Sunteți pe pagina 1din 2

TIMIŞOARA

D2/ C2

Tematica pentru concurs în vederea ocupării postului de


INGINER MECANIC

1. Procedee de sudare
 Principiile procedeelor
 Numere de referin ță ale procedeelor de sudare
 Tipuri de material de adaos
 Tipuri de gaze
 Tipuri de îmbinări

2. Controlul calității
 Explicarea detaliată a unui WPS

3. Simbolizarea materialelor metalice


 Oteluri pentru construc ții

4. Metode NDT(operatori control nedistructiv)


 Tipuri de control NDT

S3, 497502633.doc 1/2


TIMIŞOARA
D2/ C2

BIBLIOGRAFIE

1. Mircea Burca, Stelian Negoitescu: Sudarea MIG/MAG Edi ția a II-a Ed. Sudura,
Timisoara, 2004
2. Safta, V.: Controlul îmbinărilor și produselor sudate, Editura Facla, 1989,
Timișoara, România
3. Zgurã Gh. – Tehnologia sudării prin topire, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1986.
4. T. Sãlãgean T. – Tehnologia procedeelor de sudare cu arc , Editura Tehnică,
București, 1985.
5. Trusculescu, M.: Studiul metalelor, Editura Didactica si Pedagogica, 1982,
București, Romania
6. *** PT CR 7 /1-2003, Cerin țe tehnice privind omologarea procedurilor de sudare
folosite pentru executarea lucrărilor la instala țiile mecanice sub presiune si la
instala țiile de ridicat, Partea 1 : Otel, Colec ția ISCIR
7. *** PT CR 9/1-2003, Cerin țe tehnice privind autorizarea sudorilor care executa
lucrări la instala țiile mecanice sub presiune si la instala țiile de ridicat, Partea 1:
Otel, Colec ția ISCIR
8. *** Colec ția de standarde comentate în domeniul sudarii si tehnicilor conexe,
Vol. I - Sudarea prin topire cu arc electric, Standarde generale, Condi ții de
calitate, Prescrip ții de execu ție, Echipamente de sudare, A.S.R.O. - A.S.R.,
Editura Sudura, Timișoara, 2001;
9. *** Colec ția de standarde comentate în domeniul sudarii si tehnicilor conexe,
Vol. II - Calificarea personalului si a procedurilor de sudare, A.S.R.O. - A.S.R.,
Editura Sudura, Timișoara, 2001;
10. *** Colec ția de standarde comentate în domeniul sudarii si tehnicilor conexe,
Vol. III - Încercări nedistructive ale îmbinărilor sudate si lipite, A.S.R.O. - A.S.R.,
Editura Sudura, Timișoara, 2002; 15. *** Colec ția de standarde comentate în
domeniul sudarii si tehnicilor conexe, Vol. IV - Materiale pentru sudare, lipire si
pulverizare termica, A.S.R.O. - A.S.R., Editura Sudura, Timișoara, 2002;

S3, 497502633.doc 2/2

S-ar putea să vă placă și