Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicație practică în clasa a V-a

Orientarea în orizontul local

Data____________
Numele prenumele elevului________________________

I.Numește trei elemente naturale de orientare în spațiu


1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
L 01 2 3
II.În spațiul de mai jos explică orientarea cu ajutorul ceasornicului.
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
L01234
III.Completează enunțurile de mai jos:
1.Ușa clasei noastre se află în partea de _________________
2.Tabla se află în partea de____________________
3.Dulapul pentru haine se află în partea de _____________________
4.În partea de vest se află cele trei ______________________
L01234
IV.Utilizând Harta Republicii Moldova din atlas, enumră raioanele vecine cu raionul
Fălești.
La nord de raionul Fălești se află raionul_____________________
La sud se află raionul__________________
La est se află raionul_____________________
L0 1 2 3
V. Srie în spațiul de mai jos două avantaje cu referire la cunoașterea mijloacelor de
orientare în spațiu.
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Proiect didactic

Aplicație practică№ 1.

Clasa: a V-a
Subiectul: Orientarea în orizontul local

Obiective:
Elevul va fi capabil:
- Să identifice semnele locale de orientare în spațiu și pe hartă;
- Să aplice semnele locale de orientare în spațiu și pe hartă;
- Să aprecieze importanța cunoașterii semnelor de orientare în teren.

Materiale necesare: pix, riglă, creion simplu, creioane colorate, radieră, busolă,
manualul de Geografie generală, clasa a V-a.