Sunteți pe pagina 1din 3

Resursele naturale şi valorificarea lor

- Resursele naturale = mijloace de existenţă oferite omului de către mediul înconjurător;


sunt prelucrate de către industrie;
- Resurse naturale: minereuri de fier, minereuri neferoase (cupru, aluminiu, plumb, zinc, aur,
argint), lemnul, solurile, plantele şi animalele;
- Clasificarea resurselor naturale:
a. resurse naturale epuizabile: petrol, cărbuni, gaze naturale, lemn, minereuri etc;
b. resurse naturale inepuizabile: apa, aerul, energia solară;
- Resursele energetice:
 sunt foarte importante pentru omenire;
 sunt epuizabile (cărbunii, petrolul, gazele naturale) şi inepuizabile (hidroenergia, energia
mării, energia solară, energia eoliană, energia geotermică).
Deşi europenii au fost printre primii care au exploatat resursele naturale și le-au valorificat, în
prezent, in Europa, resursele naturale sunt limitate și concentrate în areale relativ restrânse. Din
această cauză, țările europene se orientează spre resursele alternative, mai eficiente decât
resursele clasice si care nu reprezintă surse de poluare a mediului.
1. Resursele extraatmosferice și atmosferice cuprind:
 energia solară;
 energia eoliană.
Energia solară - o resursă naturală inepuizabilă care poate fi transformată în energie electrică
sau termică. În Europa, potențialul energetic solar scade de la sud spre nord (depinde de gradul
mediu de însorire). Valorificarea energiei solare se face în centralele solare.
Energia eoliană - energia vântului este transformată în energie mecanică în centralele eoliene,
pentru obținerea curentului electric.
Avantaje:
 nepoluante;
 inepuizabile;
 necesită costuri reduse de utilizare și producție.
2. Resursele hidrosferei:
 apa potabilă
 energia apelor (ape curgătoare, oceane). Aceasta este valorificată în hidrocentrale și în
centrale mareomotrice.
Potențialul hidroenergetic la nivelul Europei este inegal, fiind influențat:
 de relief
 de debitul râurilor,
- țări cu producție ridicată de hidroenergie:
 Norvegia
 Germania
 România.
Energia mareomotrică folosește forța mareelor, însă utilizarea ei este condiționată de valoarea
amplitudinii mareice. Țările cu cel mai mare potențial mareic sunt cele care au ieșire la Oceanul
Atlantic (unde râurile formează la gura de vărsare estuare).
Resursele litosferei sunt reprezentate de combustibilii fosili, substanțele minerale și rocile de
construcție.
Combustibilii fosili:
 cărbuni
 petrol
 gaze naturale
Cele mai mari rezerve de cărbuni sunt în:
 Germania (Ruhr),
 Polonia (Silezia Superioară),
 Ucraina (Doneţk),
Rezerve de petrol - în platforma continentală a Mării Nordului.
Combustibilii fosili sunt utilizaţi în termocentrale pentru obținerea energiei electrice și termice,
precum și sub formă de combustibil pentru mașini.
Minereurile de fier se găsesc în cantități mari în
 Federația Rusă (Kursk)
 Ucraina (Krivoi-Rog)
 Suedia (Kiruna).
Acestea sunt utilizate în:
 industria siderurgică
 industria metalurgică
 ind. constructoare de mașini.
Minereurile neferoase (cupru, zinc, aur, argint etc.) se exploatează din:
 țările nordice
 Polonia
 Federația Rusă
 România.

Ştiu Vreau să știu Am invăţat


Se dau termenii: hidroenergia, cărbunii, energia eoliană, gazele naturale, energia mării,
energia solară, petrolul, energia geotermică. Realizaţi o clasificare in funcţie de posibilitatea
de exploatare a acestora:

Resurse epuizabile Resurse inepuizabile