Sunteți pe pagina 1din 1

TEMĂ PROIECT:

Detalii proiect subsistem antiefracție (solicitări proiectare conform HG 301/2012)

 descrierea obiectivului: adresa, vecinătăți (cu precizarea vecinilor de la


nord/sud/est/vest sau în față/în spate/în dreapta/ în stânga), tipul construcției,
dimensiunile încăperilor precum și destinația acestora;
 Planul de amplasament al obiectivului cu denumirea și destinația străzilor și a
clădirilor învecinate (opțional);
 Memoriu tehnic – rolul și funcțiunile echipamentelor și a sistemelor proiectate;
 Fișele tehnice ale echipamentelor din care să rezulte informațiile privind funcția
îndeplinită în sistem, consumul (în repaus și în alarmă), gama de tensiune de
alimentare, de temperatură, zona de detecție – dacă este cazul etc.
 Prezentarea tabelară a structurii sistemului pe din care să rezulte tipul și
cantitatea fiecărei componente (opțional);
 Descrierea tabelară a zonelor sistemului, tipul zonei (modul de programare) și
partiția din care face parte. Notarea elementelor de detecție din tabel trebuie să
se regăsească în planurile proiectului.
 Specificarea locului de amplasare a centralei, a tastaturilor de comanda;
 Calculul energetic al sistemului din care să rezulte autonomia acestuia în cazul
căderii rețelei de alimentare cu energie electrică (se va folosi formula de calcul
din curs, ținând cont de cerințele HG 301/2012 referitoare la duratele de
funcționare pe sursele de rezervă în stare de repaus și în stare de alarmă;
 Jurnalul de cabluri (opțional);
 Planul desenat ale obiectivului, cu figurarea pozițiilor de amplasare a elementelor
componente al sistemului (fiecare notat cu elemente de identificare a tipului și
numărului elementului – care să se regăsească și în lista de zone și în jurnalul de
cabluri – dacă este inclus în proiect), întocmit la o scară convenabilă, având
consemnate destinațiile spațiilor, legenda explicativă a simbolurilor folosite și
cartușul cu semnăturile specialiștilor participanți la realizarea proiectului.

Detalii proiect subsistem antiincendiu


Se vor prezenta aceleași detalii solicitate pentru proiectul antiefracție.

NOTĂ
La lista de zone a subsistemului antiincendiu se va ține cont de specificul acestui
subsistem – detectoare automate și detectoare manuale – în stabilirea zonelor și a
tipului de zonă!

Generalități
Datele marcate cu roșu în tema de proiecte sunt obligatorii!

Pentru sistemul de securitate, includerea subsistemelor de supraveghere cu TVCI și de


control al accesului sunt opționale și, pentru o aprecierea unitară a proiectelor, aceste
capitole din proiect nu vor fi evaluate (nu vor fi luate în calcul la notarea proiectului).

Cursanții vor transmite la ARTS cele două proiecte în format tipărit, fiecare proiect
(antiefracție, respectiv antiincendiu) va fi transmis în dosar separat.

Data la care vor fi trimise proiectele este aceea comunicată de organizatorul cursului.