Sunteți pe pagina 1din 17

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Securitatea alimentară ȋn Coreea de Nord


şi Coreea de Sud

Bucuresti

2018
CUPRINS

Cap.I Situatia socio-economica in Coreea de Nord si Coreea de Sud……………………….pag.3

1.1Populatia si densitatea populatiei………………………………………………………......pag.4

1.2Rata natalitatii/mortalitatii………………………………………………………………....pag.5

1.3Speranta medie de viata…………………………………………………………………….pag.6

1.4 Situatia economica ( rata inflatiei, PIB,PIB/locuitor)…………………………………....pag.7

Cap.II Resurse agricole in Coreea de Nord si Coreea de Sud………………………………pag.9

2.1 Resurse funciare…………………………………………………………………………….pag.9

2.2Capitalul ( numarul masinilor agricole/ha)………………………………………………pag.10

2.3 Resurse umane (populatia agricola)……………………………………………………...pag.12

Cap.III Indicatorii securitatii alimentare…………………………………………………...pag. 13

Concluzii……………………………………………………………………………………….pag.15

Bibliografie…………………………………………………………………………………….pag.16

2
Cap.I Situatia socio-economica in Coreea de Nord si Coreea de Sud
COREEA DE SUD COREEA DE NORD

Coreea de Nord, oficial denumită Republica


Coreea de Sud, oficial Republica Coreea 
Populară Democrată Coreeană  este o țară din Asia
este o țară din Asia de Est, care ocupă
de Est, situată în partea de nord a peninsulei Coreea..
partea sudică a Peninsulei Coreene.
Poreclită „Țara dimineților liniștite”, ea are Partidul Muncii din Coreea este la putere din
capitala la Seul, oraș care este a doua 1948. Kim Jong-un este conducătorul suprem al țării.
metropolă din lume ca mărime și un Conform constituției, Coreea de Nord este o
important oraș pe plan mondial. republică socialistă, dar mulți o consideră
Conform Constituției adoptate la 25 o dictatură absolută de tip stalinist.
februarie 1988, Coreea de Sud
este republică prezidențială, Aparatul de stat este dominat în totalitate de către
unde președintele și Cabinetul (Consiliul de Partidul Muncii din Coreea, al cărui rol conducător
Stat) exercită puterea executivă, este ancorat în constituție. Există și două partide
iar Parlament Unicameral (Adunarea minore, aceste trei partide fiind unite în Frontul
Națională) cea legislativă. Democratic pentru Reunirea Patriei. Organul suprem
Mandatul președintelui este de 5 ani, acesta de stat este parlamentul, a cărui membrii se aleg pe o
fiind ales prin vot direct. Cele mai perioadă de 5 ani. Parlamentul se întrunește în plen
importante partide politice sunt: Minju- doar odată sau de două ori pe an, în restul timpului țara
dang („Partidul Democrat”), Jaju Seonjin- fiind condusă de prezidiul parlamentului.
dang („Partidul Liberal Progresist”), Mirae Funcțiile publice sunt ocupate, după cum scrie în
Himang Yeon-dae („Alianța Speranței constituție, conform centralismului democratic. La
Pentru Viitor”), Hannara-dang („Partidul alegeri, candidații unici, toți susținuți de către partid,
Marii Națiuni”). sunt de obicei aleși cu 100% din voturi, cu o
În Coreea de Sud avem economie de piață, participare la vot practic tot de 100%.
democrație și libertate
De la moartea lui Kim Ir-sen, postul de președinte de
stat nu a mai fost ocupat, Kim Ir-sen fiind
acum Președinte etern.
În Coreea de Nord avem economie centralizată,
comunism și un regim opresiv la extrem. 

Sursa: https://ro.wikipedia.org

3
1.1 Populaţia şi densitatea populaţiei
Populația totală din Coreea de Sud a fost estimată la 51,5 milioane de persoane în 2017,
potrivit ultimelor cifre ale recensământului. Privind înapoi, în anul 1960, Coreea de Sud a avut o
populație de 25,0 milioane de oameni.

