Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea scolara Colegiul Tehnic PTc.

„Gheorghe Airinei"
Disciplina: Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor

Profesor: Toma Simona


Clasa a XlI-a z i , 2 ore / saptamana (12G)

Planificare calendaristica
Anul scolar 2020-2021

Programa a probata cu O.M. nr. 5099/09.09.2009


Filiera teoretica Profil: stiintele naturii
Competente specifice
1. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator
2. Cunoasterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru
3. Elaborarea unor produse utilizabile care sa dezvolte spiritul inventiv si creativitatea.

Avizat

Sef de catedra Director


Nr.
Unități de învățare Competenţe specifice Conţinuturi Data Observaţii
ore
• Tipuri de activităţi care implică necesitatea
1.1. Identificarea unor activităţi organizării datelor în baze de date:
pentru care se impune crearea cheltuieli, control inventar, management 6 S1-3
unei baze de date evenimente, facturare, gestionare contacte,
urmărire active.

1.2. Identificarea datelor • Analiza datelor ce intervin in aplicaţii practice


1. Organizarea relevante, care trebuie memorate concrete.
datelor în baze de 4 S4-S5
in baza de date şi a relaţiilor dintre • Relaţii existente între date.
date acestea • Redundanta datelor.

1.3. Descrierea tipurilor de date


care intervin în prelucrări
• Tipuri de date (numerice, caracter, dată.
sistematice ale volumelor mari de 4 S6-7
logice).
date şi selectarea tipurilor de date
adecvate

• Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access.


• Folosirea funcţiei „Ajutor" (Help).
2 S8
• Deschiderea, modificarea, salvarea şi
2.1. Utilizarea funcţiunilor de baza
închiderea unei baze de date existente.
ale interfeţei Microsoft Access

• Moduri de vizualizare.
2. Mediul de 2 S9
• Închiderea aplicaţiei.
dezvoltare a
aplicațiilor cu baze
de date • Proiectarea unei baze de date.
2.2. Definirea structurii unei baze • Crearea structurii unei tabele.
4 S10-S11
de date • Modificarea structurii unei tabele.
• Relaționarea tabelelor.

2.3. Manipularea datelor dintr-o • Adăugarea de înregistrări într-o tabelă.


2 S12
tabelă a unei baze de date • Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă.
• Modificarea înregistrărilor dintr-o tabelă.
2 S13
• Ştergerea de înregistrări dintr-o tabelă.

• Sortarea datelor.
• Funcţii standard de prelucrare a datelor 2 S14
dintr-o tabelă.

• Conectarea la o bază de date existentă.


• Căutarea unor informaţii într-o tabelă,
specificând criterii
• de căutare.
2.4. Interogarea unei baze de date 4 S15-S16
• Căutarea într-o bază de date a unor informaţii
stocate în
• tabele diferite, specificând criterii de căutare.
• Tipărirea rezultatelor unei interogări.

• Crearea unui formular simplu.


• Adăugarea, mutarea şi redimensionarea
controalelor.
• Schimbarea caracteristicilor grafice ale unui
2.5. Utilizarea formularelor 4 S17-S18
formular.
• Introducerea datelor în baza de date folosind
formulare.

• Crearea unui raport.


• Modificarea unui raport.
2.6. Utilizarea rapoartelor • Formatarea raportului. 8 S19-S22
• Examinarea raportului înaintea imprimării şi
imprimarea raportului.
• Tema proiectului (in funcţie de specificul
clasei şi interesul
• elevilor).
3.1. Analizarea unei probleme
• Reguli de lucru în echipă. 20 S23-S32
3. Dezvoltarea date și crearea aplicaţiei
• Planul de lucru.
aplicațiilor • Culegerea datelor necesare, structurarea
informatice datelor, realizarea şi documentarea aplicaţiei.

• Reguli de bază pentru prezentarea unui


3.2. Prezentarea in public a
proiect. 4 S33-S34
aplicaţiei realizate
• Prezentarea proiectului.