Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare iniţială la matematică

1.Scrie numerele date cu cifre arabe:


a) nouă sute treizeci si doi: ......................... ; ……………
b) cinci mii nouăsprezece:.............................; ……………

2 Se dau numerele : 2 546; 6 789; 894; 1 005 ; 9 870.


Completează enunţurile :
a) cel mai mare număr este ……………..; b) cel mai mic număr este ..................;

c) .................este număr impar cu suma cifrelor d) ................este scris cu cifre consecutive.

3. Încercuieşte varianta corectă:

a) numerele care se adună se numesc: *factori *termeni * produs;

b) numărul din care se scade se numeşte :*scăzător *diferenţă *descăzut;

c) rezultatul împărţirii se numeşte: *sumă *produs * cât ;

d) rezultatul înmulţirii se numeşte: *produs * cât * diferenţă.

5. Calculează corespunzător expresiei:

a) de 3 ori mai mic decât 27 : ……………………………………


b) cu 3 mai mult decât 27 : ……………………………………
c) de 3 ori mai mare decât 27: ......................................................
d) cu 3 mai puţin decât 27: …………………………………..

6. Află numărul necunoscut

7 x a = 56 b : 10 = 9 c - 715 = 188 409+ d =900


a= .................. b= ................... c= ........................
d= ............................
a= .................. b= .................... c= ........................ d= .....................