Sursa: https://tradingeconomics.com/south-korea/population

Populația totală din Coreea de Nord a fost estimată la 25,5 milioane de persoane în 2017,
potrivit ultimelor cifre ale recensământului. Privind înapoi, în anul 1960, Coreea de Nord avea o
populație de 11,4 milioane de persoane.

Sursa: https://tradingeconomics.com/north-korea/population

4
Coreea de Sud are o suprafaţă de 100.210 km2 şi o populaţie de 51,5 milioane de persoane, având o
densitate medie a populaţiei de 514 locuitori/km2.

Population of South Korea (2018 and historical)

Year Population Density (P/Km²)


2018 51,164,435 526
2017 50,982,212 524
2016 50,791,919 522
2015 50,593,662 520

Coreea de Nord are o suprafaţă de 120.540 km2 şi o populaţie de 25,5 milioane de persoane, având
o densitate medie a populaţiei de 212 locuitori/km2.

Population of North Korea (2018 and historical)

Year Population Density (P/Km²)


2018 25,610,672 213
2017 25,490,965 212
2016 25,368,620 211
2015 25,243,917 210

1.2 Rata natalităţii/mortalităţii


Rata natalitatii, în Coreea de Sud (la 1.000 de persoane) a fost raportată la 7,9 în 2016,
potrivit colectării de către Banca Mondială a indicatorilor de dezvoltare, compilați din surse
recunoscute oficial.

5
Rata natalitatii în Coreea de Nord (la 1.000 de persoane) a fost raportată la 13.83 în 2016,
potrivit colectării de către Banca Mondială a indicatorilor de dezvoltare, compilați din surse
recunoscute oficial.

Coreea de Sud

Rata mortalitatii: 6,26 /1.000 de locuitori

Rata mortalitatii infantile:4,16 /1.000 de nasteri vii

Coreea de Nord

Rata mortalitatii: 9,08 /1.000 de locuitori

Rata mortalitatii infantile: 27,11/1.000 de nasteri vii

1.3 Speranta medie de viata


Speranta medie de viata in Coreea de Sud a fost in 2016, 82.02 ani, iar in Coreea de Nord
de 71.68 ani.

North Korea/Life expectancy


71.68 years (2016)

South Korea
82.02 years

6
1.4 Situatia economica ( rata inflatiei, PIB,PIB/locuitor)
Rata anuală a inflației Coreei de Sud a crescut până la 2,0% în octombrie 2018 de la 1,9%
în luna precedentă și cu mult peste așteptările pieței de 1,7%. A fost cea mai mare inflație în
treisprezece luni, majorată în principal de alimente proaspete (+10,5% față de +8,6% în septembrie).
De asemenea, rata inflației pentru produsele industriale a crescut până la 2,0%, de la 1,9%. În
schimb, prețurile pentru utilități au scăzut cu 1,9 la sută (față de -1,8 la sută), în timp ce rata inflației
la prețuri sa redus la 1,3 la sută (față de 1,4 la sută). Rata inflației în Coreea de Sud a fost în medie
de 7,33% din 1966 până în 2018, ajungând la un nivel record de 32,50% în octombrie 1980 și un
nivel record de 0,20% în februarie 1999.

Economia sud-coreeană a avansat cu 0,6 la sută trimestrial în trimestrul trei până în


septembrie 2018, în același ritm cu cel din perioada precedentă și cu puțin sub așteptările pieței de
0,7 la sută, au arătat date avansate. Creșterea a fost determinată, în principal, de o creștere puternică
de 2,3% în industria prelucrătoare (față de +0,6% în perioada anterioară), mai mult decât
compensarea contracțiilor în utilități, construcții și activitate primară. Serviciile au crescut cu 0,5%
pentru a doua perioadă. Pe o bază anuală, economia a crescut cu 2,0%, în scădere față de o creștere
de 2,8% în ultimele trei luni, iar lipsa consensului de piață de 2,2%. Ritmul de creștere a PIB-ului în
Coreea de Sud a fost în medie de 1,79% în perioada 1960-2018, ajungând la o valoare maximă de
7,80% în trimestrul patru al anului 1970 și un nivel record de -7% în primul trimestru al anului
1998.

