Sunteți pe pagina 1din 4

Compunerea narativă

1. Introducerea se poate realiza:


-printr-un scurt pasaj descriptiv se vor prezenta locul, timpul, personajul/personajele;
+printr-o adresare directă către cititor, printr-o evocare (ex: Îmi amintesc și acum...Totul a
început.... Se părea că ziua aceea va fi ca toate celelalte); folosind un pretext (găsirea unei
scrisori, un eveniment, un fapt divers dintr-un ziar, iesirea de la film, plecarea într-o excursie,
întâlnirea la o lansare de carte…)

!!! Recomandări pentru cadrul povestirii: se va folosi prezentul sau imperfectul, cu verbe statice;
-primele rânduri corespund expozițiunii: introduceti indici spațiali și temporali, prin intermediul
cărora se vor sugera/ prezenta/ crea spațiul acțiunii și timpul, reconstituiți spațiul sau personajele
prin câteva detalii, astfel încât să devină vii pentru cel ce va citi textul;
-faceți decorul sensibil cititorului prin cât mai multe tipuri de imagini vizuale, tactile, auditive
etc; prezentați-l, astfel încât cititorul să poată simți, auzi, elementele decorului;

-plecați de la întrebări de tipul: Unde? Când? Cum? Cine? Ce? De ce? Cu ce scop? (nu e
obligatoriu să răspundeți la toate aceste întrebări, vă puteți mărgini doar la unele), uneori, e de
efect să intri direct în miezul acțiunii, al intrigii.

2. Cuprinsul:
-întâmplarea relatată trebuie să fie prezentată progresiv, să existe un anume suspans, și să poată
identifica momentele subiectului, pentru a ține treaz interesul cititorului.

Intriga
-redusă ca pondere, deosebit de importantă, deoarece determină întreaga acțiune;
-este momentul în care, locul stării liniștite de la început, se creează o atmosferă tensionată prin
apariția unui element perturbator (conflict, dificultate care trebuie depașită, o stare de neliniște,
insinuarea unei stări de teamă, dispariția unui lucru, apariția unui personaj ciudat etc.)
-trecerea de la o atmosferă la alta, ideea de schimbare se realizează cu ajutorul unor conectori
temporali (brusc, deodată etc) și logici (dar, însă, etc.) și prin înlocuirea timpurilor verbale de la

1/4
imperfect, perfect compus: apar detalii care să justifice starea de tensiune și verbe sau
substantive care să redea stări sufletești din câmpul lexical al cuvintelor exprimând surprinderea,
neliniștea, teama, tensiunea: a se înfiora, a se uimi, a dezvălui, a încremeni etc.

!Recomandări: creați o situație care să provoace dezechilibru (întâlnirea personajului cu un


dușman mai vechi, cu o fată frumoasă, pierderea unui lucru, o dorință care se cere neapărat
îndeplinită etc.)
+anunțați discret evoluția evenimentelor viitoare, lăsând cititorul să anticipeze urmarea sau, din
contra, introduceți-l pe o pistă falsă pentru a-i provoca o surpriză;
+evitați răsturnările bruște de situații care nu sunt veridice (în cazul în care nu este vorba despre
un basm, o poveste, o scriere SF);

Desfășurarea acțiunii
-momentul cel mai amplu, cuprinde prezentarea pe larg a evenimentelor declanșate de intrigă;
-apar mai multe personaje care trebuie să fie individualizate și puse să acționeze;

Punctul culminant
-momentul în care tensiunea atinge maximul de intensitate;
-evoluția evenimentelor trebuie să surprindă, să creeze o stare de tensiune, să trezească emoția,
curiozitatea cititorului cu privire la cum se va rezolva situația dificilă prin care trec personajele;
pentru a realiza surpriza și a atrage atenția asupra unor întalâmplări survenite pe neașteptate, se
pot folosi conectori precum: dar, brusc, dintr-odată etc.

3. Încheierea
Deznodământul
-finalul unei narațiuni; este strâns legat de acțiunile prezentate în dezvoltarea subiectului, în care
conflictele își găsesc rezolvarea, iar personajele apar în alte ipostaze decât la începutul povestirii;
-previzibil sau imprevizibil (prin ultimele fraze răstoarnă așteptările cititorului , invitându-l să
recitească textul); închis sau deschis (textul se încheie printr-o întrebare, o acțiune neasteptată,
relansează o ipoteză, creând impresia că nimic nu e definitiv); fericit sau trist.

2/4
Compunere narativă
Planul simplu de idei al compunerii:

,,În vacanța de vară la bunici am plecat cu părinții într-o excursie.’’


,,-Un obstacol ne-a ieșit în cale în pădure.’’
,,-M-am hotărât să traversez singur râul.’’
,,-Eram în pericol să mă accidentez.’’
,,-Am ieșit victorios din această încercare.’’

Dă un titlu sugestiv compunerii tale!

Situația inițială (loc, timp, personaje) Când? Cum? Cine? Unde?


,,În ultima zi din vacanța de vară petrecută la bunici, într-o zonă de munte (care?) părinții au
decis că vom avea parte de încă o excursie.’’
(Precizează unde va avea loc excursia, cum era dimineața în care ați pornit la drum, din cine era
alcătuită familia ta?)

Cauza acțiunii (elementul declanșator al faptelor) De ce?


,,Tata mergea hotărât în fața grupului, în timp ce fratele meu era preocupat să imortalizeze cu
telefonul orice colțisor.’’
(Povestește cum ați întâlnit deodată un obstacol: un trunchi de copac care unea malurile râului de
munte de-a lungul căruia mergeați, cum este râul? Aveați două variante: care?)

Desfășurarea acțiunii și situația dificilă (derularea evenimentelor) Ce se întâmplă?


,,Știind că oricum va trebui să traversăm pe malul celălalt, eu, fratele și sora mea i-am întrebat pe
ai noștri dacă puteam să facem echilibristică pe buștean.’’
(Povesteste de ce tata a refuzat să vă lase, însă tu ai fost singurul care a încălcat interdicția
tatălui.)
,,Abia în clipa aceea mi-am dat seama cât de adâncă era prăpastia de sub mine, cât de alunecoasă
era scoarța și cât de plin de bolovani și de lat era râul.’’

3/4
(Povestește cum au reacționat părintii când au văzut ce faci, ce ai simțit tu când ți-ai dat seama
de pericol, dar era prea târziu să te mai întorci, cum ai reușit, în cele din urmă, să mergi în
echilibru pe tot bușteanul, …?)

Situația finală (deznodământul) Cum se încheie întâmplarea?


,,Ultimii doi metri i-am parcurs aproape alergând și am ajuns pe malul celălalt fericit.‘’
(Povestește cum te-ai simțit în final și ce au făcut părinții când au văzut că ai scăpat cu bine.)
Observatie: Punctul de vedere din care se pot relata faptele poate fi implicat, povestirea
realizându-se la persoana I (perspectiva narativă subiectivă) sau detașat, la persoana a III-a
(perspectiva narativă obiectivă).

4/4