Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele:………………………… 09.11.

2017

TEST EVALUARE SUMATIVĂ - FIZICA


CLASA a VII –a
FORȚA- MARIME VECTORIALĂ
SUBIECTE:
I.
A. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. În cazul în care apreciaţi că afirmaţia este adevărată,
încercuiţi litera A. Dacă apreciaţi că informaţia este falsă, încercuiţi litera F. (10 puncte)
1. Forţa este o mărime fizică care măsoară interacțiunea dintre corpuri. A F
2. Masa corpului măsoară inerția corpurilor . A F
3. Vectorul forță este caracterizat de punct de aplicație, direcție, sens și modul A F
4 .Volumul este o mărime vectorială A F
5. Greutatea unui corp are unitatea de măsură Kg A F
B. În spaţiul ataşat fiecărei mărimi fizice din coloana din stânga scrieţi litera din coloana din
dreapta corespunzătoare unităţii de măsură în S.I. ( 10 puncte)
Mărimea fizică Unitatea de măsură
..... Masa a) metru
......Forța elastică b) newton
...... Tensiunea în fir c) kilogram
..... Viteza d) metru/secundă
..... Alungirea
C. Completaţi afirmaţiile de mai jos astfel încât să devină complete şi corecte din punct de vedere
fizic. ( 10 puncte)
a) Un segment pe care s-a fixat un sens se numeste .............................
b) Deplasarea, forta, viteza sunt marimi fizice ……………………….
c) Despre un fir (cablu, franghie etc.) care este supus intinderii la capetele sale, spunem ca este
………...
d) Un corp deformat elastic, sub actiunea unei forte deformatoare, se opune deformarii lui cu o
forta, numita forta ……......., Fe = ..........
e) Greutatea are directie ....................... si sensul ............................

II. Definiti: a) marimile fizice scalare; b) greutatea; c) enunțați regula paralelogramului.


( 15 puncte)

III. Asupra unui corp acţionează două forţe F 1= 8N şi F2= 10N . Determinaţi rezultanta forţelor
atunci când:
a) forţele au aceeaşi direcţie şi acelaşi sens; (15 puncte)
b) forţele au aceeaşi direcţie şi sens opus;
c) forţele au direcţii perpendiculare.

IV. De un resort se suspendă un cub de fier cu densitatea de 7,8 g/cm3, având latura de 10 cm. Știind
că resortul se alungește cu 10 cm, să se determine constanta de elasticitate a resortului (g=10 N /Kg)
(10 puncte)

V. Un dulap cu masa de 50 Kg este tras cu viteză constantă pe podea. Ştiind că forţa de tracțiune ce
acționează asupra dulapului este de 15 N, aflaţi:
a) reprezentați forţele care acţionează asupra dulapului;
b) greutatea corpului (g = 10N/kg)
c) valoarea forţei de reacțiune normală;
d) valoarea forţei de frecare;
e) coeficientul de frecare.
( 20 puncte)
 Toate subiectele sunt obligatorii
 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute
 10 puncte se acordă din oficiu