Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare,Informatica si Microelectronica

Raport
la Lucrarea de laborator nr.3

Disciplina: Circuite si Dispozitive Electronice


Tema: Studierea caracteristicilor și a parametrilor diodelor
semiconductoare

A Indeplinit st.gr.CR-181 Ursu Dumitraș

A Verificat prof.univ. Tincovan Serghei

Chisinau-2019
Tema: Studierea caracteristicilor și a parametrilor diodelor
semiconductoare

Scopul lucrării: În lucrare se face cunoștință cu principiile de funcționare, caracteristicile


și parametrii diodelor redresoare, diodelor Zener și ale diodelor luminiscente (LED). Se culeg
datele și se construiesc caracteristicile voltamperice. Se determină parametrii fundamentali ai
dispozitivelor respective.

Mersul lucrării
Schemele electrice:

Figura 1 - Schema electrică pentru trasarea experimentală a caracteristicii volt-amperice la


polarizare directă a diodelor semiconductoare

Figura 2 - Schema electrică pentru trasarea experimentală a caracteristicii volt-amperice la


polarizare inversă a diodelor semiconductoare
Tabelele cu datele experimentale:
Udir, V 0 0.05 0.1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,31
Idir
VD1 0 0 0,01 0,12 0,7 4 25,8 32
mA

Udir, V 0 0.10 0.3 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0.8


Idir VD2 0 0 0.0001 0.058 1.2 2.31 6.8 14.9 31.5
mA VD3 0 0 0 0.0004 0.0007 0.034 0.3 2.26 13

Udir, V 0 0.5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7


Idir
VD4 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9 13,2 119
µA

Uinv, V 0 1 5 10 16
Idir VD1 0,2 1,8 2,6 3,4 4,3
µA VD2 0 0 0,5 0,9 1,5

Iz, mA 0 0.0004 0.0008 1 2 5 10 15 20 25 30 35


Uz , V 0 5 7 7.4 7,42 7,45 7.49 7.53 7.55 7.6 7.64 7.67
Caracteristicile statice ale diodelor:

Figura 3 – Caracteristica volt-amperică a diodei VD1

Figura 4 – Caracteristica volt-amperică a diodei VD2

Coala
DIIS 0612.1 181.19 3
ModCoala N.Document Semnat Data nc
97113 NE

Figura 5 – Caracteristica volt-amperică a diodei Zener

Figura 6 – Caracteristica volt-amperică a diodei VD4 (LED)

Concluzie:
Efectuând lucrarea de laborator am făcut cunoștință cu un nou tip
de diode redresoare, diode luminiscente (LED ) și diode Zener. Astfel,
am studiat principiul de funcționare a acestora și am observat că odată
cu schimbarea caracteristicii voltamperice se schimbă și datele
inițiale ale diodelor. La polarizarea directă , diodele își schimbă
intensitatea și tensiunea, iar la polarizarea inversă , independent de
temperatura dată intensitatea și tensiunea sunt egale cu 0 .

Coala
DIIS 0612.1 181.19 4
ModCoala N.Document Semnat Data nc
van S.

S-ar putea să vă placă și