Sunteți pe pagina 1din 5

PARTEA I 50p

1. Marchează pe axa timpului următorii ani : 10p( 2px5)


106 d.HR., 27 d.Hr, 1450 î.Hr , 1989 d.Hr, 753 î.Hr. .

3.600.000 1 2018

2. Aranjează în ordine cronologică următoarele epoci istorice : 15p(3px5)

a. epoca contemporană
b. epoca străveche- preistoria
c. epoca medievală
d. epoca modernă
e. epoca veche-antichitatea
Ordinea cronologică a epocilor istorice este :

3. Marchează cu Adevărat sau Fals următoarele enunțuri : 10p(2px5)

Adevărat Fals
1. Uneltele și armele sunt izvoare nescrise.
2. Hărțile sunt izvoare scrise.
3. Arheologia este o știință care ajută istoria să descopere izvoare istorice.
4. Anul 271 d.HR este în secolul II .
5. anul 2018 este în mileniul III

4. Formează propoziții care să conțină un adevăr istoric cu următorii termeni : paleolitic , cronologie, migrator, epoca
bronzului , piatră șlefuită 15p(3px5).

PARTEA A II A50p
1. Citește cu atenție textul de mai jos .
Apoi a venit Revoluția-neolitică, „o schimbare radicală”, „plină de consecințe revoluționare pentru
specii întregi.” Într-un moment de inspirație, o parte a omenirii a întors spatele procesului greoi de
căutare a hranei (grupuri de vânători-culegători răspândite în întreaga lume) și a imbrățișat
agricultura. Adoptarea agriculturii, a adus cu ea si alte transformări. Pentru a-și cultiva domeniile,
oamenii au trebuit să-si oprească rătăcirile și goana după hrana și s-au mutat în sate permanente,
dezvoltând instrumente noi si creând ceramică, punând bazele viitoarei culturi. Olarii făurăsc cu
mâinele lor dibace obiecte cu forme noi, imitate după vasele mai vechi scobite în lemn sau în piatră
moale. Graţie războiului de ţesut, femeile lucrează firele de lână şi fac din ele ţesuturi. Revolutia
neolitica a fost un “eveniment-exploziv foarte important, cel mai mare din istoria omenirii, după
descoperirea focului.” Gordon Childe, De la preistorie la
istorie
Răspunde la întrebări:
1.Precizați,pe baza textului, de ce se consideră că în epoca neolitică a avut loc o Revoluție .5p
2.Enumerați pe baza textului trei ocupații ale oamenilor din neolitic. 10p
3.Menționați o deosebire între neolitic și paleolitic . 10
4.Identificați în text un alt eveniment foarte important ,în afară de revoluția neolitică , pe care l-au
făcut oamenii în preistorie. 5p
5.Identificați în text ce schimbare se produce în viața oamenilor datorită agriculturii. 10p

1. Citește cu atenție textul de mai jos .


Apoi a venit Revoluția-neolitică, „o schimbare radicală”, „plină de consecințe revoluționare pentru
specii întregi.” Într-un moment de inspirație, o parte a omenirii a întors spatele procesului greoi de
căutare a hranei (grupuri de vânători-culegători răspândite în întreaga lume) și a imbrățișat
agricultura. Adoptarea agriculturii, a adus cu ea si alte transformări. Pentru a-și cultiva domeniile,
oamenii au trebuit să-si oprească rătăcirile și goana după hrana și s-au mutat în sate permanente,
dezvoltând instrumente noi si creând ceramică, punând bazele viitoarei culturi. Olarii făurăsc cu
mâinele lor dibace obiecte cu forme noi, imitate după vasele mai vechi scobite în lemn sau în piatră
moale. Graţie războiului de ţesut, femeile lucrează firele de lână şi fac din ele ţesuturi. Revolutia
neolitica a fost un “eveniment-exploziv foarte important, cel mai mare din istoria omenirii, după
descoperirea focului.”
Gordon Childe, De la preistorie la istorie
Răspunde la întrebări:
1.Precizați,pe baza textului, de ce se consideră că în epoca neolitică a avut loc o Revoluție . 5p
2.Enumerați pe baza textului trei ocupații ale oamenilor din neolitic. 10p
3.Menționați o deosebire între neolitic și paleolitic . 10p
4.Identificați în text un alt eveniment foarte important ,în afară de revoluția neolitică , pe care l-au
făcut oamenii în preistorie. 5p
5.Identificați în text ce schimbare se produce în viața oamenilor datorită agriculturii. 10p
BAREM DE CORECTARE ȘI EVALUARE


Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Întrebare Punctaj
a
1. 2 puncte pentru plasarea correctă pe axă a fiecărui an 2x5=10 puncte
2. 3 puncte pentru fiecare fiecare epocă istorică correct plasată 3x5= 15 puncte
3. 2 puncte pentru fiecare răspuns correct 1- A: 2- A: 3-A:4-F:5- A 2x5= 10 puncte
4. 3 puncte pentru fiecare propozițiE correct formulată 3x5= 15 puncte
Partea II
1. 5 puncte pentru oricare răspuns correct 5x1 = 5 puncte
2. 4 puncte pentru o ocupatie identificată 10x1= 10 puncte
8 puncte pentru două ocupații identificate
10 puncte pentru trei ocupații identificate
3. 5 puncte pentru o deosebire corectă 10x1=10 puncte
4. 5 puncte pentru răspunsul descoperirea focului 5x1=5 puncte
5. 10 puncte pentru răspunsul – se așează în sate permanente sau 10x1 =10 puncte
alt răspuns corect formulat care se regăsește în text. Sau
5 puncte pentru un răspuns correct care nu este în text 5x1= 5 puncte
Puncte din oficiu 10 puncte

MATRICEA DE SPECIFICAȚIE

Conţinuturi/ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3

competenţe
Izvoare istorice

Perceperea timpului şi x x
a spaţiului;

Cronologia istoriei x
periodizare

Primii oameni x
Revoluţia neolitică – x x x
viaţa oamenilor:
sedentarizare,
economie

Inventarea metalurgiei x
– tehnologie şi
consecinţe asupra vieţii
oamenilor