Sunteți pe pagina 1din 8

Capitolul 1

Managementul
serviciilor publice:
PRACTICĂ ŞI TEORIE

1. Obiectivele SEMINARULUI:

 Explicarea managementului ca activitate umană specifică;


descrierea a ceea ce fac funcţionarii/managerii şi analiza
managementului ca ştiinţă.
 Argumentarea necesităţii teoriei şi tehnicilor managementului.
 Discutarea structurii echipelor manageriale şi rolului nivelurilor
ierarhice într-o organizaţie.
 Recunoaşterea misiunii şi provocărilor puse funcţionarilor în
satisfacerea diferitelor interese în sistemul procesului managerial.
 Identificarea etapelor majore în evoluţia managementului şi a
principalelor curente de gândire în ştiinţa managementului.

2. Concepte cheie:

• Manageri • Sistemul managementului


• Nonmanageri • Management empiric
• Organizaţie • Management ştiinţific
• Ştiinţa managementului • Şcoala clasică
• Arta managementului • Şcoala relaţiilor umane
• Funcţii ale managementului • Şcoala cantitativă
• Piramida managementului • Şcoala sistemică
• Niveluri ale managementului • Management situaţional
3. Plasaţi conceptul care se potriveşte definiţiei specificate:

A. Arta managementului G. Piramida managementului


B. Management empiric H. Şcoala cantitativă
C. Management situaţional I. Şcoala clasică
D. Manageri J. Şcoala relaţiilor umane
E. Nonmanageri K. Şcoala sistemică
F. Organizaţia L. Ştiinţa managementului

………. 1. Membri ai unei organizaţii ce nu controlează activitatea altor


persoane.
………. 2. Activitate managerială bazată pe intuiţie, experienţă practică şi
bun simţ.
………. 3. Sistem ordonat de cunoştinţe – concepte, teorii, principii şi
tehnici – care stă la baza practicii managementului.
………. 4. Prima abordare sistemică a managementului ale cărei principii
pledează pentru specializare ridicată a muncii, coordonare
intensivă şi sistem centralizat de luare a deciziilor.
………. 5. Două sau mai multe persoane ce se unesc şi operează pentru
scopuri comune, clar statuate.
………. 6. Procesul de atingere a rezultatelor proiectate prin utilizarea
eficientă a resurselor umane, materiale, financiare ale unei
organizaţii.
………. 7. Analiză a managementului centrată pe dezvoltarea modelelor
matematice în domeniul deciziilor.
………. 8. Abordare a activităţii practice a managementului ce are ca
premisă recunoaşterea diferenţelor dintre oameni şi situaţii şi a
faptului că nu există „o singură, cea mai bună soluţie”, pentru
toate situaţiile.
………. 9. Abordare a managementului susţinătoare a stilului de mana-
gement participativ şi orientat către nevoile beneficiarilor.
………. 10. Reprezentare simbolică clasică a structurii managementului
unei organizaţii.
………. 11. Abordare ce are la bază premisa că managerul trebuie să ia în
considerare ansamblul variatelor sisteme ce alcătuiesc întreaga
operaţie care face obiectul managementului.
………. 12. Persoane care dispun de autoritatea de a lua decizii prin care
sunt angajate (consumate) resurse în vederea atingerii unor
obiective într-o organizaţie.

4. Apreciaţi cu ADEVĂRAT/ FALS afirmaţiile:

1. ………… Membri ai unei organizaţii ce nu controlează activitatea


altor persoane sunt nonmanageri.
2. O organizaţie este un grup de cel puţin două persoane ce se
unesc pentru atingerea obiectivelor comune.
3.Managementul, ca proces, este ştiinţa şi arta de a-i face pe
alţii să acţioneze pentru a atinge obiectivele unei
organizaţii.
4.Managementul este ştiinţă, nu artă.
5.Managementul este o ştiinţă inexactă.
6. Naţiunile cu un înalt nivel de dezvoltare materială prezintă
un ridicat nivel al inteligenţei şi aptitudinilor în
management.
7. ………… Piramida managementului constituie reprezentarea tipică a
diviziunii muncii pe verticală între funcţionarii publici
într-o organizaţie.
8. ………… Managementul de la nivelul mijlociu al piramidei ierarhice
este răspunzător pentru stabilirea strategiilor şi politicilor
operaţionale într-o organizaţie.
9. ………… Interesele diferitelor entităţi (indivizi şi organizaţii) nu
constituie elemente de intrare ale sistemului
managementului unei organizaţii.
10. ………… Elton Mayo este unul dintre reprezentanţii de seamă ai
Şcolii Clasice.
5. Alegeţi un răspuns din mai multe la următoarele întrebări:

1. Toate caracteristicile enumerate definesc o organizaţie, cu o excepţie.


Care?
A. Grup unit de persoane.
B. Spaţiu comun de operare.
C. Obiective clar statuate.
D. Obiective comune.
E. Cooperare în acţiune.

