Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul Petru Marin,student la anul 2 la Facultatea


de Arhitectura si Urbanism a Universitatii Tehnice din
Moldova,solicit frecventa faculta-tiva la cursuri pentru
perioada octombrie-mai 2016 si participarea la un proiect
de reabilitarea monumentelor istorice din orasul Chisinau
in perioda respectiva si imi asum responsabilitatea de a
intocmi si urma un plan individual de studiu.

3 septembrie 2016 __________

Domnule Dorian Diaconecu,decan al Facultatii de Arhitec-


tura si Urbanism al Universitatii Tehnice din Moldova.