Sunteți pe pagina 1din 1

FACTORII DE PRODUCŢIE ŞI COMBINAREA LOR

SCHIŢA LECŢIEI

1. Definirea şi caracterizarea
Def. Factorii de producţie sunt resursele atrase în activitatea economică.Cei mai importanţi factori de
producţie munca, natura, capitalul tehnic bunurile de capital.

Bunurile de capital sunt bunuri rezultate din procesele economice anterioare şi sunt utilizate pentru a
produce alte bunuri şi servicii.
Kt= Kf + Kc unde capitalul fix (Kf), capitalul circulant (Kc)

Deprecierea capitalului fix este cunoscută sub forma de uzură.


Amortizarea capitalului fix = recuperarea sub forma băneasca a valorii capitalului fix consumat.

Aplicaţie:
Să presupunem că o societate comercială dispune de un capital tehnic de 300.000 lei, din care 70%
capital fix, cu o durată de funcţionare de 7 ani. Cum vom calcula expresia valorică a capitalului fix
consumat anual?
Kf=70/100x300.00=210.000
A= 210.000/7=30.000 lei/an

2. Combinarea factorilor de producţie


Def. Combinarea reprezintă modul specific de unire a factorilor de producţie în vederea producerii
diferitelor bunuri şi servicii.
Depinde de: tipul de bun sau serviciu, tehnologia de fabricaţie, cantitatea de bunuri şi servicii, costul
factorilor de producţie, substituţia factorilor de producţie etc.
Suplimentul dintr-un factor (de regulă, capital) necesar pentru a reduce cu o unitate cantitatea utilizată
dintr-un alt factor (de regulă muncă), astfel încât producţia să nu se reducă, reprezintă rata marginală
de substituţie (Rms).

Aplicaţie:
Un întreprinzător achiziţionează un utilaj nou şi reduce cu 2 numărul lucrătorilor din secţie. Cât va fi
Rms?
Rms=1/(-2)=0,5