Sunteți pe pagina 1din 6

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE A LUCRĂRII SEMESTRIALE

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a V-a, semestrul I, anul şcolar 2017/2018

Se acordă 40 de puncte din oficiu.

Subiectul I (40 de puncte)

A.
1. 3x2p-6p: prieten- amic, dușman; vesel- bucuros, trist; a răsărit- s-a ivit, a apărut, a apus.
2. 4x2p-8p: mergea- 6 litere, 5 sunete; gheață- 6 litere, 4 sunete; închiși- 7 litere, 6 sunete; el- 2 litere, 3 sunete.
3. 2x1p-2p: co-paci; po-po-seș-te.
4. 2p: c).
5. 2x1p-2p: Stelele păliră? Semnul de punctuație utilizat este semnul întrebării.
6. 4x1p-4p: lupul, vulpea, veverița, iepurele.
7. 2x4p-8p: întâlnesc- modul indicativ, timpul prezent, conjugarea a IV-a, funcție sintactică de predicat verbal;
mergea- modul indicativ, timpul imperfect, conjugarea a III-a, funcție sintactică de predicat verbal.
8. 3p: b).
9. 5x1p-5p: Iepurașul merge prin pădure. Iepurașul vorbește cu gândul său. Iepurașul își caută un prieten. Apare luna.
Iepurașul se sperie de umbra sa. (5,3,1,4,2)
Subiectul II (20 de puncte)
Pentru redactarea unei compuneri în care să se prezinte o întâmplare reală sau imaginară, petrecută la joacă, punctajul
se acordă astfel:
- respectarea structurii unei compuneri: introducere, cuprins, încheiere 3x2p-6p;
- prezentarea întâmplării, respectând succesiunea logică a faptelor 6p; prezentarea întâmplării, respectând parțial
succesiunea logică a faptelor 3p.
- respectarea regulilor de ortografie și de punctuație: 0-3 greșeli 4p; 3-6 greșeli 2p; peste șase greșeli 0p.
- așezarea corectă a textului în pagină 2p;
- respectarea limitei de spațiu indicate 2p.
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE A LUCRĂRII SEMESTRIALE

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a VIII-a, semestrul I, anul şcolar 2017/2018

Se acordă 10 de puncte din oficiu.

Subiectul I (40 de puncte)

A.
1. 2x2p-4p: strălucitoare- lucitoare, sclipitoare; se văd- se observă, se zăresc.
2. 4p În structura „aninate-n” cratima are rolul de a elida vocala „î”, de a alătura două părți de vorbire diferite
adjectivul „aninate” și prepoziția simplă „în” precum și de a menține măsura și ritmul versului.
3. 2x2p-4p: ger- 3 litere, 3 sunete; surugiul - 8 litere, 8 sunete.
4. 2x2p-4p: soare- oa diftong; surugiul- i-u hiat.
5. 2x2p-4p: „caii zboară ca doi zmei”- comparație; „Pe câmpia înălbită, netedă, strălucitoare”- enumerație.
6. 2x2p-4p: Rima poeziei este împerechiată, iar măsura primului vers este de 16 silabe.

B.
Pentru redactarea unei compuneri în care trebuie să se demonstreze că textul dat aparține genului liric, punctajul se
acordă astfel:
- numirea a două caracteristici ale operei lirice, prezente în textul citat 2x2p-4p;
- ilustrarea celor două caracteristici cu exemple din text 2x4p-8p;
- redactarea unui conținut adecvat cerinței formulate 2p;
- respectarea limitei de spațiu indicate 2p.

Subiectul II (36 de puncte)

A. (24 de puncte)
1. 2x2p În 1870 un om obișnuit consuma 21 de kg de zahăr. Bolile provocate de consumul excesiv de zahăr sunt
hipertensiunea, diabetul, obezitatea.
2. 2x2p Titlul articolului este „O poveste nu chiar atât de dulce”, iar numele revistei din care este extras fragmentul
este „National Geographic România”.
3. 2x2p zahărul- substantiv comun; furnizează- verb predicativ.
4. 2x2p zahărul- subiect simplu; a fost petrolul- predicat nominal.
5. 2x2p Se pare- propoziție principală; că ajung înapoi la zahăr - propoziție subordonată subiectivă.
6.2x2p-4p 2p Construirea unei fraze în care să existe o subordonată predicativă; 2p subordonata predicativă să fie
introdusă prin pronumele relativ care.
Întrebarea este care va merge la munte.
B. ( 12 puncte)
Pentru redactarea unei compuneri despre importanța unei alimentații sănătoase punctajul se acordă astfel:
- formularea clară și logică a argumentelor privind punctul de vedere exprimat 6p; formularea ambiguă/ parțială a
argumentelor privind punctul de vedere exprimat 3p;
- respectarea structurii unui text argumetativ 2p;
- adecvarea conținutului la cerință 2p;
- încadrarea în limitele de spațiu indicate 2p.
Notă !
14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziției: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p- 2p
– coerența textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere 2 x 1 p- 2p
– registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; adecvarea parțială – 1 p
– ortografia (0 erori: 3 p.; 1 – 2 erori: 2 p.; 3 – 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)
– punctua_ia (0 erori: 3 p.; 1 – 2 erori: 2 p.; 3 – 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.)
– așezarea corectă a textului în pagină 1p
– lizibilitatea 1p
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE A LUCRĂRII SEMESTRIALE

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a VI-a, semestrul I, anul şcolar 2017/2018
Se acordă 30 de puncte din oficiu.