7
Coreea de Sud a inregistrat in 2017 un PIB de 1.531 trillion USD si un PIB/locuitor de
29,742.84 USD 
South Korea/Gross domestic product: 1.531 trillion USD (2017)

GDP per capita: 29,742.84 USD (2017)

Rata inflației în Coreea de Nord a fost înregistrată la 55% în iulie 2013. Rata inflației în
Coreea de Nord a fost în medie de 551,36% din 2010 până în 2013, atingând un maxim de
4376,00% în august 2010 și un record record de 30,00% din 2012.

Economia nord-coreeană a scăzut cu 3,5% în 2017, după ce a crescut cu 3,9% în 2016,


potrivit estimărilor băncii din Coreea. A fost cea mai mare contracție de la o scădere cu 6,5% în
1997, după ce sancțiunile internaționale au afectat exporturile de cărbune și alte mărfuri și produse
din industriile legate de produse chimice, activități nucleare și rachete. Comerțul exterior, excluzând
comerțul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, a fost de 5,55 miliarde USD, o scădere cu 15%
față de 2016. Exporturile au scăzut cu 37,2%, în timp ce importurile au crescut cu 1,8%. În
industrie, producția a scăzut în industria minieră (-11%), în agricultură și pescuit (-1,3%), în
industria prelucrătoare (-6,9%), în utilități (-2,9%) și în construcții (-4,4% procent, în principal
datorită activităților guvernamentale. Ritmul anual de creștere a PIB-ului în Coreea de Nord a fost în
medie de -0,48% din 1990 până în 2017, ajungând la o valoare maximă de 6,10% în 1999 și un nivel
record de -6,50% în 1997.

8
Coreea de Nord a inregistrat in 2011 un PIB de 12.38 billion USD si un PIB/locuitor de
583.00 USD (2014)

North Korea/Gross domestic product 12.38 billion USD (2011)


GDP per capita: 583.00 USD (2014)

Cap.II Resurse agricole in Coreea de Nord şi Coreea de Sud


2.1 Resurse funciare
Resurse funciare in Coreea de Sud

Coreea de Sud este relativ săracă în resursele naturale. Odată puternic împădurită, a fost în
mare parte lăsată fără copaci, în special în apropierea zonelor urbane. Cu toate acestea, se realizează
un program de reîmpădurire. Resursele minerale rare ale țării includ cărbune, tungsten, minereu de
fier, molibden, calcar și grafit.
Munții centrali izolați acoperă o mare parte din Coreea de Sud și Coreea de Sud. Acestea
includ Munții Sobaek și jumătatea sudică a Munților T'aebaek. Cele mai multe orașe și ferme sunt
situate pe două câmpii fertile: Câmpia de Sud-Vest, care acoperă jumătatea de vest a peninsulei și
Câmpia de Sud, de-a lungul coastei de sud.
Coasta de vest și de sud a Coreei de Sud sunt dotate cu circa 3000 de insule, majoritatea
neapopulate. Cheju, cea mai mare insulă, conține Halla San, cel mai înalt vârf al Coreei de Sud, care
se ridică la 1.950 de metri. Cheju, cu industria turistică înfloritoare, este cunoscută sub numele de
Hawaii din Asia.
Coreea de Sud are un relief de deal si munte în est, unde Munții Taebaek domină peisajul.
Ținutul accidentat se înclină spre vest în câmpiile litorale, pline de lunci, unde trăiesc cei mai mulți
oameni și se găsesc terenuri agricole folositoare.
Resurse naturale: Coreea de Sud produce cărbune, tungsten, grafit, molibden, plumb și are potențial
pentru hidroenergie.

Utilizarea terenurilor:
teren arabil: 15,3%
9
culturi permanente: 2,2%
pășune permanentă: 0,6%
pădure: 63,9%
altele: 18.0% (2011)

Teren irigat: 8,804 km² (2003)

Resurse totale de apă regenerabile: 69,7 km3

Descărcarea apelor dulci (de uz casnic / industrial / agricol)


total: 25,47 km3 / an (26% / 12% / 62%)
pe cap de locuitor: 548,7 m3 / an (2003)

Resurse funciare in Coreea de Nord

Mediul din Coreea de Nord este diversificat, cuprinzând alpine, păduri, terenuri agricole,
ape dulci și ecosisteme marine.

