Sunteți pe pagina 1din 4

Intox cu ciuperci Botulism Toxiinfecții

Etiologie . Tipurile de ciuperci care pot provoca C. botulinum consumului de alimente contaminate cu diverse
intoxicaţii sunt: Amanita pantherina, bacil gram-pozitiv, obligator anaerob, specii de bacterii sau cu toxinele lor: Salmonella
Amanita muscaria, Inocybe, Agaricus sporulat stafilococi enterotoxigeni Proteus sp, E. colli sp.
xanthodermus, Boletus satanas, Entoloma produc toxine diferențiate antigenic norovirusuri, adenovirusuri enterale,
lividum, Clavaria, Russula emetica, (AG) neurotoxice și termolabile coronavirusuri, torovirusuri, protozoare paraziți
Hypholomyces ş.a. intestinali
Patogenie are un caracter sezonier şi coincide cu Surse –flora endogenă a ierbivorelor, -Ingestia, odată cu alimentul, a unei cantități
recoltarea ciupercilor de pe colinele ţării iar sporii sunt răspândiți pe sol mari de germeni cu lezarea directă a celulelor
în perioada de primăvară şi toamnă. De pretutindeni; sunt găsiți în multe epiteliului de suprafață, cu posibilitatea
obicei, intoxicaţia cu ciuperci este produse agricole. depășirii barierei celulare intestinaleși apariția
sporadică, familială Transmiterea-ingestie de toxină prin manifestărilor clinice
consumul de conserve vegetale, fructe, sistemice sau la distanță
toxinele produc iritarea mucoasei carne și pește preparate în gospodărie -Ingestia de toxină preformată în aliment, cu
gastrointesinale cu manifestări apariția manifestărilor clinice, în special grețuriși
caracteristice toxina BoNT este formată din 2 vărsături, după o perioadă scurtă de incubație
Muscarina are efecte M-coinergice componente : B (lanțul greu) mediază -Elaborarea de toxină la nivelul tubului digestiv
(excita receptorii colinergici de tip fixarea de receptorii celulari de către bacteriile ingerate (ex. E. Coli
muscarinic din sinapsele neuroreflectoare presinaptici, iar fragmentul A (lanțul enterotoxigenă, E. Coli producătoare
si centrale, blocaţi de atropina). Dupa ușor) responsabil de activitatea toxică de toxină Shiga, B. Cereus sp.), cu apariția
aproximativ 3 ore de ingerare apar Din circulație este este preluată la manifestărilor clinice, dominate de diaree apoasă
gastroenterita, hipersecretie glandulara nivelul terminațiile sau sanghinolentă, după mai mult de 24
generalizata, bradicardie, hipotensiune, nervoase și blochează ireversibil de ore de la expunere.
mioza. eliberarea de acetilcolină în
sinapsele colinergice periferice Sursele de infecție sunt numeroase, fiind
sindromul micoatropinic. Principallele rezultând o paralizie flască reprezentate atât de animale, cât și de om. Calea
toxice sant muscinolul si acidul ibotenic de transmitere o constituie alimentele, care pot fi
precum si mici cantităţi de muscarina contaminate încă de la origine (carnea animalelor
(care insa nu domina simptomatologia). cu salmoneloze, de ex), se pot contamina în
Dupa aproximativ 2 ore de la ingerare timpul manipulăriiși procesării (de către
apar dureri abdominale si hipersudoraţie purtătorii de germeni sau prin folosirea apei
(datorate muscarinei), apoi agitaţie, furie, contaminate la preparare), în timpul depozitării
halucinaţii, convulsii, midriaza (datorate (muște, gândaci, rozătoare) sau consumării (ex.,
celorlalte toxice). veselă contaminată, mîini murdare).
Alfa-amanita determina tulburările
gastrointestinale secundare intoxicaţiei,
leziunile renale si hepatice - prin blocarea
ARN-polimerazei si deci a sintezei
proteinelor si lipoproteinelor, conducând
la steatoza hepatica

