Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativă la Științe, în clasa a V –a

Modulul: „Lumea vie”

Data_________________ Timp de realizare - 45 min


Punctaj acumulat_______ Numele, prenumele elevului
Nota______ ________________________________

Nr./ Itemi Scor


ord. acordat
1. Definește următoarele noțiuni: L
Vegetație 0
__________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________ 2
Specie 3
__________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________

2. Clasifică organismele vii enumerate în șirul de mai jos conform următorului tabel: L
Mucegaiul, păpădia, vulpea, șarpele, drojdia de bere, alunul, vulturul, stejarul, 0 7 8
hribul. 1 9
2
Plante Animale Ciuperci 3
4
5
6

3. Pentru următorul item încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este L


corectă o singură variantă de răspuns. 0
1
Animal omnivor Animal nevertebrat Plantă ierboasă: Plantă subacvatică: 2
a)Cerbul a) Păianjen a) Păducelul a) nufăr 3
b)Ursul b) Veverița b) Alunul b) Bădiș 4
c)Lupul c) Fluture c) Pelinul c) Lintiță

4. Descrieţi 4 adaptări ale aimalelelor pentru a rezista iarna la ger. L


__________________________________________________________________ 0
__________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________ 4

5. Indicați 2 căi prin care omul contribuie la scăderea numărului de animale dintr-o L
pădure. 0
__________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________ 3
4
6 Care e comportamentul vostru ecologic într-o excursie. L
__________________________________________________________________ 0
__________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________

Barem de notare
Puncte 1-3 4-6 7-9 10-12 13-17 18-21 22-25 26-28 29-30
acumulat
e
Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Barem de corectare
Punctaj acordat Răspunsuri posibile Total
Item punctaj

Câte 2 p. pentru fiecare Vegetație-comunităţile de plante de pe


1. definiție scrisă corect un anumit teritoriu. 4p.
Specie- este unitatea de bază folosită
în clasificarea organismelor, este
format dintr-un grup de indivizi care
provin dintr-un strămoș comum și au
caracteristici distincte.

Câte 2p. pentru fiecare Plante – păpădia,alunul,stejarul


2. afirmaţie corectă. Animale-vulpea,șarpele,vulturul 9p.
Ciuperci-mucegaiul,drojdia de
bere,hribul.

Câte 1p pentru fiecare A. b) 4p.


3. răspuns încercuit corect B. a)
C. c)
D. b)
Patru puncte pentru 1. Blana deasă 4p.
4. descrierea corectă a 2. Strat gros de grăsime
adaptărilor. 3. Hibernarea
4. Rezervă de hrană
Câte 2p pentru fiecare 1. Vânatul 4p.
cale scrisă corect. 2. Defrișarea pădurilor
5.
6. Câte un punct pentru 5p
fiecare regulă indicat
corect
Total: 30p.

S-ar putea să vă placă și