Sunteți pe pagina 1din 1

Homo ludens

de Johan Huizinga

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Jocul nu este viaţa „obişnuită’’ sau „propriu-zisă’’, ci o ieşire din ea, într-o sferă temporară de
activitate cu tendinţă proprie. Chiar şi copilul mic ştie perfect de bine că ceea ce face el „nu e
de-adevărat’’, că e „numai în glumă’’. Cazul de mai jos, care mi-a fost relatat cândva de
către un tată, ilustrează într-un mod, după părerea mea, deosebit de izbitor, cît de adânc
înrădăcinată este în sufletul copilului această idee de „numai în joacă’’. Tatăl îşi găseşte
băieţaşul în vârstă de patru ani pe un scaun, primul dintr-un rând de mai multe scaune: copilul
se juca „de-a trenul’’, îl giugiuleşte pe copil, dar acesta îi spune: „Tăticule, nu mai săruta
locomotiva, altminteri vagoanele au să creadă că nu e de-adevărat.’’ în acest „numai’’ al
jocului este inclusă o conştiinţă de inferioritate, de „glumă’’, în opoziţie cu „seriozitatea’’, şi
care pare să fie primară. Am atras însă atenţia mai sus asupra unui lucru: conştiinţa că totul
este „numai în joacă’’ nu exclude câtuşi de puţin posibilitatea ca acest „numai în joacă’’ să
aibă loc cu cea mai mare seriozitate, ba chiar cu o dăruire care se preface în extaz şi
care suspendă complet, vremelnic, calificarea de „numai’’. Orice joc poate să-l absoarbă
oricând pe jucător întru totul. Opoziţia joc-seriozitate rămâne tot timpul în suspensie.
Inferioritatea jocului îşi are limita în superioritatea seriozităţii. Jocul se preschimbă în
seriozitate, iar seriozitatea în joc. Jocul se poate înălţa pe culmi de frumuseţe si sfinţenie, unde
lasă în urmă seriozitatea.

(Johan Huizinga, Homo ludens)

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate.


2. Fragmentul reprodus este un text fictional sau nonfictional? Argumentează răspunsul.
3. Extrage din text o frază în stil direct şi trece-o în stil indirect.
4. Scrie un rezumat al textului dat, în 6-8 rânduri. (fără a copia fraze întregi.)
5. Comentează, în 8-10 rânduri, citatul: Jocul se poate înălţa pe culmi de frumuseţe si
sfinţenie, unde lasă în urmă seriozitatea.

Subiectul II

Comentează, în 8-10 rânduri, următorul citat:


Orice joc  poate să-l absoarbă oricând pe jucător întru totul.

S-ar putea să vă placă și