Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Departamentul
Microelectronică și Inginerie Biomedicală

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.1
Tema:„ MODELAREA IMITAŢIONALĂ ŞI
MODELE demonstative
ÎN MEDIUL AnyLogic
Disciplina: „Modelarea sistemelor biomedicale”

A elaborat st. gr.IBM-181, Țurcan Ilie


A verificat conf.univ., dr. Pocaznoi Ion

Chișinău 2020
Sopul lucrării a face cunoştinţă cu producătorul mediului, evoluţia şi domeniile
de utilizare. Studiaţi informaţia despre companie şi serviciile propuse.
AnyLogic este o aplicație de modelare a simulărilor de tip multi-metodă dezvoltată
de The AnyLogic Company.
La începutul anilor ’90 s-a manifestat un interes semnificativ pentru abordarea
matematică în cazul modelării și simulării proceselor paralele. Această abordare
poate fi aplicată la analiza acurateței programelor paralele și distribuite. Grupul de
cercetare Distributed Computer Network (DCN) din cadrul Universității Tehnice
din Sankt Petersburg a dezvoltat un astfel de sistem de software în vederea analizei
acurateței programelor; noua aplicație fost denumită COVERS (Concurrent
Verification and Simulation). Acest sistem permitea notația grafică a modelării
structurii și comportamentului sistemului. Această aplicație a fost dezvoltată în
cadrul cercetarea pentru Hewlett Packard (?).
În 1998, succesul acestei cercetări a inspirat laboratorul DCN să înființeze o
companie având ca scop dezvoltarea unui software de simulare de nouă generație.
În cursul dezvoltării s-a pus accent pe metodele folosite: simulare, analiza
performanței, comportamentul sistemelor stohastice, optimizare și vizualizare.
Noul software lansat în 2000 se baza pe cele mai noi realizări ale tehnologiei
informației: o abordare orientată spre obiect, elemente din limbajul standard UML,
folosirea limbajului Java, un GUI modern, etc.

Trei abordări ale simulării unei întreprinderi


Aplicația a fost numită AnyLogic, deoarece era compatibilă cu toate cele trei
binecunoscute abordări de modelare:

 Dinamica sistemelor,
 Simulare bazată pe evenimente discrete,
 Modelare bazată pe agenți .
+ Orice combinație a acestor trei abordări în cadrul unui singur model.]. Prima
versiune AnyLogic a fost AnyLogic 4, deoarece numerotarea a fost continuată de
la COVERS 3.0.
Apariția AnyLogic 5 în 2003 a reprezentat un mare pas înainte. Se axa pe
simularea întreprinderilor din următoarele domenii:

 Marketing și concurență,
 Sănătate publică ,
 Industrie,
 Rețele de aprovizionare ,
 Logistică,
 Piața de retail,
 Procese de producție,
 Dinamică socială și de ecosistem,
 Apărare,
 Managementul proiectelor și al achizițiilor,
 Infrastructră IT,
 Dinamica fluxului de persoane și simularea traficului ,
 Industria aeronautică.
 Industria fotovoltaică.
Cea mai recentă versiune, AnyLogic 7, a fost lansată în 2014. Platforma
pentru mediu de dezvoltare al modelelor AnyLogic 7 este Eclipse. AnyLogic 7 este
un software de simulare de tip multiplatformă deoarece rulează pe Windows, Mac
OS and Linux.
Trei abordări ale simulării unei întreprinderi

AnyLogic cuprinde un limbaj de modelare grafică și de asemenea permite


utilizatorului extinderea modelelor de simulare folosind cod Java. Caraterul Java al
aplicației AnyLogic avantajează atât specificarea extensiilor modelelor prin codare
Java, cât și crearea de applet-uri Java, care pot fi deschise în orice browser
obișnuit. Aceste applet-uri facilitează împărtășirea și plasarea modelelor AnyLogic
pe pagini web. Versiunea Professional permite pe lângă applet-uri Java și crearea
de aplicații Java de sine stătătoare, care pot fi distribuite utilizatorilor. Aceste
aplicații Java pot constitui baza pentru aplicații de suport al deciziilor
Limbajul de simulare AnyLogic este alcătuit din următoarele elemente:

 Diagramele de stoc și de flux sunt folosite pentru modelarea dinamicii


sistemelor.
 Diagramele de stare sunt folosite mai ales la modelarea bazată pe agenți
pentru a defini comportamentul agenților. Se folosesc de asemenea la
modelarea cu evenimente discrete, de ex. pentru a simula avaria mașinilor.
 Diagramele de activitate se folosesc pentru definirea algoritmilor. Pot fi
folosite la modelarea cu evenimente discrete, de ex. pentru direcționarea
apelurilor, sau în modelarea bazată pe agent, de ex. pentru logica de decizie a
agenților.
 Diagramele de flux de proces sunt construcția de bază folosită pentru
definirea proceselor în cazul modelării cu evenimente discrete. Privind această
diagramă de flux putem observa de ce abordarea cu evenimente discrete este
adesea numită orientată pe proces.
Limbajul include de asemenea: construcții de modelare de nivel scăzut (variabile,
ecuații, parametri, evenimente, etc.), figuri pentru animație (linii, elipse, etc.)
modalități de analiză (seturi de date, histograme, diagrame), aplicații de
conectivitate, imagini standard și structuri de experiment.