Clinica Perioada latenta 6-24 ore uneori 2 zile. In Incubația -12-36 de ore TA cu stafilococ- incubație 33-6 ore, debu brusc,
afara de perioada de latenta, in tabloul cu dureri în epigastru, vome repate abundente,
clinic se pot determina Debutul -e acut, cu instalarea diareee apoasă, febra crește brusc sau treptat 39-
stadia II - gastroenterocolitica, apare fenomenlor neurologice în 40, neurotoxicoza ( convulsuu, sopor, cinaoză,
brusc si se manifesta prin apariţia decurs de câteva ore, sau progresiv, în hipoTA), scaunde frecvente, lichide , apoase, cu
greturilor, vomelor incoercibile, durerilor mai multe zile, de obicei mucozități
epigastrice, abdominale, diareei cu striuri în afebrilitate.
de sânge si tenesme. Se determina TA cu salmonele- Debutul este brusc, după
deshidratatie pronunţata si pierderi Perioada de stare- paralizie flască, 8-48 de ore de la ingestia dozei infectante, cu
electrolitice, slăbiciune generala, simetrică, descendentă, afectând inițial colici abdominale, grețuri, vărsături, scaune
insuficienta cardiovasculara (colaps), musculatura facială și nervii cranieni. diareice apoase. Febra poate fi prezentă
deliriu, halucinaţii. Stadia acuză oboseală, greață, uscăciunea
gastroenterocolitica se menţine câteva mucoasei bucale, încețolarea vederii; Tabloul e determinat de:
zile, uneori de la una pana la 8 constipație 1.vomă mai mult de 2 pe zi
stadia ptoza palpebrală ( prima paralizie) 2.diaree mai mult de 3
pupilele sunt dilatate sau cu 3.Dureri apigastru
III a dereglărilor funcţiei ficatului si reactivitate lentă, reflexele 4.scaune cu mucus, singe, puroi
rinichilor, ; mărirea ficatului, care devine corneene sunt păstrate
dureros, apare icter, oliguria apoi si progresarea paraliziei spre faringe
anuria, schimbările biochimice ( disfagie), torace, member
caracteristice pentru insuficienta acuta 4D- disfagie, disartrie, disfnie,
hepatica si renala si se dezvolta starea diplopie
comatoasa, sfârşitul letal este cauzat de
dezvoltarea comei hepatice si
insuficientei renale.
si stadia IV de insanatosire cu restabilirea
lenta a functieie organelor
parenchimatoase si a sistemului nervos
central, respiraţiei si a sistemului
cardiovascular.

Diagnostic La sfârşitul primei şi la inceputul zilei a -Izolarea C. Bolulinum din fecale, -etiologic se bazează pe investigații
doua in sânge se micşorează conţinutul vome, alimente bacteriologice din produsele patologice prelevate
proteinelor si lipidelor, mai cu seama -Teste pentru identificarea toxinei de la bolnavși din alimentele incriminate
lipoproteidelor, se determina mărirea inoculare la șoarece (cea mai
bilirubinei De la a 2-3 zi hemoliza, utilizată), hidroliza în
mărirea AST, ALT, micşorarea gel, ELISA.
colinesterazei (nu rar) un factor pentru
aprecierea gravitaţii intoxicaţiei este
mărirea si schimbarea raportului
moleculelor medii
Tratament Detoxicarea tractului digestiv- -Tratament suportiv susținut, cu accent -rehidratarea bolnavului și menținerea în
1. Lavajul gastric nu mai puţin de 3 pe menținerea funcției respiratorii și a continuare a echilibrului hidro-electrolitic
ori in prima zi, prin sonda nazala stării de nutriție. -vărsăturilor persistente se face cu produse
2. Gastrosorbtia - in primele 24 ore -Administrarea de antitoxină - antiemetice administrate parenteral
se efectuaza in fiecare 4 ore, trivalentă ABE Metroclorpramid
cărbune activat -Antibioticele nu sunt recomandate -administrarea de antibiotice este în principiu
3. Purgative saline o data, clizma decât în suprainfecții contraindicată în formele ușoare/medii
evacuatorie dovedite ampicilină, amoxicilină, cotrimoxazol,
Detoxicatia renala cefotaxime sau ceftriaxon
1. Diureza forţată Infuzia este la
40% din 5%)Glucoza si 60%o
soluţie izotonica cloridului de
sodium
Antidoturi specific după caz
Profilaxie Prelucrarea corectă a conservelor; Respectarea normelor de igienă alimentară și
distrugerea conservelor cu capacul individual
bombat.
În cazul plăgilor, debridarea
țesuturilor și spălarea energică a plăgii
constituie măsuri de
protecție extrem de eficiente.
Evoluţie, Complicațiile cele mai frecvente sunt
prognostic, dezechilibrele hidro-electrolitice și acidobazice,
complicaţii hipoglicemia
În infecțiile intestinale cu Salmonella, Yersinia,
Campylobacter se poate produce invazie
sistemică și apariție de metastaze septice
(osteomielită, meningită, endocardită).