Sunteți pe pagina 1din 4

HCGMB NR. 67114.02.

2020
KCGMB NR. 91111.03.2020
HCGMB NR. 107 110.04.2020
MUNICIPIUL BUCURESTI
ANEXA 1.1
BUG ETUL GENERAL CENTRALIZAT PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURETI
PEANUL 2020
- mu lei -

Ougetul
Bugetul
institutulor publice Bugetul Bugetul
institutiilor Bugetul Transferuri intre
Cod antate din imprumuturilor tondurilor bugete**) (se Total buget
Bugetul local publice finantate imprumuturilor Total
rand venituri proprU si interne externe general
integral din externe scad)
subventii din nerambursabile
venituri proprii
bugetul local

A 0 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7-8

VENITURI TOTAL
7.207.505,00 980.079,00 2.058,61 0,00 90.146,00 650.964,00 3.260,28 10.990.564,28 946.372,00 10.044.192,28
(rd.02+18+19.20+23) 01

Venituri curente (rd.03+17) 02 5.652.983,00 86.504,00 1.201.470,00 0,00 0,00 0,00 6,940.957,00 0,00 6.940.957,00

Veniluri fiscale
4.586.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.566.788,00 4.566.788,00
(rd.04+06+09+10+1 1+16) 03

Impozit pe venit, profit si castiguri


din capital do Ia persoane 0,00 0,00
juddice, din care: 04

Impozit pe profit 05 0,00 0,00

Impozit pe venit, profit si castigud


din capital de Ia persoane fizice, 3.525.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.525.830,00 3.525.830,00
din care: 06

Impozitul pe venituhle din 14.000,00


14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
transferul prophetatilor imobiliare
din pathmoniul personal ) 07

Cote si sume defalcate din


3.511.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.511.830,00 3.511.830,00
impozitul pe venit 08

1/4
Bugetul
Bugetul
instituthior publice Bugetul Bugetul
Bugetul
Transferuri intre
Cod instituthlor fondurilor Total buget
finantate din imprumuturilor bugete**) (Se
Bugetul local publice finanjate imprumuturilor Total
rand venituri proprü Si interne externe general
integral din externe scad)
subventu din nerambursabile
venituri proprü
bugetul local

Alte impozite pe venit, profit si


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
castiguri din capital 09

lmpozite g taxe pe proprietate 10 0,00 0,00

Impozite si taxe pa bunuri si


1.019.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.072,00 1,019.072,00
servicH (rd.12 a rd.15) 11

Sume defalcate din WA 12 30.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.645,00 30.645,00

Alte impozite si taxe generale pe


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bunuri si servicH 13

Taxe pe seivicü specifice 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor,


988.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988.427,00 988.427,00
autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desfasurarea de activitati 15

Alte impozite si taxe fiscale 16 21.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.886,00 21.886,00

Venituri nefiscale 17 1.086.195,00 86.504,00 1.201.470,00 0,00 0,00 0,00 2.374.169,00 2.374.169,00

Venituri din capital 18 564.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.610,00 564.610,00

Operatiuni financiare 19 27.791,00 123,00 178.126,00 90.146,00 650.964,00 5,15 947.155,15 947.155,15

Subventii (rd.21+22) 20 482.551,00 893.332,00 669.008,00 0,00 0,00 271,00 2.045.162,00 946.372,00 1.098.790,00

SubventU de Ia bugetul de stat 21 357.505,00 0,00 578,00 0,00 358.083,00 358.083,00

125.046,00 893.332,00 668.430,00 271,00 1.657.079,00 946.372,00 740.707,00


Subventii de Ia alte administratii 22

Sume primite de a UE in contul


479.570,00 120,00 10.006,00 0,00 0,00 2.984,13 492.680,13 492.680,13
platilor efectuate 23

2/4
Bugetul
Bugetul
institutülor publice Bugetul Bugetul Transferuri intre
instituthior Bugetul
Cod finantate din imprumuturilor fondurilor Total buget
Bugetul local publice finantate imprumuturilor Total bugetet) (se
rand venituri proprii Si interne externe general
inlegral din cx Ic me scad)
subventü din nerambursabile
venituh propdi
bugetul local

7.214.420,00 980.079,00 2.058.61 0,00 90.146,00 650.964,00 3.260,28 10.997.479,28 946.372,00 10.051.107,28
24

5192.40500 830.30700 2.004.987,00 90.146,00 95.964,00 3260,28 8.217.069,28 946.372,00 7.270.697.28


Cheftuieli curente (rd.25 lard 33) 25

Cheltuieli de personal 26 451.161,00 345.322,00 1.146.305,00 1.942.788,00 1.942.788,00

Bunud Si servicli 27 704.270,00 481.007,00 839.422,00 2.024.699,00 2.024.699,00

Dobanzi 28 156.149,00 0,00 156.149,00 156.149,00

SubventN 29 1.640.000,00 0,00 0,00 0,00 1.640.000,00 1.640.000,00

Fonduri de rezerva 30 224,00 0,00 224,00 224,00

ale
946.372,00 0,00 946.372,00 946.372,00 0,00

Alte transfewh 32 75.483,00 0,00 75.483,00 75.483,00

Proiecte cu finantare din Fonduh


externe nerambursabile 672,162,62 155,00 11.546,00 90.146,00 95.984,00 3.260,28 873.233,90 873.233,90
postaderare 33

Asistenta sodala 34 348.467,00 1.735,00 350.202,00 350.202,00

Alte cheltuieli 35 198.116,38 2.088,00 7.714,00 207.918,38 207.918,38

Cheltuieli de capital as 1.856.953,00 149.774,00 53.743,00 0,00 0,00 0,00 2.060.470,00 2.060.470,00

165.062,00 165.062,00 165.062,00


Operatiuni financiare (rd.38+39) 37

Imprumuturi acordate 38 0,00 0,00 0,00

3/4
Bugetul Bugetul
institutiilor publice Bugetul Bugetul Transferuri intre
institutDlor Bugetul
Cod finantate din Imprumuturilor fondurilor bugete**) (se Total buget
Bugetul local publice finantate imprumuturilor Total
rônd venituri proprii Si interne externe general
integral din externe scad)
subventD din nerambursabile
venituri proprii
bugetul local

Rambursari de credite exteme si


165.062,00 0,00 000 555.000,00 0,00 720.062,00 720.062,00
interne 39

Plãi efectuate in anh precedenti 0,00 -2,00 -12000 0,00 0,00 0,00 -122,00 -122,00
i recuperate in anul curent 40
0,00
Rezerve 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)
-691500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.915,00 0,00 -6.915,00
(rd.01-rd.23) 42

1)
finantat din excedentul anilor_precedenti
Nota:
) Numai restante din anD precedenti

ORDONATOR PRINCIPAL
PRIMAR /
GABRIELA

4/4