Sunteți pe pagina 1din 2

Autoevaluare Data__________ NP._________________ 6. Completați următorul enunț.

1. Completați următorul enunț. b) Reacția de raspuns al organismului la acțiunea factorilor


a) Reacția de raspuns al organismului la acțiunea factorilor mediului __________și extern, cu participarea
mediului __________și extern, cu participarea __________________se numește reflex.
__________________se numește reflex. 2p
2p
7. Enumerați părțile componente ale arcului reflex.
2. Enumerați părțile componente ale arcului reflex. a)
a) b)
b) c)
c) d)
d) e)
e) 5p
5p
8. Adevărat sau fals
3. Adevărat sau fals c) Reflexele care există în momentul nașterii și reprezintă o
a) Reflexele care există în momentul nașterii și reprezintă o moștenire de la strămoși sunt numite condiționate?
moștenire de la strămoși sunt numite condiționate? d) În momentul nașterii bebelusul posedă doar reflexe
b) În momentul nașterii bebelusul posedă doar reflexe necondiționate? 2p
necondiționate? 2p
9. Corelați cele 2 coloane 6p
4. Corelați cele 2 coloane 6p A B
A B Reflexe condiționate 7. Clipitul
Reflexe condiționate 1. Clipitul Reflexe necondiționate 8. Sunt dobindite
Reflexe necondiționate 2. Sunt dobindite 9. Sunt înnăscute
3. Sunt înnăscute 10. Mersul
4. Mersul 11. Respirația
5. Respirația 12. Se închid la nivelul
6. Se închid la nivelul scoarței cerebrale
scoarței cerebrale
10. Notează cel putin două caracteristici pentru tipul reflexului
5. Notează cel putin două caracteristici pentru tipul reflexului determinat 3p
determinat 3p De fiecare dată cind vezi o ciocolată se elimină saliva .
De fiecare dată cind vezi o ciocolată se elimină saliva . Tipul reflexului ____________________________
Tipul reflexului ____________________________ Caracteristici
Caracteristici 1.
1. 2.
2.

Autoevaluare Data__________NP.________________________