilor singuratici şi cetăţenilor inapţi de muncă. Perfectarea actelor-tip
necesare pentru Dosarul de pensionare.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Perfectarea Actului de examinare a condiţiilor locative şi sociale.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Completarea Raportului de ajutor social la domiciliu.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Întocmirea responsabilă şi calificată a actelor de evidenţă a serviciilor


oferite beneficiarilor.

PA GINĂ DE JURNAL

12
Miercuri, 10.12.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Asistarea la volanta cu lucrătorii sociali.


Examinarea deservirii la domiciliu, cu ieşire la faţa locului, a pensionarei
Andrieş Natalia. Prestarea serviciilor de asistenţă: procurarea produselor
alimentare şi a medicamentelor.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Darea de seamă a lucrătorilor sociali care activează la Direcţia Asistentă


Socială sectorul Buiucani referitor la acordarea serviciilor de îngrijire la
domiciliu din cauza bătrâneţii sau disabilitătii.
Acumularea experienţei practice.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Evaluarea capacităţii de autoîngrijire din cauza bătrâneţii şi acordarea de


servicii specializate.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Implementarea programei de protecţie şi integrare socială a persoanelor


defavorizate.

Pagină de Jurnal

13
pentru data de 11.12.2008

1. EXPERIENŢĂ-Ce s-a întâmplat?

Asistarea la orele de audientă a beneficiarilor de servicii sociale. Oferirea


serviciilor de consultanţă în domeniul perfectării actelor.

2. IDENTIFICARE — Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Cooperarea cu diverse categorii de beneficiari de servicii sociale şi


promovarea intereselor acestora.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Satisfacerea necesităţilor sociale a beneficiarilor şi asigurarea unui climat


psihologic favorabil.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Colaborarea cu asistentul social, stabilirea contactelor cu beneficiarii.

Pagină de Jurnal
pentru data de 12.12.2008
14
1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Am asistat la volanta lucrătorilor sociali. Am întocmit un demers la


Policlinica de sector pentru obţinerea Certificatului de confirmare a Comisiei de
examinare a stării sănătăţii a binefeciarului Miron Vladimir.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Efectuarea interviului, întocmirea demersului la Policlinica de sector pentru


obţinerea Certificatului de confirmare a Comisiei de examinare a stării sănătăţii.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Implicarea în activităţile de acordare a serviciilor de asistenţă socială.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Colaborarea în echipă, cu instituţiile de resort.

Pagină de Jurnal
pentru data de 15.12.2008

15
1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Consultaţie din partea asistentului social responsabil de repartizarea


tichetelor pentru medicamente oferite de misiunea creştină „Armata Salvării", a
loturilor de ajutoare umanitare sub formă de haine uzate, produse alimentare,
mărfuri cosmetice.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Examinarea şi perfectarea listelor persoanelor care necesită ajutoare


umanitare sub diferite forme.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Colaborarea cu asistenţii sociali, cu Fondul Municipal de Susţinere Socială


a Populaţiei.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Colaborarea cu distribuitorii de ajutoare umanitare şi acumularea


experienţei.

Pagină de Jurnal
pentru data de 16.12.2008

16
1. EXPERIENŢĂ-Ce s-a întâmplat?

Consiliere în cazul adresărilor verbale în orele de audientă. Oferirea serviciilor


de consultanţa în domeniul implementării politicilor de protecţie socială a
persoanelor cu disabilităţi.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Cooperarea cu diverse categorii de beneficiari de servicii sociale şi


promovarea intereselor acestora.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Satisfacerea necesităţilor sociale a beneficiarilor şi asigurarea unui climat


psihologic favorabil.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Colaborarea cu asistentul social, stabilirea contactelor cu beneficiarii.

Pagină de Jurnal
pentru data de 17.12.2008

17
1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Asistarea la volanta lucrătorilor sociali.


Elaborarea unui demers de intervenţie în situaţia-problemă existentă, cu
vizită la domiciliu, în scopul evaluării condiţiilor de trai a familiei de pensionari
Idricean.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Darea de seamă a lucrătorilor sociali care activează la Direcţia Asistenţă


Socială sectorul Buiucani referitor la acordarea serviciilor de îngrijire la
domiciliu din cauza bătrâneţii sau disabilităţii.
Acumularea experienţei practice.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Evaluarea condiţiilor de trai a persoanelor cu abilităţi fizice limitate şi


acordarea de servicii sociale în urma solicitării sprijinului.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Implementarea programei de protecţie şi integrare socială a persoanelor


defavorizate.

Pagină de Jurnal
pentru data de 18.12.2008

18
1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Asistarea la orele de audientă a beneficiarilor de servicii sociale.


