Sunteți pe pagina 1din 5

Asamblări filetate

ASAMBLĂRI FILETATE

Problema 1
Să se determine elementele geometrice ale filetului șurubului de
acționare de la un cric simplu cu următoarele caracteristici: 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 30𝑘𝑁;
𝐻𝑚𝑎𝑥 = 400𝑚𝑚. Filetul șurubului este trapezoidal.

REZOLVARE:

1. Coeficientul forţei de calcul (γ)

𝐹𝑐 = 𝛾 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥
unde:
γ =1,25...1,3 - pentru şuruburile cricurilor simple, sau menghine (prese) fără
lagăre speciale de sprijin.
 Se alege 𝛾 = 1,25
𝐹𝑐 = 𝛾 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 1,25 ∙ 30 ∙ 103 = 37500 𝑁

 𝑭𝒄 = 𝟑𝟕𝟓𝟎𝟎 𝑵

2. Predimensionarea diametrului interior (𝒅𝟏 ) al șurubului


Se recomandă la predimensionare 𝜎𝑎𝑐 = 60 𝑀𝑃𝑎

4𝛾 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 4 ∙ 1,25 ∙ 30 ∙ 103 150000


𝑑1 = √ = √ =√ = √796 = 28,2 𝑚𝑚
𝜋 ∙ 𝜎𝑎𝑐 3,14 ∙ 60 188,4
≈ 28 𝑚𝑚
 𝒅𝟏 ≈ 𝟐𝟖 𝒎𝒎

1
Asamblări filetate

3. Alegerea materialului pentru șurub și a rezistenței admisibile

 Pentru 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 10 … 35 𝐾𝑁 , se recomandă oțeluri din grupa OL37,


OL42.
 Pentru 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 40 … 60 𝐾𝑁, se recomandă oțeluri din grupa OL50,
OL6O, OLC45.

 Pentru şuruburi cu 𝑑1 ≤ 30 𝑚𝑚, se recomandă 𝜎𝑎𝑐 = 40 … 60 𝑀𝑃𝑎


 Pentru şuruburi cu 𝑑1 > 30 𝑚𝑚, se recomandă 𝜎𝑎𝑐 = 60 … 80 𝑀𝑃𝑎

𝑭𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟎 𝑲𝑵 => 𝒔𝒆 𝒂𝒍𝒆𝒈𝒆 𝑶𝑳𝟑𝟕


𝒅𝟏 = 𝟐𝟖 𝒎𝒎 < 𝟑𝟎 𝒎𝒎 => 𝒔𝒆 𝒂𝒍𝒆𝒈𝒆 𝝈𝒂𝒄 = 𝟓𝟎 𝑴𝑷𝒂

4. Recalcularea diametrului interior (𝒅𝟏 ) al șurubului


4𝛾 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 4 ∙ 1,25 ∙ 30 ∙ 103 150000
𝑑1 = √ =√ =√ = √955 = 30,9 𝑚𝑚
𝜋 ∙ 𝜎𝑎𝑐 3,14 ∙ 50 157
≈ 31 𝑚𝑚
Deoarece, s-a ales la predimensionare 𝜎𝑎𝑐 = 60 𝑀𝑃𝑎 , la recalcularea
diametrului interior al șurubului, nu se mai folosește aceeași valoare.
 𝒅𝟏 ≈ 𝟑𝟏 𝒎𝒎
5. Standardizarea filetului
Se citește din STAS, și se ia valoarea imediat superioară pentru 𝑑1 din
Anexe, Tabelul 1 de pe coloana nr. 6.
𝑑 = 40 𝑚𝑚
𝑝 = 7 𝑚𝑚
𝑑2 = 𝐷2 = 36,5 𝑚𝑚
𝐷4 = 41 𝑚𝑚
𝑑3 = 𝑑1 = 32 𝑚𝑚
𝐷1 = 33 𝑚𝑚

6. Determinarea elementelor geometrice ale filetului


𝐷4 − 𝑑 41 − 40
𝑎𝑐 = = = 0,5 𝑚𝑚
2 2
𝐻1 = 0,5 ∙ 𝑝 = 0,5 ∙ 7 = 3,5 𝑚𝑚
𝐻4 = ℎ3 = 𝐻1 + 𝑎𝑐 = 3,5 + 0,5 = 4 𝑚𝑚
𝑅1 𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 𝑎𝑐 = 0,5 ∙ 0,5 = 0,25 𝑚𝑚
 𝒂𝒄 = 𝟎, 𝟓 𝒎𝒎
 𝑯𝟏 = 𝟑, 𝟓 𝒎𝒎
 𝑯𝟒 = 𝟒 𝒎𝒎
 𝑹𝟏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟎, 𝟐𝟓 𝒎𝒎

