Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare la fizică cl.

a VIII-a „C”
(Cîmpul magnetic al curentului electric continuu. Forţa electromagnetică. Electromagneţii şi aplicaţiile
lor)
Numele. Prenumele. Știrbu Daniel
Alege răspunsul corect din variantele propuse
1. Pentru a schimba polii magnetici ai solenoidului, trebuie:
a) să se inverseze sensul curentului electric; b) să se modifice intensitatea curentului în
solenoid; c) să se modifice numărul de spire din el. 2p
2. La mărirea intensităţii curentului prin solenoid cîmpul magnetic al lui:
2p
a) se măreşte; b) se micşorează; c) nu se modifică.
3. Prin înfăşurarea mai multor spire pe un solenoid, cîmpul magnetic al lui:
2p
a) se măreşte; b) se micşorează; c) nu se modifică.
4. Dacă într-un solenoid, la o intensitate constantă a curentului, se introduce un miez de fier, cîmpul
magnetic al solenoidului:
a) se măreşte; b) se micşorează; c) nu variază. 2p

Răspunde scurt
5. Numeşte aplicaţiile electromagneţilor:motoare electrice,generatoare,releele,difuzoarele, 2p
Hard-discuri.În industrii pentru preluarea și mutarea obiectelor de fier.

6. Reprezintă (în figura alăturată) liniile intensităţii cîmpului magnetic al conductorului rectiliniu parcurs de
curent. B
3p
B
7. Determină sensul curentului într-un conductor care creează cîmpul magnetic din figură.
B
I
3p
8. Într-un cîmp magnetic cu inducţia egală cu 0,03 T este plasat un conductor cu lungimea de 20cm, parcurs
de un curent cu intensitatea de 0,1A. indică modulul şi orientarea forţei electromagnetice care acţionează
asupra conductorului.
Se
B=0,03T F=IBl F
l=20cm-0,2m F=0,1*0,03*0,2=0,0006N
I=0,1A
F-?
R:F=0,0006N
3p

9. La bornele unui acumulator lipsesc indicaţiile care dintre ele este pozitivă şi care – negativă. Se poate
determina aceasta cu ajutorul unei busole? Daca apropiem busola de bornele acumulatorului,acul busolei se
orientează perpendicular pe conductor.utilizând regula burghiului determinăm sensul curentului.
5p

10. Cum se poate determina prezenţa curentului electric într-un conductor în lipsa ampermetrului?
Ca să determinăm prezența curentului electric într-un conductor putem folosi busola.La apropierea busolei de
conductor putem observa:dacă acul busoleise orientează altfel de cum era la început atunci în conductor este
prezent curent electric,dacă acul busolei nu se mișcă ,nu își schimbă poziția atunci în conductor lipsește curent
electric.
5p
11. Cum funcţionează soneria electrică?
La apăsare pe butonul sonerie se închide circuitul electric printr-o bobină.În spirele solenoidului apare curent
electric ce duce la apariția câmpului magnetic.Solenoidul devine electromagnet care atrage ciocanelul,care la rândul
său fiind atras atinge un clopot care produce sunet.
5p
Baremul de notare (total 34 puncte)
Total_______ Nota___________ 1-2p – 2 8-10p – 5 21-26p – 8
3-4p – 3 11-14p – 6 27-31p – 9
5-7p – 4 15-20p – 7 32-34p – 10