Servicii de consultanţă în domeniul perfectării actelor.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Cooperarea cu diverse categorii de beneficiari de servicii sociale şi


promovarea intereselor acestora.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Satisfacerea necesităţilor sociale a beneficiarilor şi asigurarea unui climat


psihologic favorabil.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Colaborarea cu asistentul social, stabilirea contactelor cu beneficiarii.

Pagină de Jurnal
pentru data de 19.12.2008

19
1. EXPERIENŢĂ - Ce s a întâmplat?

Studiu de caz nr.2.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Investigaţia pe teren, evaluarea condiţiilor locative şi sociale.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Elaborarea planului de intervenţie în situaţia-problemă.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Investigaţia pe teren, consilierea, ancheta socială, interviul.

Pagină de Jurnal
pentru data de 22.12.2008

20
1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Extragerea informaţiei solicitate de către asistentul social în problemele


persoanelor în etate din baza de date, în scopul întocmirii Fişei de evidenţă a
pensionarilor.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Lucrul în sistemul informatic de evidenţă automatizată a datelor.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Operativitatea în obţinerea informaţiei, transparenţă în lucrul cu


beneficiarii.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Gestionarea bazei de date.

Pagină de Jurnal
pentru data de 23.12.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

21
Consiliere, colaborare cu membrii comunităţii.

Servicii de consultanţă în domeniul perfectării actelor.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Acordarea sfaturilor utile beneficiarilor de servicii sociale.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Stabilirea contactelor, cooperarea cu diverse persoane.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Respectarea prevederilor Codului Deontologic al asistentului social.

PA GINĂ DE JURNAL

Miercuri, 24.12.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

22
Asistarea la volanta cu lucrătorii sociali.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Pregătirea către darea de seamă anuală a lucrătorilor sociali care activează


la Direcţia Asistentă Socială sectorul Buiucani referitor la acordarea serviciilor
de îngrijire la domiciliu din cauza bătrâneţii sau disabilităţii.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Activităţi de totalizare, de finalizare a anului calendaristic.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Acumularea experienţei.

PA GINĂ DE JURNAL

Joi, 25.12.2008

23
1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?

Perfectarea Jurnalului de practică.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Colaborarea cu asistenţii sociali şi specialiştii principali ai Direcţiei


Asistenţă Socială sectorul Buiucani.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Îndeplinirea Jurnalului de practică.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Completarea corectă şi cu regularitate a paginilor de jurnal.

PA GINĂ DE JURNAL

Vineri, 26.12.2008

1. EXPERIENŢĂ - Ce s-a întâmplat?


24
Conversaţie cu şefa Direcţiei Asistenţă Socială sectorul Buiucani referitor
la evaluarea practicii.

2. IDENTIFICARE - Ce a fost mai important pentru mine în această


experienţă?

Evaluarea desfăşurării practicii.

3. ANALIZA - De ce a fost important pentru mine?

Aprobarea activităţii.

4. GENERALIZARE - Ce am învăţat / reînvăţat, cum voi aplica lucrul şi


cum îl voi folosi?

Competenţă şi responsabilitate în activitatea profesională.

STUDIU DE CAZ Nr.2

25
Familia Rudoi este o familie socialmente vulnerabilă, alcătuită din 4 membri:
tatăl - Rudoi Simion, 50 ani, şomer; mama - Rudoi Svetlana, 47 ani, dereticătoare;
fiica - Tatiana, 26 ani, şomeră; fiul - Ivan, 15 ani, elev, invalid gr.II.
Situaţie materială deplorabilă, locuiesc într-o casă la sol, str. , în 2 odăi modest
mobilate, fară condiţii sanitaro-igienice, având datorii.
Căutarea disperată de către tată a unui loc de muncă, dar fară rezultat, a dus la
căderea în extremă, devenind alcoolic, agravând situaţia financiară a familiei.
Lucrează doar soţia, care nu reuşeşte să acopere toate cheltuielile familiale, întrucât
venitul este foarte mic. Fiica, cu studii medii incomplete, nu este plasată în câmpul
muncii, deoarece nu face faţă cerinţelor pieţei muncii. Fiul, invalid gr.II, elev,
primeşte o indemnizaţie unică cu ocazia şcolarizării.
Familia s-a adresat cu cerere la Direcţia Asistentă Socială sectorul Buiucani pentru a
i se acorda ajutor material. Modalităţi de intervenţie:
- vizita la domiciliu şi evaluarea condiţiilor de trai;
- completarea anchetei sociale cu privire la acordarea ajutorului material;
- consilierea fiicei cu privire la punerea la evidenţă la Oficiul Forţei de
Muncă;
- alimentarea / dejun gratis la cantina şcolii;

- consilierea tatălui în scopul reabilitării.

26