2. Una din caracteristicile enumerate nu face distincţie între manageri şi


nonmanageri într-o organizaţie. Care?
A. Comunică pe linie ierarhică.
B. Dispun de autoritate.
C. Iau decizii.
D. Angajează resurse.
E. Răspund pentru atingerea obiectivelor.

3. Managementul ca activitate practică implică îndeplinirea următoarelor


funcţii, cu o excepţie. Care?
A. Publicitate.
B. Motivare.
C. Control.
D. Organizare.
E. Planificare.

4. Între elementele enumerate, de intrare în sistemul managementului, unul


nu este corect. Care?
A. Oameni
B. Bani
C. Materiale
D. Profituri
E. Informaţii
5. Toate categoriile de interesaţi enumerate sunt considerate de manageri la
armonizarea obiectivelor firmei, cu excepţia uneia. Care este aceasta?
A. Salariaţii.
B. Acţionarii.
C. Clienţii.
D. Concurenţii.
E. Furnizorii

6. Una din categoriile enumerate face parte din ieşirile sistemului


managementului unei organizaţii. Care anume?
A. Interesele clienţilor.
B. Oportunităţile mediului.
C. Profiturile organizaţiei.
D. Informaţiile tehnologice.
E. Coordonarea salariaţilor.

7. Managementului empiric îi e caracteristică, în mai mare măsură, una din


următoarele trăsături. Care?
A. Planificare.
B. Organizare.
C. Experienţă.
D. Strategie.
E. Viziune.

8. Unul din principiile managementului enumerate, nu aparţine lui F.W.


Taylor. Care?
A. Subordonarea intereselor particulare interesului general.
B. Antrenarea muncitorilor la nivelul maxim posibil.
C. Productivitate maximă în loc de una limitată.
D. Cooperare în loc de individualism haotic.
E. Armonie în loc de discordie în acţiunile grupului.
9. Unul din cele cinci principii ale managementului scrise mai jos nu
aparţine lui H.Fayol. Care?
A. Diviziunea muncii.
B. Integrarea în grup.
C. Autoritatea.
D. Responsabilitatea.
E. Unitatea de conducere.

10. Abordarea integratoare a managementului e mai puternic prezentă la una


dintre următoarele şcoli (concepte) ale managementului:
A. Clasică.
B. Sociologică.
C. Cantitativă.
D. Situaţională.
E. Relaţiilor umane.

6. Întrebări şi discuţii:

1. Formulaţi o definiţie proprie a managementului. Plecând de la propriile


dumneavoastră observaţii, identificaţi trei poziţii manageriale şi daţi
exemple concrete în care sunt realizate de ocupantul fiecărui post, cele
cinci funcţii ale managementului.

2. Sunteţi şeful unui agenţii de salubritate cu 50 salariaţi. Descrieţi o zi


tipică de muncă pentru dvs. Cum petreceţi cea mai mare parte a zilei?
Ce schimbări anticipaţi în munca dumneavoastră în următorii 10 ani?

3. De ce analiza şi practica managementului necesită a abordare sistemică?


Considerând elementele cheie ale sistemelor şi abordarea sistemică – cum
se aplică acestea managementului? Operează funcţionarii într-un sistem
închis sau deschis? În ce fel?

4. Să presupunem că sunteţi managerul general al unei întreprinderi


constructoare de maşini, cu salariaţi organizaţi în două sindicate (unul al
muncitorilor, celălalt al funcţionarilor). Cum veţi proceda pentru a
satisface, pe termen mediu interesele clienţilor şi furnizorilor, precum şi
pe cele ale comunităţii locale?

5. În ce constă abordarea contextuală şi situațională a managementului?