Subiectul I (40 de puncte)


A.
1. 2x1p-2p cincea- ea diftong; gaura- a-u hiat.
2. 3x1p-3p geam-fereastră; s-a întâmplat- s-a petrecut; primitori-ospitalieri.
3. 2x1p-2p cumsecade- cuvânt format prin compunere; anișori- cuvânt format prin derivare cu sufix diminutival.
4. 2x2p-4p Vara trecută am fost la mare. (substantiv) Casa aceea este mare. (adjectiv)
5. 2x2p-4p cincea- 6 litere, 5 sunete; erau- 4 litere, 5 sunete.
6. 3x3p-9p să nu fi aflat- modul conjunctiv, timpul perfect, funcție sintactică de predicat verbal;
să trag- modul conjunctiv, timpul prezent, funcție sintactică de predicat verbal;
știți- modul indicativ, timpul prezent, funcție sintactică de predicat verbal.
7. 3x2p-6p era- verb predicativ;
Ar fi mers la munte. - verb auxiliar
Elevul este silitor. - verb copulativ
8. 4x1p-4p a aminti- mod infinitiv; amintind- mod gerunziu; amintit- mod participiu; de amintit- mod supin.
B.
9. 4p „stau închis în casă”
10. 6p Un mod de expunere prezent în text este narațiunea.
11. 2x3p-6p Textul dat este narat la persoana I: „stau”, „amintesc”, „am intrat”.

Subiectul II (20 de puncte)


Pentru redactarea compunerii, punctajul se acordă astfel:
- 2x2p-4p pentru numirea a două caracteristici ale textului epic, prezente în textul ales;
- 2x2p-4p ilustrarea celor două caracteristici cu exemple din text;
-2p redactarea unui conținut adecvat cerinței formulate;
-2p respectarea limitei de spațiu indicate.
Notă!
8 puncte pentru conținut se acordă astfel:
- coerența textului 2p;
- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2p;
- ortografia: 0 greșeli -2p; 1-3 greșeli- 1p;
- punctuația -1p;
- așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea -1p.
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE A LUCRĂRII SEMESTRIALE

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a VII-a, semestrul I, anul şcolar 2017/2018
Se acordă 20 de puncte din oficiu.
Subiectul I (60 de puncte)
A.
1. 3x2p-6p clipă-moment, secundă; urgent-repede; să nu plece- să nu pornească.
2. 3x2p-6p taxi-4 litere, 5 sunete; el- 2 litere, 3 sunete; începea- 7 litere, 6 sunete;
3. 2x2p-4p treia- ia diftong; fiindcă- i-i hiat;
4. 2x3p-6p; 1p pentru identificarea corectă a fiecărui cuvânt ;2p pentru explicarea modului de formare a fiecărui
cuvânt;
băiețelului - cuvânt format prin derivare de la cuvântul de bază băiat (substantiv) cu sufixul diminutival el.
BMV- cuvânt format prin compunere prin abreviere.
5. 2x2p-4p Vara viitoare mergem la mare. (substantiv)
Rochia îi este mare. (adjectiv)
6. 3x3p-9p ignorând- modul gerunziu, conjugarea I, funcție sintactică de complement circumstanțial de mod;
n-ar fi vrut- modul condițional-optativ, conjugarea a II-a, funcție sintactică de predicat verbal;
să rămână- modul conjunctiv, conjugarea a III-a, funcție sintactică de predicat verbal.
7. 2x3p-6p +1p- 7p Câte trei puncte pentru indicarea valorilor verbului a fi; un punct pentru alcătuirea unui enunț cu
altă valoare
e- verb predicativ
Elevii sunt silitori. - verb copulativ / Ar fi mers la multe. - verb auxiliar
8. 2x2p-4p dădea- diateză reflexivă; nu vor ajunge- diateză activă.
B.
9. 4p „pe bancheta din spate a unui taxi„
10. 4p Un mod de expunere prezent în text este narațiunea.
11. 3x3p Textul se narează la persoana a III-a: „ nu putea”, „începea”, „își”.
Subiectul II (20 de puncte)
Pentru redactarea compunerii, punctajul se acordă astfel:
- 4p pentru relatarea unei întâmplări, respectâd succesiunea logică a faptelor;
- 2x2p-4p pentru precizarea a două elemente ale contextului spațio-temporal;
-2p respectarea structurii specifice tipului de compunere cerut;
- 2p respectarea limitei de spațiu indicate.
Notă!
8 puncte pentru conținut se acordă astfel:
- coerența textului 2p;
- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2p;
- ortografia: 0 greșeli -2p; 1-3 greșeli- 1p;
- punctuația -1p;
- așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea -1p.