Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MECANICĂ

Avizul coordonatorului

FIŞA PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE


ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

…………………………………………………………………………………………………………
(NUMELE, INIŢIALA TATĂLUI, PRENUMELE SOLICITANTULUI)
promoţia…………., solicit înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie din sesiunea ………,
optez pentru lucrarea cu tema ………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
conducător ştiinţific ……………………………………………………………………………

Data:………………………. Semnătura……………………