Sunteți pe pagina 1din 2

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

NR. ACTIVITATEA OBIECTIV PERIOADA LOCAȚIE RESPONSABIL


CRT
.
1. ANALIZA DE NEVOI A
GRUPULUI ȚINTĂ-
elaborarea, completarea și OCT. 2020 Prof. Voicu Adina
analizarea rezultatelor O1, O2 MEDIUL ONLINE Psiholog școlar Acsente Daniel
chestionarelor de nevoi Prof. Dorobanțu Gabriela
elevi/părinți Prof. Udrea Mihaela

2. SUNTEM CEEA CE
MÂNCĂM?- prezentarea Prof. Voicu Adina
obiectivelor, activităților, 1-5 NOV. 2020, la orele Sala de clasă Psiholog școlar Acsente Daniel
metodelor și mijloacelor, a de dirigenție și biologie Prof. Dorobanțu Gabriela
rezultatelor preconizate ale O1 Prof. Udrea Mihaela
proiectului
3. PRINCIPII MODERNE
DE NUTRIȚIE- dezbatere 8-12 NOV. 2020, la orele
privind impactul de dirigenție și biologie Prof. Voicu Adina
alimentației inteligente în O1, O3 Sala de clasă Prof. Dorobanțu Gabriela
menținerea stării de Prof. Udrea Mihaela
sănătate; prezentare power-
point;
4. Invitat- Functional nutriționist
CONSULTANȚA Daniela Andreiu
NUTRIȚIONALĂ- NOV 2020 Amfiteatru Prof. Voicu Adina
CÂND? CUM? DE CE? O1, O4 Psiholog școlar Acsente Daniel
ședință de coaching Prof. Dorobanțu Gabriela
Prof. Udrea Mihaela
Psiholog școlar Butoi Carmina
5. REPERCUSIUNILE
PSIHOSOCIALE ALE
STATUSULUI O1, O4 Psiholog școlar Butoi Carmina
PONDERAL, NOV 2020 Sala de clasă, mediul
CORELAȚIA DINTRE virtual- edus
SĂNĂTATEA NUTRIȚIEI Psiholog școlar Acsente Daniel
ȘI SĂNĂTATEA
MENTALĂ- abordări
psiho-sociale, masă rotundă
6. ETICHETA
NUTRIȚIONALĂ, REPER
ESENȚIAL ÎN 15-22 Dec 2020, Sala de clasă, mediul Prof. Voicu Adina,
FORMAREA Săptămâna Școala altfel virtual-edus Prof. Dorobanțu Gabriela
COMPORTAMENTULUI O2, O3 Prof. Udrea Mihaela
ALIMENTAR
RESPONSABIL- studiu de
caz, atelier de lucru
7. BENEFICIILE
GĂTITULUI PENTRU
SĂNĂTATEA O1, O2, O3, 15-22 Dec 2020, Bucătăria personală, Prof. Voicu Adina,
MENTALĂ, O4 Săptămâna Școala altfel mediul virtual-edus Prof. Dorobanțu Gabriela
EMOȚIONALĂ ȘI Prof. Udrea Mihaela
FIZICĂ- activitate creativă Psiholog școlar Acsente Daniel
elev-părinte