Constructii de simulare bazate pe limbajul de modelare AnyLogic


AnyLogic cuprinde următoarele librării standard:

 Process Modeling Library a fost proiectată pentru a sprijini simularea DE


în domenii precum industrie, rețele de aprovizionare, logistică și sănătate
publică. Folosind obiectele Process Modeling Library se pot modela sisteme
reale sub formă de entități (tranzacții, clienți, produse, componente, vehicule,
etc.), procese (secvențe de operațiuni care în mod caracteristic implică șiruri de
așteptare, întârzieri, utizare de resurse) și resurse. Procesele sunt specificate sub
formă de diagrame de flux.
 Pedestrian Library este dedicată simulării fluxului de trecători într-un
mediu “fizic”. Permite crearea unor modele de clădiri intens circulate (precum
stații de metrou, puncte de control etc.) sau străzi (număr mare de trecători).
Modelele permit colectarea de statistici despre densitatea trecătorilor în diferite
zone. Acest lucru asigură o perfomanță satisfăcătoare a punctelor de lucru cu
încărcătură ipotetică, estimează durata de staționare în anumite zone și
detectează eventuale probleme legate de geometria internă - cum ar fi efectele
adăugării prea multor obstacole – și alte aplicații. În modelele create cu
Pedestrian Library, trecătorii se mișcă în spațiu continuu, reacționând atât la
diferite tipuri de obstacole (pereți, zone diferite) cât și la alți trecători.
Trecătorii sunt simulați sub forma unor agenți care interacționează, caracterizați
prin comportament complex, însă AnyLogic Pedestrian Library oferă o
interfață de nivel mai ridicat pentru crearea rapidă a modelelor de trecători sub
formă de diagrame de flux.
 Rail Yard Library permite modelarea, simularea și vizualizarea
operațiunilor unei căi ferate de orice complexitate și dimensiune. Acest model
de cale ferată poate fi combinat cu modele cu evenimente discrete sau bazate pe
agent în funcție de: încărcare și descărcare, alocarea resurselor, mentenanță,
procese de producție și alte activități de transport.
Pe lângă aceste librării standard, utilizatorii pot crea și pot distribui propriile lor
librării.

Biblioteca de modelare a proceselor este un set de instrumente care vă permite să


reprezentați procesele de afaceri sub formă de modele de evenimente discrete.
Afișarea unor astfel de procese ca o succesiune de evenimente discrete este cea mai
eficientă tehnică de simulare în acest domeniu.

Cu ajutorul bibliotecii, utilizatorii pot defini procesele în model sub formă de


diagrame (diagrame), o reprezentare grafică adoptată în multe domenii. Ierarhia,
scalabilitatea și extensibilitatea lor permit modelarea sistemelor mari și complexe
cu nivelul de detaliu necesar. Diagramele de flux vă permit să transmiteți cu
precizie logica proceselor și să dezvăluiți interdependențe ascunse între elementele
sistemului
1) Un exemplu în Anylogic pentru explicare a unui proiect .
O modelare pe baza unui virus .
Parametri de baza
Albastru –persoane suspecte
Portocaliu – personae expuse
Roz – personae infectate
Verde – personae tratate

Desigur ca exista mai multi factori care joaca un rol important dezvoltarea si
realizarea acestui proiect pentru a vedea care este parametru de iesire intr-un final
Acesti factori sunt :
Rata de expunere
Totalul de populatie
Infectivitatea
Infectanti cu rata de contact
Rata de infectatie
Averajul timpului de incubatie
Rata de recuperare
Averajul duratei de infectie

Bibliografie:
https://cloud.anylogic.com/model/cf93ad09-5edf-4e63-9201-d61dc97df83a?
mode=SETTINGS&fbclid=IwAR3WtjvjiFT95rzTwQy54zK7AHQW43ipbE6I7a4
fvHkNSngHPWrfClJpxSk
2)Modelarea si simularea bolii cardiovasculare

