Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare initiala

Limba si literatura romana


1. Citeşte textul următor:

,,Românii din Moldova şi din Ţara Românească au ales un singur domn, pe Alexandru Ioan
Cuza. Astfel s-a înfăptuit Unirea.

Sultanul turcilor s-a supărat din această pricină. El era împotriva Unirii.

-Mă voi duce să stau de vorbă cu acest împărat! a hotărât Cuza.

-E primejdios, Măria-ta! au spus sfetnicii. Nu-l vei îmbuna.

Dar Cuza-Vodă nu s-a lăsat. S-a înfăţişat înaintea sultanului, salutând milităreşte.

-Cutezi să te înfăţişezi înaintea mea fără temenele? a întrebat sultanul.

-Sunt un domn nou la vremuri noi! Ca om aş putea îngenunchea, ca domn nu am dreptul să


umilesc poporul sau ţara mea, România.”

(Dumitru Almaş, ,,Cuza-Vodă şi sultanul”)

2. Împarte textul în fragmente.

3. Formulează ideea principală pentru fiecare fragment descoperit.

4. Desparte în silabe cuvintele şi precizează numarul. silabelor: zile, codru, aripi, păsări, noaptea,
dor, ploaie, vârf, cântăreţii.

5. Completaţi textul cu ortogramele/cuvintele cunoscute : s-a/sa ; s-au/sau ; i-a/ia ; l-a/la ;


i-au/iau

Ploaia.........aşternut..........poalele măgurii. În grădina .........., Maria nu .........mai


văzut pe cei doi iepuraşi pe care .........adus bunicul de ziua .......... . ............ascuns,
probabil, sub foile de varză din grădină.
Maria ........ umbrela şi caută prin toată grădina. Parcă ......... înghiţit pământul. Nu
......... venit să creadă că ..........ascuns .........marginea grădinii.Iepuraşii ..........ridicat în
două lăbuţe şi ..........lins Mariei degetele. Fetiţa ..........luat în braţe şi ........ dus în casă
.........căldură.
6. Realizează corespondenţa între cuvintele cu înţeles opus:

luminos gălăgie

priceput nehotărât

hotărât a împrăştia

tăcere nepriceput

a strânge întunecos

7. Alcătuieşte câte o propoziţie în care verbul să fie:

a. la persoana a II-a, numărul plural;

............................................................................................................
b. la persoana a III-a, numărul singular;

............................................................................................................
c. la persoana a I, numărul plural.

............................................................................................................

8. Identificaţi şi subliniaţi în propoziţia de mai jos subiectul, predicatul şi părţile secundare de


propoziţie. Faceţi schema.

În pădurea bătrână cresc fagi, carpeni si stejari.


Evaluare initiala

Matematica

1. Calculaţi :
4x4 = 4x 9 = 20 : 4 = 18 : 3 =
3x5 = 7x 4 = 72 : 9 = 12 : 4 =
2x8 = 4x 6 = 15 : 5 = 28 : 4 =
6x9 = 3x 8 = 21 : 7 = 63 : 7 =
5x3 = 8x 9 = 40 : 4 = 6: 3=

2. Aflaţi numărul necunoscut :

a x 6 = 42

4 x b = 28

c : 7= 8

80 : d = 8

3.Micşoraţi cu 7 câtul numerelor 42 şi 6 .

4.Măriţi cu 12 produsul numerelor 6 şi 7.

5.Calculeaza dublul si triplul numarului 10.

6.Descompuneti in factori:100, 800, 5000, 300.

7.Într-o livadă sunt 48 meri şi peri, repartizaţi astfel: 2 rânduri cu câte 9 peri pe fiecare rând şi 3
rânduri cu meri.
Câţi meri sunt pe fiecare rând?

8.Cate costume se pot confectiona din 37 m de stofa , daca la un costum se folosesc 5 m ?

9.Perimetrul unui triunghi este 22, daca doua din laturile sale sunt egale avand 8 cm fiecare, cat are
cea de-a treia latura?
Evaluare initiala

Stiinte ale naturii


1. Grupează, în tabel, denumirile următoarelor corpuri, după starea de agregare:

trandafir, ceai , abur , suc, lapte ,cozonac, aer ,bancă

CORPURI

SOLIDE LICHIDE GAZOASE

2. Alege varianta corecta de raspuns:

a) La cap pasarile au :- doi ochi

- patru ochi

b) Gura e sub forma de: - cioc

-bot

c) Urechile pasarilor se afla: - de o parte şi alta a capului

-în faţa capului

d) Cele doua picioare ale pasarilor sunt acoperite cu o piele cu solzi şi se terminǎ cu
degete care au : - gheare

-copite
3. Completează cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele casete:
☼ Soarele se roteşte în jurul Pământului.
☼ Anul are patru anotimpuri.
☼ Pământul se roteşte în jurul axei sale.
☼ O zi are 12 ore.
☼ O zi are 24 de ore.
☼ Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă se numeşte topire.
☼ Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă se numeşte solidificare.
☼ Trecerea apei din stare lichidă în stare de vapori se numeşte vaporizare.
☼ Trecerea apei din stare lichidă în stare de vapori se numeşte condensare.

4. Completează următoarele propoziţii:


● Rădăcina ...................................apa cu substanţele minerale.
● .............................fixează planta în pământ.
● Tulpina ........................substanţele hrănitoare la celelalte părţi ale plantei.
● ....................................ajută la prepararea hranei.
● Frunza foloseşte ...........................în prepararea hranei şi elimină ................................
● ............................. şi ...........................au rol în înmulţirea plantelor.
● .............................protejează seminţele.

5. Taie cuvântul care nu se potriveşte:


● Centrul de comandă al întregului organism este creierul / inima.
● Gustul alimentelor îl simţim cu ajutorul dinţilor / limbii.
● Cu gura / nasul simţim mirosurile.
● Pielea / degetul este organul cu care pipăim.
●Organul văzului este nasul / ochiul.