Sunteți pe pagina 1din 5

Laboratorul VII UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

Catedra _______________________________________________ Formular L-I-C


RAPORT PRIVIND REALIZAREA SARCINII DIDACTICE INDIVIDUALE /Licentă/

Numele, Functia Anul de Semestrul Finantare Învătămînt Verificat


prenumele studii (Isau I+II )
cadrului didactic Seful catedrei _____________
Contract cu TAXĂ Cu frecventă + frecventă semnătura
redusă

Ore auditoriale Ore pentru lucrul individual cu studentii Total


Nr.studenti

Disciplin Grupa Ore P S L

examenNr. Ore

teze de anNr. Ore

licenta Nr. Ore

Lucrari de
de licenta sinteza in
in preajma Consultatii

in preajmaConsultatii

evaluari

Practica
control f/f
curente Nr. Ore

teze de
examenelor Lectii de

preajma
a didactice

1 Plan
Real
Df(+/-)
2 Plan
Real
Dif (+/-)
3 Plan
Real
Dif (+/-)
TOTAL Plan
ore Real
tarificate Dif (+/-)

orele predate in torent se vor insuma conform veridicitatea informatiei prezentate ____________________________
semnatura cadrului didactic
UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HADEU” DIN CAHUL Formular C-PL-S-2-P Plan
APROB

privind FONDUL TOTAL DE TIMP pentru STAGIILE DE PRACTICA – LICENTA – FRECVENTA REDUSA – Stiinte de profil (specializare)

Grupa (cod) Total ore Total ore


conventioanl convet.
e
Denumire Durata Nr.studenti pe surse de finantare: Buget Taxa Buget Tax Buget Tax Buget Tax Buget Tax Buget+taxa
a stagiului (nr.sapt.) a a a a Buget Tax
de a
practica

Conduatorul de la catedra
Conducatorul de la insitutie/org
Specialistul indrumator

Conducatorul de la catedra
Conducatorul de la insitutie/org
Specialistul indrumator

Conduatorul de la catedra
Conducatorul de la insitutie/org
Specialistul indrumator

TOTAL ORE DIDACTICE conventionale


Total in ORE ASTRONOMICE = Total ORE DIDACTICE conventionale * 0,75

1. Sef practica __________________________________ 2. Sef Catedra ________________________________


3. Decan ______________________________________ 4. Economist ________________________________
UNIVERSITATEA DE STAT “BODAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
APROB
Prorector _______________________ Svetlana BARBALA
CATEDRA ___________________________________
in anul de studii 20__ - 20__
CENTRALIZATOR pe CATEDRA
privind FONDUL DE TIMP REPARTIZAT si numarul de POSTURI
CICLUL II – studii de MASTER
Nota: volumul de lucru pentru activitatea didactica auditoriala si neauditoriala se va calcula in ore astronomice = ore conventionale * 0,75.

NORMARE Ore tarificate cu remunerarea lunara (in 10 luni) Ore VACANTE TOTAL pe CATEDRA in ore
La functia de BAZA Prin CUMUL REPARTIZATE in regim de PLATA NEREPARTIZATE astronom. = ore conven. * 0,75
ACTIVITAT ( in ore astronom. = ore ( in ore astronom. = ore conven. cu ORA, remunerate la sfirsitul ( in ore astronom. = ore Buget Taxa Buget +
E conven. * 0,75) * 0,75 ) semestrului conven. * 0,75) taxa
(in ore astronom. = ore conven. *
0,75)
Buget Taxa Total Taxa Buget Total Buget Taxa Total Buget Taxa
Didactica
auditoriala
Didactica
neauditoriala
Metodica

Stiintifica si
transf. tehn.
Total ore pe
catedra
Total
POSTURI pe
CATEDRA
(total ore:
1470

Sef catedra _____________________ Economist _________________________________


Grupa
Principala Secundara Principala

I II III IV V VI VII VIII I


VI VII VIII II III IV V
1 H HE
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fa Co Ni Cu Zn G Ge As Se Br Kr
PERIOADA

a
5 Rb Sr Y Zr N Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
b
6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Ti Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds

LANTANIDE Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy H Er Tm Yb Lu
ACTINIDE o
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Metale Metaloide Nemetale