Sunteți pe pagina 1din 1

www.facebook.

com/groups/platformeonline/
academiaaise@gmail.com

CERERE DE ADERARE

în calitate de membru al Proiectului ”Platforme Educaționale Online” coordonat de AISE


(Academia de Inovare și Schimbare prin Educație)

Nr. ____ din 28.07.2020

Subsemnatul/a _______________________________________________________________

Cu domiciliul în _____________________________________________________________

Născut/ă la data de _______________ anul ______________________,

Identificat/ă cu Buletinul / Pașaportul Nr. ________ Seria ___________ IDNO / CNP

_________________________________, valabil până la data de _______________________

Rog să-mi aprobați înscrierea în rândul membrilor Proiectului ”Platforme Educaționale Online”
coordonat de AISE (Academia de Inovare și Schimbare prin Educație)
www.facebook.com/groups/platformeonline/ pentru perioada 1 iulie 2020 – 31 iulie 2021.

Mă angajez să achit taxa de aderare și cotizația anuală de membru, să particip activ la toate
cele 24 de webinare și două conferințe internaționale care vor fi organizate în cadrul proiectului
în perioada sus menționată, să îndeplinesc sarcinile practice formulate de moderatorii virtuali și
să plasez lucrările solicitate în format digital în secțiunea comentarii pe pagina de Facebook a
proiectului : www.facebook.com/groups/platformeonline/.

Mă voi abține de la orice acțiune, postare sau comentariu care dăunează prestigiului și
intereselor educaționale ale comunității virtuale ”Platforme Educaționale Online”.

Data _______________________________ Semnătura ___________________________

Aprob: Președinte, Daniela Munca-Aftenev