Sunteți pe pagina 1din 4

I.

Alege și încercuiește varianta (CS) corectă sau variantele (CM) corecte:

1. CS Proprioreceptorii sunt localizați în:

a)mușchi c) tendone d) oase

b) tendoane e) toate variante sunt corecte

2. CS Din ce cauză în timpul examinării obiectului ochii omului se mișcă în permanent?

a) pentru ca obiectul să nu dispară din câmpul de vedere;

b) pentru orientarea razelor de lumină pe pata oarbă a retinei;

c) pentru a asigura focalizarea imaginii pe retină;

d) pentru dezadaptarea neuronilor optici.

CS 3. Senzația de auz este realizată de segmentul central localizat în lobul:

a) temporal; b) frontal; c) lateral; d) occipital; e) insulei.

CS 4. Partea posterioară a limbii percepe:

a) gustul dulce; b) gustul acru; c) gustul sărat; d) gustul amar; e) toate gusturile.

CM 5. Visceroceptorii sunt localizați:

a)în orgnele interne; b) în mușchi; c) în oase; d) pe vasele sangvine; e) la suprafața corului.

CM 6. Celulele cu conuri:

a)sunt localizate în regiunea foveei; b) sunt localizate în regiunea petei oarbe; c) percep lumina slabă;

d) realizează imaginii în culori; e) percep lumina slabă.

CM 7. În cazul miopiei:

a)omul nu vede clar obiectele apropiate; b) omul nu vede clar obiectele îndepărtate;

c) imaginea se formează înaintea retinei; d) imaginea se formează în spatele retinei;

e) are loc tulburarea substanței cristalinul.

CM 8. Pielea omului îndeplinește funcția:

a)de termoreglare; b) de purificare a sângelui; c) de protecție; d) respiratorie;

e) de eliminare a ureei; f) de eliminare a apei și a sărurilor minerale.

CM 9. Otite reprezintă inflamarea:

a)urechii externe; b) urechii medii; c) urechii interne; d) cavității nazale; e) epiteliul olfactiv.

CM 10. Mugurii gustativi sunt constituiți din:

a)papile linguale; b) celule receptoare cu microvili; c) terminații nervoase; d) celule de susținere.


II. Scrie un enunț care să reflecte particularitățile recepției senzoriale, utilizând următoareșe cuvinte
(îmbinări de cuvinte):
1. Percep, părți, senzoriale, sunt, componente, din, receptorii, mediu, care, ale, informația,
organelor;
2. Depolarizează, și, se generează, de acțiune, un potențial, la nivelul receptorului, membranei,
suprafața, se, celulare;
3. Pătrunderea, reprezintă, care permite, în ochi, o deschidere, pupila, circulară, luminii;
4. Delimitată, interior-, exterior, este, la, de timpan, în, iar, timpanică, ovală, cavitatea, de,
fereastra.
III. Scrie în fața literilor din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B:

1. Coloana A conține structuri ale globului ocular uman, iar coloana N –părțile lor componente:
A B
____________a) aparat optic 1.corneea 6.pleoape
___________b) tunici 2.cristalinul 7. umoarea apoasă
3.sclerotica 8.retina
4.coroida 9.conjunctiva
5.corpul vitros 10.fotoreceptorii
2. Coloana A conține fotoreceptori din retină, iar coloana B – particularitățile și funcțiiile lor.
A B
___________a) celule cu bastonaș 1.reprezintă niște neuroni fotosensibili
___________b) celulele cu conuri 2.sunt sensibili la lumina puternică
3.sunt sensibile la lumina slabă
4.asigură vederea nocturnă
5.asigură vederea diurnă
6.produc imagini-color
7.produc imagini alb-negru
3.Coloana A conține unele afecțiuni oculare, iar coloana B – particularitățile lor.
A B
_________ a) miopie 1.nu se disting clar obiectele apropiate
_________b) hipermetropie 2.nu se disting clar obiectele îndepărtate
3.imaginea se formează în spatele retinei
4.imaginea se formează înaintea retinei
5.corecția se efectuiază cu lentile biconvexe
6.corecția se efectuiază cun lentile biconcave
4.Coloana A conține regiunile urechii umane, iar coloana B – structurile lor caracteristice:
A B
_______a)urechea externă 1.ciocanul 6.labirintul osos
_______b)urechea medie 2.scărița 7.labirintul membranos
_______c)urechea internă 3.nicovală 8.membrana timpanică
4.pavilionul 9.cavitatea timpanică
5.trompa Eustachio 10.conductul auditiv extern
5.Coloana A conține tipuri de receptori, iar coloana B – exemple:
A B
____________a)receptorii termici 1.discuri Merkel 4.corpusculi Krause
____________b)receptori tactili 2.corpusculii Meissner 5.corpusculi Vater-Pacini
3.corpusculi Ruffini 6.corpusculi Corti
IV. Citește afirmațiile de mai jos alcătuite din două propoziții, ambele corecte. Încercuiște „Da”, dacă
partea a două explică prima parte, sau „Nu”, dacă partea a doua nu o explică.
1. DA NU Receptorii tactili reprezintă un exemplu de exteroreceptori, deoarece sunt localizați la
suprafața corpului.
2. DA NU Celulele cu bastonașe și cele cu conuri sunt niște celule fotoreceptoare, deoarece conțin
substanțe fotosensibile.
3. DA NU Celulele olfactive detectează substanțele chimice din aer, deoarece aceste reprezintă
neuroni bipolari.
4. Vârful limbii percepe gustul dulce, deoarece reprezintă partea externă a limbii.
V. Citește afirmațiile de mai jos. Încercuiește A, dacă afirmația este corectă, sau F, dacă ea este falsă.
Scrie afirmația corectă, substituind cuvintele evidențiate cu cele corecte.
1. A F Proprioceptorii sunt localizați în tendoane, mușchi, oase și pe vasele sangvine.
2. A F Irisul reprezintă o membrană diafragatică, localizată în spatele cristalinului, care se poate
contracta.
3. A F Cataracta reprezintă o tulburare a corpului vitros, determinată ereditar.
4. A F Perceperea temperaturii poate fi asigurată de corpusculii Ruffini și corpusculii Krause , localizați în
derma pielii.
5. A F Vibrațiile timpanului se transmit prin intermediul oscioarelor auditive endolimfei, perilimfei și
mai apoi organului Corti.
6. A F Mișcarea rectilinie a corpului uman este asigurată de deplasarea otolitelor din utricolă și saculă.