Sunteți pe pagina 1din 1

2 noiembrie 2020

1.Se da un vector cu maxim 50 de valori numere reale. Afisati in ordine


crescatoare valorile dupa numarul de zecimale folosind metoda QuickSort.

2. Se da o matrice patratica cu maxim 50 de linii si maxim 50 de coloane cu


numere naturale. Formati un vector cu valorile care au numar impar de
factori primi impari din triunghiul de deasupra diagonalei principale. Sortati
descrecator prin MergeSort acest vector.

- citire din fisier a matricei (rec sau divide)

- determinarea nr de factori primi impari pt un numar nat (rec)

- formare vector ( rec)

- sortare cu MergeSort (divide)

- afisare vector (rec sau divide)