Sunteți pe pagina 1din 2

Organizarea politică

Antroposfera este fragmentată în grupuri umane care au extensiuni şi dimensiuni


demografice diferite, de la comunităţile elementare (de câţiva locuitori), la planetă ca întreg.
Totodată, comunităţile umane au caracteristici referitoare la modul lor de organizare, mărime,
limbaj, credinţe etc.
Lumea contemporană este împărţită în unităţi teritoriale separate prin frontiere, denumite
state. Acestea diferă între ele prin întindere (suprafaţă), populaţie, poziţie geografică, importanţă
economică, formă de guvernare ş.a. Elementul comun pentru toate statele este suveranitatea
asupra propriului teritoriu manifestată prin: forma de organizare internă, politica de apărare,
utilizarea resurselor financiare (inclusiv tipul de monedă folosit), politica externă, elemente de
natură socială şi legislativă. Statele au o capitală proprie şi graniţe recunoscute internaţional.
Statele sunt delimitate, de obicei, prin graniţe stabilite într-un mod convenţional sau care
utilizează un element natural. În anumite situaţii, acestea sunt mărginite de întinderile maritime
înconjurătoare pe care nu sunt trasate frontiere ca atare.
În sensul modern al accepţiunii de stat, elementul central este dat de exercitarea
suveranităţii pe întregul său teritoriu, delimitat de graniţe bine definite spaţial şi recunoscute
internaţional.
Reprezentarea elementelor spaţiale definitorii ale statelor (poziţie, limite, formă, mărime,
capitală) este realizată cu ajutorul unui tip specific de hartă, denumită hartă politică. Cu studiul
statelor se ocupă geografia politică.
În prezent, există 196 state propriu-zise şi peste 70 de teritorii dependente. Acest număr
(196) cuprinde şi Sudanul de Sud (recunoscut internaţional) şi regiunea Kossovo a Republicii
Serbia, autoproclamată ca stat, dar nerecunoscută de toate celelalte state. În statistici se consideră
că există 196 de state.
Teritoriile dependente se află în diferite forme de legătură (dependenţă) faţă de o
autoritate statală exterioară.
Statele actuale ale lumii contemporane pot fi grupate în mai multe feluri.
 După modul de organizare internă, există două categorii fundamentale de state:
– state cu tradiţie centralizată (unitare), caracterizate prin aceea că puterea centrală
exercită o influenţă determinantă asupra teritoriului; în acest sens, exemplul cel mai cunoscut
este al Franţei, dar şi alte ţări au acest model (România, Ungaria, Bulgaria, ş.a.).
– state federale, caracterizate printr-o diviziune a puterii între guvernul central şi statele
componente (cum ar fi: SUA, Brazilia, Mexic, Germania, Australia, Federaţia Rusă, Canada,
India). Când două (sau mai multe) comunităţi din cadrul aceluiaşi stat sunt relativ comparabile
între ele şi ocupă teritorii individualizate, se poate considera că există o confederaţie (de exemplu
Canada şi Belgia, cu două comunităţi, Elveţia cu patru).
Există, de asemenea, state care au o anumită autonomie a regiunilor componente (fără a fi
federaţii), cum ar fi Spania, Italia etc.
 După forma de guvernământ există:
– republici (160 de state din totalul de 196);
– monarhii, în care regele (monarhul) este şeful statului, într-un mod simbolic (Regatul
Unit, Olanda, Japonia, Spania, Danemarca etc.) sau efectiv (Maroc, Arabia Saudită etc.)
 După întindere (suprafaţă) există:
– state continentale (cu peste 7 mil. km2);
– state foarte mari (1,2–4 mil. km2);
– state mari (0,4–1,0 mil. km2);
– state mijlocii (0,1–0,4 mil. km2);
– state mici şi foarte mici (sub 0,1 mil. km2).
 După mărimea demografică (numărul populaţiei) există:
– state supracontinentale (cu peste 1 mld. locuitori, cum ar fi China şi India);
– state foarte mari (100 mil. – 350 mil. loc.);
– state mari (40 mil. – 100 mil. loc.);
– state mijlocii (10 mil. – 40 mil. loc.);
– state mici şi foarte mici (sub 10 mil. loc.).
Există şi alte criterii după care se pot grupa sau clasifica statele, cum ar fi: ieşirea la
mare, forma geometrică a statului, raportul dintre stat şi naţiune (unde acestea coincid, sunt state
naţionale).
În prezent (2017), cele mai întinse zece state (ţări) sunt:

Ţara Suprafaţa (km2)


1 Federaţia Rusă 17 125 200
2 Canada 9 897 170
3 China 9 572 900
4 S.U.A. 9 371 220
5 Brazilia 8 515 770
6 Australia 7 692 024
7 India 3 287 470
8 Argentina 2 780 400
9 Kazahstan 2 724 900
1 Algeria 2 381 740
0

Primele 6 state ca întindere pot fi considerate „state continentale”, deoarece sunt


comparabile sau mai mari decât continentul australian.
Cele mai populate ţări (în anul 2016) sunt:

Statul Populaţie Statul Populaţie


(mil. loc.) (mil. loc.)
China 1 367,8 Filipine 101,0
India 1 295,3 Vietnam 90,7
S.U.A. 321,4 Egipt 87,9
Indonezia 255,5 Etiopia 90,1
Brazilia 204,4 Germania 81,3
Pakistan 185,0 Turcia 78,7
Nigeria 177,5 Iran 78,1
Bangladesh 157,0 Congo (Rep. Dem.) 86,0
Fed. Rusă 146,3 Thailanda 67,5
Japonia 127,1 Regatul Unit 65,1
Mexic 119,9 Franţa 64,3