În ultimii ani, sa raportat că mediul se află într-o stare de "criză", "catastrofă" sau "colaps".

Cultivarea, exploatarea forestieră și dezastrele naturale au generat presiuni asupra


pădurilor din Coreea de Nord. În timpul crizei economice din anii 1990, despăduririle s-au accelerat,
pe măsură ce oamenii s-au îndreptat spre pădurile pentru a oferi lemne de foc și mâncare. Aceasta,
la rândul său, a condus la eroziunea solului, epuizarea solului și creșterea riscului de inundații. Ca
răspuns, guvernul a promovat un program de plantare a copacilor. Pe baza imaginilor prin satelit, sa
estimat că 40% din suprafața pădurilor a fost pierdută din 1985.

Resursele naturale includ cărbune, petrol, plumb, tungsten, zinc, grafit, magnezită,
minereu de fier, cupru, aur, piriți, sare, fluorspar și hidroenergetică.

Utilizarea terenurilor
teren arabil: 19,5%
culturi permanente: 1,9%
pășune permanentă 0,4%
pădure 46,0%
altele: 32,2%
Teren irigat
14.600 km² (2003)
Total resurse de apă regenerabile
77,15 km3 (2011)
Descărcarea apelor dulci (de uz casnic / industrial / agricol)
total: 8,66 km3 / an (10% / 13% / 76%)
pe cap de locuitor: 360,6 m3 / an (2005)

2.2Capitalul ( numărul maşinilor agricole/ha)


10
Capitalul in Coreea de Sud

Agricultura din Coreea de Sud este un sector al economiei Coreei de Sud. Resursele
naturale necesare pentru agricultura din Coreea de Sud nu sunt abundente. Două treimi din țară sunt
munți și dealuri. Pământul arabil reprezintă doar 22% din terenul țării. Cea mai importantă recoltă
din Coreea de Sud este orezul, reprezentând aproximativ 90% din producția totală de cereale a țării
și peste 40% din veniturile agricole. Alte produse din cereale se bazează foarte mult pe importurile
din alte țări.

Odată cu creșterea rapidă a economiei și urbanizării Coreei de Sud, zonele de terenuri


agricole au scăzut, iar populațiile rurale s-au mutat din mediul rural în orașe.

Federația Națională de Cooperare Agricolă (NACF) este cooperativă agricolă din Coreea
de Sud, care este o organizație la nivel național care se ocupă de sectorul bancar agricol, furnizarea
de factori agricoli și de vânzări de produse agricole.
STAT AMOUNT DATE RANK

Tractors 211,576 2003 25th out of 188

Tractors > Per capita 4.42 per 1,000 people 2003 51st out of 188

Tractors per 100 hectares of arable land 1,285.39 2003 11th out of 186

Tractors per 1000 4.42 2003 51st out of 184

Sursa: https://www.nationmaster.com/country-info/profiles/South-Korea/Agriculture

Capitalul in Coreea de Nord

Agricultura din Coreea de Nord este concentrată în zonele plane din cele patru provincii
ale coastei de vest, unde un sezon de vegetație mai lung, terenuri de teren, precipitații adecvate și un
sol irigat bun permit cultivarea cea mai intensă a culturilor. O fâșie îngustă de teren fertil similar
trece prin provinciile estice Hamgyŏng și provincia Kangwŏn.
Provinciile interioare Chagang și Ryanggang sunt prea muntoase, reci și uscate pentru a
permite multă agricultură. Munții conțin cea mai mare parte a rezervelor forestiere din Coreea de
Nord, în timp ce foile din cadrul și între regiunile agricole majore oferă terenuri pentru pășunatul și
cultivarea pomilor fructiferi.
Culturile majore includ orezul și cartofii. 23,4% din forța de muncă din Coreea de Nord a
lucrat în agricultură în 2012. Orezul este principalul produs agricol din Coreea de Nord.
Cartofii au devenit o sursă importantă de hrană în Coreea de Nord. După foametea anilor
1990, a avut loc o "revoluție a cartofului". Între 1998 și 2008, suprafața de cultivare a cartofului din
Coreea de Nord a crescut de patru ori la 200.000 ha, iar consumul pe cap de locuitor a crescut de la
16 la 60 de kilograme (35-132 lb) pe an.Cartoful a fost considerat un aliment secundar, dar a devenit
principala caracteristică a zonelor rurale, înlocuind orezul.
Începând cu 2014, au fost construite multe sere, finanțate de noii comercianți semi-privați,
în cooperare cu agricultorii, cu fructe dulci, cum ar fi căpșunile și pepeni.
11
STAT AMOUNT DATE RANK