2
Asamblări filetate

Problema 2
Pentru un cric simplu cu șurub cu filet trapezoidal cu 𝑑1 = 32 𝑚𝑚;
𝑝 = 7; 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 30 𝐾𝑁; 𝐻𝑚𝑎𝑥 = 400 𝑚𝑚. Se știe că șurubul este confecționat
din OL37 și piulița din bronz.
Să se facă verificarea preliminară la flambaj a șurubului cunoscând că
𝐸 = 2,1 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎

REZOLVARE:

1. Momentul de inerție minim al secțiunii șurubului (𝑰𝒎𝒊𝒏 )


Șurubul are secțiune circulară
𝜋 ∙ 𝑑14
𝐼𝑚𝑖𝑛 = =. . . 𝑚𝑚4
64
 𝑰𝒎𝒊𝒏 =. . . 𝒎𝒎𝟒
2. Raza de inerție a secțiunii (𝒊𝒎𝒊𝒏 )

𝐼𝑚𝑖𝑛
𝑖𝑚𝑖𝑛 = √ =. . . 𝑚𝑚
𝐴

Unde,
𝜋 ∙ 𝑑12
𝐴= =. . . 𝑚𝑚2
4

 𝒊𝒎𝒊𝒏 =. . . 𝒎𝒎
3. Determinarea lungimii de flambaj (𝒍𝒇 )
K – coeficientul care ține seama de modul de prindere
K = 2 (deoarece șurubul este încastrat la un capăt și liber la celălalt)

𝑙 = (1,35 … 1,45) ∙ 𝐻𝑚𝑎𝑥 =. . . 𝑚𝑚


𝑙𝑓 = 𝑘 ∙ 𝑙 =. . . 𝑚𝑚

 𝒍𝒇 =. . . 𝒎𝒎

3
Asamblări filetate

4. Stabilirea domeniului de flambaj


Coeficientul de zveltețe
𝑙𝑓
𝜆= =. ..
𝑖𝑚𝑖𝑛
Se compară valoarea calculată a lui 𝜆 cu valoarea limită 𝜆0
Se stabilește dacă flambajul are loc în domeniul elastic sau plastic.
Pentru OL37, OL42: 𝜆0 = 105
Pentru OL50, OL60 și OLC45: 𝜆0 = 89
 Dacă 𝜆 ≥ 𝜆0 – domeniu elastic
 Dacă 𝜆 < 𝜆0 – domeniu plastic

5. Verificarea la flambaj pentru domeniul elastic


Sarcina critică la flambaj

𝜋 2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑚𝑖𝑛
𝐹𝑓 = =. . . 𝑁
𝑙𝑓2
 𝑭𝒇 =. . . 𝑵
Unde,
𝐸 = 2,1 ∙ 105 – constanta lui Euler pentru oțel
Coeficientul de siguranță la flambaj
𝐹𝑓
𝑐= =. ..
𝐹𝑚𝑎𝑥

Se compară coeficientul de siguranță cu cel admisibil: 𝑐 ≥ 𝑐𝑎


𝑐𝑎 = 3 … 5

Dacă 𝑐 < 𝑐𝑎 , se mărește diametrul 𝑑1 și se reia calculul.

4
Asamblări filetate

Problema 3
Pentru un cric simplu cu șurub cu filet trapezoidal cu 𝑑1 = 32𝑚𝑚;
𝑝 = 7; 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 30 𝐾𝑁 ; 𝐻𝑚𝑎𝑥 = 400 𝑚𝑚.
Se știe că șurubul este confecționat din OL37 și piulița din bronz. Să se
verifice condiția de autofrânare.

REZOLVARE:
1. Coeficientul de frecare între spire (𝝁)
La stabilirea cuplului de materiale, se preferă piuliţa din bronz sau fontă
cu „μ” mic.
Se consideră șurubul din oțel (OL37) și piulița din bronz
 Se alege μ = 0,08

 𝝁 = 𝟎, 𝟎𝟖

2. Unghiul de frecare redus (𝝋 )
𝜇
𝜑 ′ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 … =. . . °
𝑐𝑜𝑠
2
Unde,
𝛼 = 30° - la filetul trapezoidal
 𝝋′ =. . . °

3. Unghiul de înclinare a spirei filetului (𝜷𝒎 )


𝑝
𝛽𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 … =. . . °
𝜋 ∙ 𝑑2
 𝜷𝒎 =. . . °
4. Condiția de autofrânare
Dacă 𝛽𝑚 ≤ 𝜑 ′ este asigurată autofrânarea