Sunteți pe pagina 1din 3

STATELE MEDIEVALE: FRANŢA, ANGLIA, IMPERIUL ROMANO-GERMAN

Franța
După stingerea dinastiei lui Carol cel
Mare, în 987 urcă pe tron Hugo Capet.
Este întemeietorul dinastiei Capețienilor.

Regatul Franței devine un stat centralizat și


unificat
Procesul de centralizare a fost sprijinit și de
cler, micia nobilime, orășenime și țărănimie

Unificarea teritorială și centralizarea


politică s-a realizat:
- În urma războiului de 100 de ani cu
Anglia;
- Prin moșteniri;
- Prin căsătorii;
- Prin cumpărări.

Monarhia franceză se consolidează în timpul


domniei lui Ludovic al Xl-lea (1461-1483).
Acesta alipește teritoriul celui mai puternic
vasal, ducele Burgundiei.

La sfârșitul secolului al XV-lea, Franța este


cel mai întins și mai puternic stat din Europa
apuseană.

Anglia Imperiul romano –german


La jumătatea secolului al XI-lea, Anglia este Statul german este cunoscut în Evul
un regat aflat sub stăpânirea anglo-saxonilor. Mediu ca Imperiul Romano-German.

În urma bătăliei de la Hastings din


1066, este cucerită de ducele Imperiul lui Carol cel Mare este
împărţit în anul 843.
Normandiei, Wilhelm Cuceritorul. Partea răsăriteană a imperiului

corespunde, în linii mari, cu


Urmașii lui Wilhelm Cuceritorul continuă Germania
politica de centralizare a statului. Teritoriul acesteia din urmă este
Este inițiată cucerirea Irlandei.
împărţit în ducate, asupra cărora regele
Regii Angliei stăpânesc numeroase feude în nu-şi poate impune autoritatea.
Franța Puterea regală se întărește
temporar în timpul lui Otto I cel Mare
În 1215 este dat documentul numit (936-973). Acesta cucerește o parte a
Magna Charta Libertatum. Astfel, sunt Italiei, fiind încoronat împărat la Roma
recunoscute privilegiile clerului, nobilimii și (962)
orășenilor bogați. În urma adoptării acestui
act apare Parlamentul englez. În secolul al XlII-lea viaţa politică a
Germaniei a fost dominată de
Puterea regală slăbește foarte mult în
urma înfrângeii din Războiul de 100 de ani permanente lupte pentru tron,
purtat împotriva Franței. cărora le pune capăt Rudolf de
HABSBURG(1273-1291).
Războiul celor două roze a fost o cauză
principală a scăderii importante a puterii
aristocrației, ceea ce a dus la creșterea puterii Fărâmiţarea Germaniei este
monarhiei centralizate a dinastiei Tudor oficializată prin actul numit Bula de Aur
din 1356.
Dinastia Tudorilor(1485-1603) mărește puterea Acest document stabilește
regalității. Astfel, Anglia devine un stat alegerea împăratului de către un colegiu
centralizat, la fel ca Franța. format din şapte Principi electori