Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: TEHNIC Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE
Modulul: M IV – Tehnici de prelucarea a firelor pentru broderii
Clasa: a XI -a
Profesor:BURSUC ANISOARA

Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3081 din 27. 01.2010 Avizat,
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4463 din 12. 07. 2010 Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


NR. ORE ALOCATE: 24
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:NTSM SI PSI specifice proceselor de productie din tricotaje,Conditii de depozitare si conservare a materiilor prime
din tricotaje.

Competenţ
Nr. Conţinuturi
e specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) vizate
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Norme generale si specifice CS 1 Discutii dirijate privind normele SSM - manual de
pentru sanatatesi securitatea si PSI. specialitate
muncii
2 Procese de productie pentru CS 1 Discuţii dirijate privind obţinerea -manuale de - observare
obtinerea tricoturilor procesului de productie pentru specialiate sistematică
obtinerea tricoturilor. - fişe de lucru - proba orală
Definitia procesului tehnologic , - mostre de fire
etape,operatii
Utilaje din tricotaje:masini rectilini de
tricotat-clasificare, caracteristici tehnice.
Mecanisme si dispozitive ale masinilor
rectilini de tricotat.
Deservirea masinilor de tricotat

1
Competenţ
Nr. Conţinuturi
e specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) vizate
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Defecte,cauze si remedierei la tricotare
3 Precese de productie pentru CS 1 - discuţii dirijate privind obtinerea fisei - mostre de tricot - observare
obtinerea si firelor tehnica a produs tricotat - trusă de laborator sistematică
Parametrii de lucru necesari obtinerii - fişe pentru lucrări
firelor de laborator
Operatii tehnologice necesare obtinerii
firelor
Evaluare sumativa

4 Masuri de remediere a CS 1 - discuţii dirijate privind fisa de - manual de - observare


defectelor constatare a defectelor , specialitate sistematică
Formule tipizate, caietepersonale, - fişe de lucru - proba orală
etichete marcatoare.
Modalitati de rezolvare a deficientelor de
calitate
5 Ambalarea ,marcarea si CS 1 discuţii dirijate privind ambalarea -manuale de - observare
transportul materialelor si tricoturilor. specialitate sistematică
produselor Prescriptii pentru marcarea:etichete cu -fise de lucru - probă scrisă
compozitie fibroasa,conditii de utilizare, - probă practică
intretinere, pastrare si transport.
Prescriptii de transport:pozitie,
temperatura, umiditate, ventilatie

6. Evaluare sumativa CSI manuale de manuale de


specialitate specialitate
-fise de lucru -fise de lucru

2
Competenţ
Nr. Conţinuturi
e specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) vizate
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
7. RECAITULARE FINALA CSI manuale de manuale de
specialitate specialitate
-fise de lucru -fise de lucru

Intocmit :Profesor
BURSUC ANISOARA
CS 1: Descrie produse textile şi materiale auxiliare din textile-pielărie