Sunteți pe pagina 1din 3

PSIHICUL

Elev: ciobanu Anastasia clasa a x-a B

Psihicul este un cuvânt minunat puternic și plin de înțelesuri multiple.


Studiul psihicului a trezit interes pentru intelectuali încă din Antichitate,
în vechime filozofi considerau că psihicul sau sufletul este amplasat în
inimă de aici și sintagma: „Gândim cu creierul, simțim cu inima.’’
Acum când psihologia a devenit foarte actuală putem defini psihicul
astfel: „Psihicul este o expresie a vieții de relație, un fenomen
inseparabil legat de structurile materiale, o reproducere în subiectiv a
realită ții obiective, un produs al condiționă rilor și determină rilor socio
istorice și socio culturale.
Din punctul meu de vedere, psihicul e mai mult decât un mecanism de
reproducere a realită ții și de adaptare a individului la mediul exterior. În
spatele Ș tiinței care îl studiază și explicațiilor date de specialiști există
și puțină magie, filozofie care e constituită de lucrurile pe care nu le am
înțeles încă , dacă magia ar dispă rea, probabil și interesul ar scă dea.
Dacă am putea să explică m anumite trairi mai profund sau mai speciale
poate nu ne-am mai bucura de ele atât de mult.

Psihicul nu este omogen, uniform sau liniar. Uneori el este mai clar, mai
lucid, alteori mai tulbure și mai obscur, în anumite situații ne dă m seama
de noi înșine de tră irile noastre, în altele, nu. Cu alte cuvinte, psihicul
cunoaște o mare diferențiere și neuniformitate existențială și
funcțională . El există și se manifestă în trei ipostaze:
1. conștient,
2. subconștient,
3. inconștient.
1. „Constiinta (termenul “conștiință ” este derivat din termenul latin
“con scientia” care înseamnă “cunoaștere”) consta din toate starile
de simtire sau de constienta de sine. Incepe dimineata cand te
trezesti dintr-un somn fara vise, si continua toata ziua pana cand
adormi sau mori ori devii inconstient. Visele sunt o forma de
constiinta de sine.”( John R. Searle, filozof american)

Conștiința reprezintă pentru om Îngerul bun care îl trage de mâneca


atunc când vrea să facă ceva ră u. Omul prin conștiință are capacitatea
de a anticipa rezultatul acțiunilor sale de ale stabili pe plan mintal
înainte de a realiza în forma sa concretă . Omul nu procesează realitatea
doar pentru a o procesa și cu scopul de a modifica, schimba, adapta
necesită ților sale.
Conștiința are funcția de orientare de integrare, de motivare și de
control. Aceasta difera de la individ la individ de la statut social și de
valori.

Tipuri de conștiință :

 Morală
 Socială
 Profesională
 De clasă
 Națională
2.Subconștientul este rezervorul în care se conservă amintirile
automatismele deprinderile, toate acele acte care au trecut cândva prin
filtrul conștiinței s-au realizat cu efort dar care acum se află între stare
latentă de virtualitate psihică care ar putea oricând să redevină activă să
pă șească pragul conștiinței. Deși plasat între conștient și inconștient el
este mai mult orientat și compatibil cu conștientul, decât cu
inconștientul. De astfel rolul lui este de a media trecerile de la
inconștient spre conștient și invers.
3. Inconștientul este definit de Freud ca fiind rezervorul tendințelor
înfrânte și refulate tot Freud afirmă că visele sunt mecanisme de
protecție împotriva impulsurilor care tind să se manifeste și care sunt în
strânsă legă tură cu amintirile refulate ale copilă riei
Jung a demonstrat că există un inconștient colectiv anume acela care
ține de Istoria speciei umane și în care se concentrează expresii
fundamentale ale speciei inconștientul colectiv este un strat filogenetic
al inconștientului și psihiatri care precede formează și structurează
experiențele individuale.