Sunteți pe pagina 1din 6

CONSILIERE CU PĂRINŢII

AN ŞCOLAR 2015 – 2016

Clasa a II-a

Prof. PIPP Șemședin Dalida


SEMESTRUL I
Ziua şi ora consilierii: VINERI, 1300
Nr. TEMA ACTIVITĂŢI DATA Observaţii
crt.
1. Analiza - alegerea Comitetului de părinţi şi a opţionalului 18 IX
instructiv- - necesarul de rechizite şi auxiliare şcolare
educativă - stabilirea programului de consiliere cu părinţii
- chestionar pentru părinţi pentru o cunoaştere
mai bună a părinţilor şi a elevilor
________________________________________
- prezentarea şi semnarea Regulamentului de 25 IX
ordine interioară al şcolii
- referat “ Comunicarea şcolii cu familia”
- discuţii libere pe această temă

2. Programul - prezentare ppt


zilnic al - dezbatere pe marginea celor urmărite
elevului - stabilirea unui program general de muncă şi 2X
odihnă, urmând ca fiecare părinte să-l
particularizeze în funcţie de preferinţele copilului
său
________________________________________
- referat “Meseria de părinte”
- discuţii libere pe această temă 9X
- sfaturi pentru îmbunătăţirea relaţiei copil-
părinte

- prezentarea rezultatelor şcolare


- îndrumări privind îmbunătăţirea situaţiei la 16 X
învăţătură : Cum pregătim lecţiile? Cum ne
ajutăm copilul la pregătirea lecţiilor?

3. Cât de bine ne -dezbatere în legătură cu drepturile şi îndatoririle


cunoaştem copiilor acasă şi la şcoală
copiii? - întocmirea unor liste cu drepturi şi îndatoriri ale 23 X
copiilor acasă şi la şcoală
________________________________________
- calităţi şi defecte ale copilului- modalităţi de
remediere a unor defecte 30 X
- recunoaşterea situaţiilor în care copilul trebuie
recompensat sau pedepsit
________________________________________
- chestionar “Cât de bine vă cunoaşteţi copilul?”
- discuţii libere privind rezultatele chestionarului 13 XI

4. Tema de acasă- -referat/prezentare ppt cu subiectul “Tema de


componentă a acasă- între necesitate şi supraîncărcare” 20 XI
activităţii de - dezbatere pe marginea temei alese
învăţare ________________________________________
- 15 recomandări de la părinţi ai unor elevi din
ciclul primar “ Cum îl ajuţi pe copil să înveţe mai 27 XI
uşor şi mai plăcut ?”
- dezbatere în legătură cu subiectul prezentat –
păreri pro şi contra
________________________________________
- referat cu tema “Cum poate fii atras copilul spre
4 XII
lectură?”
- discuţii libere pe marginea acestei teme
________________________________________
- prezentarea unei analize a
progreselor/regreselor la învăţătură pe baza
rezultatelor obţinute de elevi de la începutul 11 XII
anului şcolar
-stabilirea modului de organizare şi desfăşurare a
serbării de Crăciun
- idei şi sugestii pentru amenajarea sălii de clasă
în pragul sărbătorilor de iarnă
- idei şi sugestii pentru munca independentă a
elevilor în timpul vacanţei de iarnă

Cum motivăm --referat cu tema “Cine are carte, are parte”


5. elevul pentru - discuţii libere pe această temă 18 XII
activităţile
şcolare - prezentarea materialului cu tema “Părinţii –
modele pentru copii”
15 I
- stabilirea strategiilor de acţiune în vederea
îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ
________________________________________
- analiza comportamentelor şi a reacţiilor elevilor
la sarcinile şcolare
- discuţii libere 22 I

6. Succesul şi -Aplicarea unui chestionar cu privire la succesul


insuccesul şi insuccesul şcolar; 29 I
şcolar -dezbatere pe tema rolului părinţilor în obţinerea
succesului şcolar de către copii lor

-Dezbatere pe tema:”Activităţile de tip recreativ-


instructiv, prilej de activizare şi dezvoltare a
creativităţii şi motivaţie pentru învăţare” ; 5 II
-sugestii pentru asemenea activităţi.

SEMESTRUL AL II-LEA

1. “Elevul meu, copilul -Dezbatere în legătură cu


dumneavoastră, cetăţeanul de comportamentul copiilor noştri, 19 II
mâine” astfel încât şcolarii să adere benevol
la reguli de comportare civilizată;

-Aplicarea unui chestionar pentru a


afla dacă părinţii posedă cărţi,
dicţionare, enciclopedii, atlase, etc.
şi dacă copilul lor se informează 26 II
suplimentar în vederea pregătirii
lecţiilor;
-dicuţii libere pe această temă.

-valori şi practici transmise în


familie – aspecte critice care să fie
discutate cu părinţii( legate de
creştere, relaţiile cu colegii şi 4 III
profesorii).

-Dezbatere: “Planificarea învăţării-


condiţiile optime pentru o învăţare
eficientă”
-identificarea, împreună cu părinţii 11 III
a acelor deprinderi eficiente de
studiu.

-Chestionar: “Cât de bine îmi


cunosc copilul?”;
-discuţii libere pe marginea
rezultatelor chestionarului. 18 III
2. Ce rol joacă grupul de -Dezbatere pe tema conştientizării
prieteni? importanţei grupului de joacă din
care face parte orice copil; 25 III
-discuţii libere pe această temă.

-Prezentarea situaţiei la învăţătură


şi disciplină;
-măsuri ameliorative pentru elevii 1 IV
cu rezultate slabe la învăţătură şi
măsuri pentru dezvoltarea
performanţelor elevilor.

-Referat cu tema “Anturajul în viaţa


unui copil”
-stabilirea unor strategii pentru ca
8 IV
părintele să coordoneze activităţile
copiilor în cadrul cercului de
prieteni.

3. Calitatea stilului de viaţă -Identificarea surselor potenţiale de


risc acasă, la şcoală şi în 15 IV
comunitate;
-măsuri pentru evitarea acestor
situaţii de risc.

-Referat cu tema:” Comportamente


sănătoase şi comportamente de
risc” ;
-luarea unor decizii şi rezolvarea de 6V
probleme în context şcolar.

-Dezbatere pe tema:
“Managementul conflictelor”
-identificarea de alternative în 13 V
rezolvarea unei probleme de ordin
şcolar.

-Dezbatere privind necesitatea


20 V
recapitulărilor finale şi a evaluărilor
finale;
-strategii de realizare a acestora
acasă, de către părinţi.
4. Situaţia la învăţătură -Aprecieri asupra tuturor
activităţilor desfăşurate ; bilanţ 27 V
anual;
-discuţii privind pregătirea unui
moment artistic pentru serbarea de 3 VI
sfârşit de an şcolar;
-prezentarea situaţiei la învăţătură
şi disciplină;
-analiza rezultatelor activităţilor
extracurriculare;
5. Întâlnire amicală cu părinţii şi -schimb de impresii legate de 10, 17 VI
cu elevii activitatea desfăşurată în școală pe
parcursul întregului an școlar;
-sfaturi pentru vacanţa de vară.