Tractors per 1000 2.74 2003 70th out of 184

Tractors per 100 hectares of arable land 237.78 2003 59th out of 186

Tractors > Per capita 2.88 per 1,000 people 2003 72nd out of 188

Tractors 64,200 2003 49th out of 188

Sursa:https://www.nationmaster.com/country-info/profiles/North-
Korea/Agriculture/Agricultural-machinery

2.3 Resurse umane (populaţia agricolă)

Populatia agricola din Coreea de Sud

Ocuparea forței de muncă în agricultură (% din totalul ocupării forței de muncă) în Coreea
de Sud a fost raportată la 4,889% în 2017, potrivit colectării de indicatori de dezvoltare al Băncii
Mondiale, compilate din surse recunoscute oficial.

Populatia agricola din Coreea de Sud


Ocuparea forței de muncă în agricultură (% din ocuparea totală a forței de muncă) în
Coreea de Nord a fost raportată la 67,12% în 2017, potrivit colectării de către Banca Mondială a
indicatorilor de dezvoltare, compilați din surse recunoscute oficial.

12
Angajații sunt persoane care lucrează pentru un angajator public sau privat și primesc o
remunerație în salarii, comisioane, bucăți sau plăți în natură.
Cap.III Indicatorii securitatii alimentare
Pentru evaluarea aprofundată a problematicii securităţii alimentare, Economist Intelligence
Unit (2012) a creat recent Indicele securităţii alimentare globale (Global Food Security Index –
GFSI), un indicator compozit care evaluează cele trei dimensiuni larg acceptate ale securităţii
alimentare: accesibilitatea, disponibilitatea şi utilizarea. Construcţia GFSI are ca punct de plecare
cercetările referitoare la starea insecurităţii alimentare în lume efectuate de alte instituţii, ca
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) sau Institutul Internaţional
pentru Cercetarea Politicilor Alimentare (IFPRI).

Noutatea acestui indice este luarea în calculul a determinanţilor securităţii alimentare,


orientând dezbaterile către găsirea unor soluţii practice şi a unor reforme ale politicilor. Astfel,
calitatea nutriţională şi siguranţa alimentelor se adaugă dimensiunilor tradiţionale, accesibilitate şi
disponibilitate, iar schimbările preţurilor alimentelor sunt analizate alături de alţi factori
macroeconomici, cu scopul de a se constitui într-un instrument de atenţionare timpurie cu privire la
posibilele şocuri ale preţurilor care pot compromite securitatea alimentară. Indicele grupează
aproximativ 25 de indicatori pe cele trei mari dimensiuni menţionate (accesibilitate, disponibilitate,
calitate şi siguranţă), utilizând date furnizate de diferite organizaţii internaţionale, pentru a calcula
un scor a cărui valoare maximă este 100, corespunzător fiecărui indicator şi fiecărei dimensiuni.

Coreea de Sud a inregistrat un indice al securitatii globale ( Global Food Security Index
2018) de 75,6, ocupand locul 25 in lume, din 113 tari. In ceea ce priveste accesibilitatea a obtinut un
scor de 71,9 (loc 34), dispoibilitatea scor 76,5 (loc 21), iar referitor la calitate si siguranta a obtinut
un scor de 82,4 (loc 13), asa cum reiese din figura de mai jos.

13
Sursa: https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#South%20Korea

Coreea de Nord suferă în mod regulat de catastrofe naturale. Inundațiile și secetele,


amplificate de lipsa infrastructurilor și de despăduriri, agravează fenomenul insecurității alimentare
care afectează populația.

Doi din cinci nord-coreeni sunt subnutriți și mai mult de 70% din populație se bazează pe
ajutor alimentar, spune Națiunile Unite. "În mijlocul tensiunilor politice, aproximativ 18 milioane de
persoane din Coreea de Nord continuă să sufere de nesiguranță alimentară și subnutriție, precum și
de lipsa accesului la servicii de bază", se arată în raportul ONU. In plus, 10,5 milioane de persoane,
sau 41% din totalul populatiei, sunt subnutrite.

