Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Disciplina: Istorie

Clasa: a VII-a

Data:

Tema: Anglia de la absolutism la monarhia parlamentară

Tipul lecției: de predare - învățare

Durata lecției: 45 min

Competențe specifice:

 Cunoașterea și interpretarea surselor istorice.


 Determinarea relațiilor de cauzalitate și schimbare în istorie.
 Aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice.

Obiective operaționale:

1. Să analizeze nivelul de dezvoltare a Angliei la începutul sec. al XVII-lea, în baza surselor


istorice;
2. Să deducă cauzele războiului civil între rege și Parlament, în baza textului din manual;
3. Să caracterizeze reformele efectuate de Parlament în perioada revoluției engleze, în baza
surselor istorice;
4. Să identifice 2-3 transformări mai importante din societatea engleză în a doua jumătate
a sec. XVII-lea.

Tehnologii didactice:

a) Metode: Conversația, lucrul cu textul, tabel, expunerea.


b) Forme : individual, frontal.
c) Mijloace: manualul

Bibliografie:

 Manualul școlar pentru clasa a VII-a de ”Istoria Românilor și universal”, Ed. Știința,
2002
Desfășurarea activității

Etape Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Tehnologii Timp


Evocare Profesorul organizează clasa de Elevii se pregătesc de lecție 5 min
elevii, și creează un climat cooperant.
Actualizarea
cunoștințelor I.Profesoara acordă unele întrebării:
 Care dintre ramurile
economiei engleze au Elevii formulează Conversați
înregistrat, la începutul epocii răspunsurii la întrebările a
moderne, cele mai importante profesoarei și răspund.
progrese?
 Cînd a fost convocat
Parlamentul englez pentru
prima dată?
 Ce schimbări erau necesare în
societatea engleză la mijlocul
secolului al XVII-lea?De ce?

Realizarea Profesoara anunță tema, obiectivele 25


sensului lecției. min.

O1 I.Profesoara propune elevilor să Elevii studiază textul, și-și Conversați


studieze individual subpunctul fac notițe în caiet cu cele a
Anglia la începutul sec. al XVII-lea, mai importante idei.
și să analizeze nivelul de dezvoltare a Lucru cu
statului. textul

II. Se propune elevilor să studieze


începutul revoluției engleze,
evidențiind cauzele războiului civil
O2 între rege și Parlament și să Elevii analizează informația
complecteze tabelul: din text și complectează Tabel
Domeniul Cauzele principale ale tabelul
războiului civil din
Anglia între rege și
Parlament
economic
social
politic
religios
Reflexia 14
I.Profesoara va comunica elevilor Elevii vor nota în caiete Expunerea min.
realizările de bază ale revoluției ideile principale. Și vor
O3 engleze din anii 1640-1688. Astfel, deduce rezultatele
O4 elevii vor deduce rezultatele
principalelor transformări din
societatea engleză, în perioada
revoluției.

II. Elevilor li se propune să realizeze Conversați


o comparație între cele 2 figuri Elevii vor face comparația a
politice din timpul războiului civil – dintre cele două personalități
Carol I Stuart și Oliver Cromwell. politice.

Extinderea Temă pentru acasă: Realizarea unui Elevii notează tema pentru 1 min.
rebus cu cuvintele cheie din temă. acasă