Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

Propunător: Cucoș Mihai


Data:21.09.2020
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Galați
Clasa: a IX-a Ap
Disciplina; M2 – Lăcătușărie generală
Unitatea de învățare: 1. Atelierul de lăcătușărie
Subiectul: 1.1. Organizarea atelierului de lăcătușărie 1.3. Organizarea ergonomică a
locului de muncă.
Tipul lecției: mixtă
Timp: 2 ore didactice ( 50 +50 min.)
Locul de desfășurare: sala de clasă
Unitatea de rezultate ale învățării: URÎ2 Realizarea pieselor prin operații de
lăcătușărie generală.
Rezultate ale învățării:
a) Cunoștințe
Cn1 – să definească atelierul mecanic
Cn2 - să cunoască organizarea ergonomică a locului de muncă

b) Abilitați
Ab1 – să identifice sculele și utilajele folosite în atelierele de lăcătușărie
Ab 2 – să pregătească și să așeze corespunzător sculele și piesele după
necesitatea utilizării acestora .
c) Atitudini
At1 – să curețe și să așeze la locul de păstrare sculele și instrumentele
utilizate.
At2 – să facă curat la locul de muncă, folosind materiale corespunzătoare.

RESURSE EDUCAȚIONALE:
a)Procedurale:
- metode și procedee: conversația, explicația , problematizarea, ,expunerea,
observarea sistematică;
-forme de organizare: individuală, frontală, pe grupuri
b)Materiale:
- Mijloace de învățământ: fișe de documentare, fișe de lucru, manual , caietul,
tabla, S.D.V.-uri și piese diverse.

BIBLIOGRAFIE:
Arieșan E., Peptea GH., Lăcătușărie generală, Manual pentru licee industriale clasa a
IX-a și școli profesionale, Editura didactică și pedagogică, București, 1977.
Moraru I., Burdușel D., Popa E., Călinescu C., s.a., Pregătire practică Domeniul Mecanic,
Manual pentru Școala de Arte și Meserii, Editura SIGMA, București 2004