Astfel, în 2017, un raport al ONU a estimat că malnutriția afectează 41% din populația
nord-coreeană (adică 10,5 milioane de persoane). Familiile compensează uneori producția privată
mică ca grădină de legume și unele animale mici care cresc. Cu toate acestea, misiunea comună a
FAO / PAM din 2013, revizuirea compoziției meselor în familie, a scos la lumină un deficit caloric
de 30% și un deficit de proteine de 25%.

În ceea ce priveste Indicele global al foametei din 2018, Coreea de Nord se situează pe
locul 109 din cele 119 de țări eligibile. Cu un scor de 34.0, Coreea de Nord suferă de un nivel de
foame grav.
Războiul și foametea, doi călăreți înfricoșători, au călătorit de-a lungul timpului.
Conflictul armat perturbă sistemele alimentare, distruge mijloacele de existență, îi distruge pe
oameni și îi lasă pe cei care nu fuge atât înspăimântați, cât și nesiguri atunci când își vor mânca
următoarea masă.

14
Concluzii

 În Coreea de Sud avem economie de piață, democrație și libertate, in timp ce ȋn Coreea de


Nord avem economie centralizată, comunism și un regim opresiv la extreme;
 Populația totală din Coreea de Sud a fost estimată la 51,5 milioane de persoane în 2017, iar
populația totală din Coreea de Nord a fost estimată la 25,5 milioane de persoane;
 Rata natalitatii, în Coreea de Sud (la 1.000 de persoane) a fost raportată la 7,9 în 2016, iar în
Coreea de Nord (la 1.000 de persoane) a fost raportată la 13.83;
 In Coreea de Sud rata mortalitatii: 6,26 /1.000 de locuitori, iar in Coreea de Nord rata
mortalitatii: 9,08 /1.000 de locuitori;
 Speranta medie de viata in Coreea de Sud a fost in 2016, 82.02 ani, iar in Coreea de Nord
de 71.68 ani;
 Coreea de Sud a inregistrat in 2017 un PIB de 1.531 trillion USD si un PIB/locuitor de
29,742.84 USD,  Coreea de Nord a inregistrat in 2011 un PIB de 12.38 billion USD si un
PIB/locuitor de 583.00 USD (2014);
 Utilizarea terenurilor in Coreea de Sud: teren arabil: 15,3%, culturi permanente: 2,2%,
pășune permanentă: 0,6%, pădure: 63,9%, altele: 18.0% (2011), iar in Coreea de Nord: teren
arabil: 19,5%, culturi permanente: 1,9%, pășune permanentă 0,4%, pădure 46,0%,altele:
32,2%;
15
 Ocuparea forței de muncă în agricultură (% din totalul ocupării forței de muncă) în Coreea
de Sud a fost raportată la 4,889% în 2017, iar Coreea de Nord a fost raportată la 67,12%;
 Coreea de Sud a inregistrat un indice al securitatii globale ( Global Food Security Index
2018) de 75,6, ocupand locul 25 in lume, din 113 tari. In ceea ce priveste accesibilitatea a
obtinut un scor de 71,9 (loc 34), dispoibilitatea scor 76,5 (loc 21), iar referitor la calitate si
siguranta a obtinut un scor de 82,4 (loc 13);
 Aproximativ 18 milioane de persoane din Coreea de Nord suferă de nesiguranță alimentară
și subnutriție, precum și de lipsa accesului la servicii de bază", se arată într-un raport ONU.
In plus, 10,5 milioane de persoane, sau 41% din totalul populatiei, sunt subnutrite.
 În ceea ce priveste Indicele global al foametei din 2018, Coreea de Nord se situează pe locul
109 din cele 119 de țări eligibile. Cu un scor de 34.0, Coreea de Nord suferă de un nivel de
foame grav.

Bibliografie

https://ro.wikipedia.org

https://tradingeconomics.com

https://www.nationmaster.com/country-info

https://foodsecurityindex.eiu.com/Country

16
17