Sunteți pe pagina 1din 1

Fişǎ de lucru

Cine este Moş Crǎciun?

Grupa mare
Sarcina:Denumeşte imaginile.Alcǎtuieşte propoziții cu fiecare cuvǎnt.Traseazǎ
ȋn cǎsuțe atȃtea liniuțe cȃte silabe are fiecare cuvȃnt.

Deseneazǎ ȋn chenar ce cadou ai vrea sǎ primeşti de la Moş Crǎciun.