Explicaţi.
7. Exerciţiu – Atitudini faţă de realizare

Scopul acestui exerciţiu este să reflecte atitudinile dvs. faţă de


realizările celorlalţi. Folosind scala de mai jos, puneţi numărul care exprimă
cel mai bine opinia dumneavoastră în faţa fiecăreia dintre cele douăzeci de enunţuri.
7 = sunt perfect de acord
6 = sunt de acord în general
5 = sunt de acord într-o oarecare măsură
3 = nu sunt de acord într-o oarecare măsură
2 = nu sunt de acord în general
1 = nu sunt deloc de acord
1. .............. Oamenii care au mare succes merită toate recompensele pe
care le-au primit pentru realizările lor.
2.Este bine ca oamenii de foarte mare succes să aibă şi eşecuri.
3.Oamenii de foarte mare succes devin adesea prea încrezuţi.
4. .............. Oamenii care au foarte mare succes în ceea ce fac sunt de
obicei prietenoşi şi le place să-i ajute pe ceilalţi.
5. .............. La şcoală este mai bine să te afli în zona de mijloc a clasei
decât să te afli printre vârfuri.
6.Oamenii nu ar trebui să-i critice sau să-i lovească pe cei care au
mare succes.
7.Oamenii de foarte mare succes care se prăbuşesc de la vârf,
de obicei îşi merită soarta.
8.Cei care au foarte mare succes ar trebui să mai coboare de pe
piedestalele lor şi să se comporte ca nişte oameni obişnuiţi.
9.Oamenilor de foarte mare succes ar trebui să li se recunoască
public realizările.
10. Oamenii care au avut un foarte mare succes ar trebui aduşi cu
picioarele pe pământ.
11. Întotdeauna trebuie să respecţi persoana de la vârf.
12. Ar trebui să ne exprimăm compasiunea faţă de o persoană de
mare succes care eşuează şi cade din poziţia sa foarte înaltă.
13. Oamenii de foarte mare succes ar trebui aduşi din când în când
cu câteva trepte mai jos, chiar dacă nu au greşit cu nimic.
14. .............. Societatea are nevoie de un număr mare de oameni care
doresc succesul.
15. .............. Oamenii care s-au obişnuit să facă mereu mai bine decât
ceilalţi ar trebui să înveţe cum este să ai un eşec.
Pentru societate este foarte important să sprijine şi să-i
16. ..............
încurajeze pe cei care au mare succes.
17. Oamenii care au foarte mare succes devin prea plini de ei.
18. Oamenii de mare succes reușesc adesea în dauna celorlalţi.
19. Oamenii care se află tocmai la vârf merită de obicei această
poziţie.
20. Oamenii de foarte mare succes care ajung la vârf în domeniul
lor sunt foarte plăcuţi.

% Punctare şi interpretare:
Acest chestionar este numit „Scala macilor înalţi”. Profesorul
Norman T. Feather de la Universitatea Flinders din Australia l-a dezvoltat
pentru a măsura atitudinile faţă de succesul şi împlinirea celorlalţi.
Termenul „mac înalt” este folosit de obicei în Australia pentru a descrie o
persoană care are un succes remarcabil. Deşi australienii pun preţ pe
realizare la fel de mult ca şi americanii, ei au o atitudine ambivalentă faţă de
exprimarea publică a succesului şi sunt recunoscuţi pentru plăcerea pe care
o au văzând macii înalţi reduşi la dimensiuni obişnuite şi pierzându-şi
poziţia.
Pentru a vă puncta chestionarul, adunaţi răspunsurile la următoarele
întrebări: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 19.Cu cât punctajul dumneavoastră
este mai mare, cu atât mai mult v-ar plăcea să vedeţi un mac înalt căzut.
Acum adunaţi răspunsurile la cele 10 întrebări rămase. Cu cât punctajul
dumneavoastră este mai mare (trebuie să fie între 10 şi 70), cu atât mai mult
sunteţi favorabil recompensării macilor înalţi pentru succesul lor.
Într-un eşantion de adulţi australieni, punctajul mediu pentru
„cădere” a fost de 38, iar punctajul mediu pentru recompensare a fost de 45.
În general, cei care au fost mai favorabili macilor înalţi apreciau mai mult
realizarea, aveau o mai mare stimă faţă de ei înşişi, erau politic mai
conservatori şi deţineau poziţii mai înalte.