Acest model bazat pe agenți se concentrează pe bolile cardiovasculare și relațiile


sale cu speranța de viață și costurile asociate terților. Un grup de 1000 de pacienți
este simulat timp de 100 de ani. Toți pacienții încep la vârsta de 0 ani. În fiecare
an, fiecare pacient poate muri, poate avea un IM, un accident vascular cerebral sau
nu are niciun eveniment. Probabilitatea de a muri depinde de istoria individuală a
MI și accident vascular cerebral. Probabilitățile de MI și Accident Vascular
Cerebral depind de IMC individual, care este distribuit aleatoriu în întregul grup.
Fiecare eveniment (deces, MI, accident vascular cerebral) are un cost al
evenimentului asociat. În plus, MI și AVC au și costuri de fond care se adaugă în
fiecare an după ce un pacient are evenimentul corespunzător. Statisticile speranței
de viață, distribuțiile de vârstă MI și AVC și costul agregat acumulat sunt afișate în
timp ce modelul rulează.
Rezultatul initial Rezultatul final

Parametrii de intrare
Pacienti
Fara diagnoza cardio vasculara
Cu Infarct Miocardic
Cu accident vascular cerebral
Cu Infarct Miocardic si accident vascular cerebral
Decedati

Diagrama

distribuirea speranței de viață pe o perioada de 100 de ani


Diagrama

1-a distribuție de vârstă a MI

Diagrama

1-a distribuție de vârstă a accidentului vascular cerebral

Diagrama

Costul terțului asociat

Diagrama

REZULTATELOR FINALE
Bibliografie
https://cloud.anylogic.com/model/06dfd825-e513-4ac7-a30c-ed03d9a44156?
mode=SETTINGS
3)Modelarea si simularea răspândirii a bolilor contagioase.
Acesta este un model bazat pe agent de răspândire a bolilor contagioase. Afirmația
problemei:

* Avem în vedere o populație de 10000 de persoane. Locuiesc în zona 10 x 10


kilometri și sunt răspândite uniform în jurul zonei respective.
* O persoană îi cunoaște pe toți cei care trăiesc mai aproape de 1 kilometru de el.
* Inițial, 10 persoane aleatorii sunt bolnave și infecțioase și toți ceilalți sunt
susceptibili (niciunul nu este imun).
* Dacă o persoană infecțioasă contactează o persoană susceptibilă, aceasta din
urmă se infectează cu probabilitatea 0,1.
* După ce a fost infectată, o persoană nu devine imediat infecțioasă. Există o
perioadă latentă care durează de la 3 la 6 zile.
Oamenii din perioada latentă sunt numiți expuși.
* Durata bolii după perioada latentă (adică durata fazei infecțioase) este uniform
distribuită între 7 și 15 zile.
* În timpul fazei infecțioase, o persoană contactează în medie 5 persoane pe care le
cunoaște pe zi.
* Când persoana își revine, devine imună la boală, dar nu pentru totdeauna.
Imunitatea durează de la 2 la 3 luni.
Rezultatul modelului este numărul de persoane infecțioase de-a lungul timpului.
Terminologia și structura generală a acestei probleme sunt preluate din modelele
compartimentale din epidemiologie, și anume din
Modelul SEIR (Susceptible Exposed Infectious Recupered). Problema SEIR este
rezolvată inițial folosind ecuații diferențiale; apropierea este la fel ca în dinamica
sistemului. Cu toate acestea, adăugăm detalii care nu sunt bine surprinse de
modelele compartimentate (agregate): spațiul și comunicarea dependente de spațiu
și duratele de fază distribuite uniform. Motivul din spatele utilizării agentului
abordarea bazată este naturalețea sa: este posibil să nu știm cum să derivăm ecuații
globale pentru o anumită boală, dar știm evoluția bolii și o poate modela cu
ușurință la nivel individual.
Putem varia parametrii modelului din mers și puteți urmări dinamica bolii.
In urma cercetarii celor 2 imagini observam dinamica parametrilor de intare pe
parcursul simularii si vedem care este raspandirea bolilor contaginoase de la
inceput pana la sfarsit cu ajutorul parametrilor de baza

Latența min
Latența max
Infectanța min
Infectanța max
Imunitatea min
Imunitatea max
Probabilitatea infecției
Contacte pe zi

Aceste constante pot fi modificate pe parcurs și în urma modificării se modifica si


dinamica bolii contagioase și aceasta este bine observată pe diagrama finala a
rezultatelor . Parametrii de ieșire pot fi modificați în dependență de aceste
constant.
Diagram

Dinamica persoanelor infectate , expuse, suspecte ,immune pe un teritoriu anumit


cu o capacitate de locuitori de 10000 de personae .

Bibliografie
https://cloud.anylogic.com/model/6362c090-dfba-49c1-b071-e48d520cbec9?
mode=SETTINGS