Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULE FIZICĂ

Nr.crt Denumirea mărimii fizice Formula / Semn


1 VITEZĂ 𝑑
𝑣= 𝑡
2 DENSITATE 𝑚
𝜌=

da

k
𝑉
3 GREUTATE 𝐺 =𝑚∙𝑔

MULTIPLI
4 FORȚA ELASTICĂ 𝐹 = 𝑘 ∙ ∆𝑥

10 2

10 3
10
5 TEMPERATURA 𝑇(𝐾 ) = 𝑡 (℃) + 273
6 PRESIUNE 𝑝 = 𝐹𝑆 𝑝 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ
7 MOMENTUL FORȚEI 𝑀 =𝐹∙𝑑

hecto
deca
𝐹 ℎ

kilo
8 PLAN ÎNCLINAT =
𝐺 𝑙
9 PÂRGHIE 𝐹 𝑘𝑅
𝑅
= 𝑘𝐹
10 LUCRU MECANIC 𝐿 =𝐹∙𝑑

m
11 ENERGIA POTENȚIALĂ GRAVITAȚIONALĂ 𝐸𝑝𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ

c
12 ENERGIA POTENȚIALĂ ELASTICĂ 𝑘∙𝑥 2
𝐸𝑝𝑒 =

SUBMULTIPLI
2
13 ENERGIA CINETICĂ 𝑚∙𝑣 2
𝐸𝑐 = 2

10 -1

10 -2

10 -3
14 PUTERE 𝐿
𝑃=𝑡
15 RANDAMENT 𝐿𝑢
𝜂=
𝐿𝑐
16 CĂLDURA (CU COEFICIENT CALORIC) 𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑇

centi
deci

mili
17 CĂLDURA (CAPACITATE CALORICĂ) 𝑄 = 𝐶 ∙ ∆𝑇
18 CĂLDURA DEGAJATĂ LA ARDERE 𝑄 =𝑚∙𝑞
19 LEGEA SIMPLĂ OHM 𝑈
𝐼=𝑅
20 ENERGIA CURENTULUI ELECTRIC (𝑊 ) 𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡
21 PUTEREA CURENTULUI ELECTRIC 𝑃 =𝑈∙𝐼
22 LEGEA LUI PASCAL 𝐹1 𝐹
= 𝑆2
𝑚

𝑆1
𝑠

2
q0=1,6∙10-19 C
c=300 000 000

23 PERIOADA 1
𝑇= 𝜈
1
𝑚
g=9,8 𝑘𝑔

24 FRECVENȚA
𝑠
𝑁

𝜈=
CONSTANTE FIZICE

v=340

𝑇
25 LUNGIMEA DE UNDĂ 𝑣
𝜆 = 𝑣∙𝑇 (= )
𝜈
26 CĂLDURA LATENTĂ 𝑄 =𝑚∙𝜆
𝛥𝑄
𝐼= 𝛥𝑡
27
SARCINA ELECTRICĂ ELEMENTARĂ

INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC


CONSTANTA GRAVITAȚIONALĂ

28 TENSIUNEA ELECTRICĂ 𝐿
VITEZA SUNETULUI ÎN AER

𝑈=𝑞
29 LEGEA LUI OHM PENTRU CIRCUITUL 𝑈
𝐼 = 𝑅+𝑟+𝑟 ′
ÎNTREG
VITEZA LUMINII

30 REZULTANTA REZISTENȚELOR ÎN SERIE 𝑅𝑠 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3


31 REZULTANTA REZISTENȚELOR ÎN 1 1 1 1
𝑅𝑝
=𝑅 +𝑅 +𝑅
PARALEL 1 2 3

32 FORȚA ELECTROMAGNETICĂ (B⊥I) 𝐹 = 𝐵∙𝐼∙𝑙


MĂRIMI FIZICE
Nr. crt. Mărimea fizică Semnul Unitatea de măsură
𝑚
1 VITEZĂ v
𝑠
2 DISTANȚĂ, LUNGIME d m
3 TIMPUL t s
4 MASA m kg
5 SUPRAFAȚA S m2
6 VOLUM V m3
7 DENSITATE 𝜌 𝑘𝑔
𝑚3
8 GREUTATE G N
9 CONSTANTA GRAVITAȚIONALĂ g 𝑁
𝑘𝑔
10 FORȚA ELASTICĂ Fe N
11 COEFICIENTUL ELASTIC 𝑁
k
𝑚
12 PRELUNGIREA RESORTULUI ∆𝑥 m
13 TEMPERATURA T, t K, ℃
14 PRESIUNE p 𝑁
𝑚2,
, 𝑃𝑎
15 MOMENTUL FORȚEI M 𝑁∙𝑚
16 BRAȚ d m
17 LUNGIMEA PLANULUI ÎNCLINAT l m
18 BRAȚUL FORȚEI DE ACȚIUNE REACȚIUNE kF, kR m
19 LUCRUL MECANIC L J
20 ENERGIA POTENȚIALĂ GRAVITAȚIONALĂ Epg J
21 ÎNĂLȚIMEA h m
22 ENERGIA POTENȚIALĂ ELASTICĂ Epe J
23 ENERGIA CINETICĂ Ec J
24 PUTEREA P W
25 RANDAMENTUL 𝜂 -
26 CĂLDURA Q J
27 COEFICIENTUL CALORIC c 𝐽
𝑘𝑔∙𝐾
28 DIFERENȚA DE TEMPERATURĂ ∆𝑇 (∆𝑡) K (℃)
29 CAPACITATE CALORICĂ C 𝐽
𝑘𝑔
30 CĂLDURA Q J
31 PUTEREA CALORICĂ 𝐽
q
𝑘𝑔
32 ENERGIA CURENTULUI ELECTRIC E (W) J
33 PUTEREA CURENTULUI ELECTIC P W
34 PERIOADA T s
35 FRECVENȚA 1
𝜈 Hz, 𝑠
36 LUNGIMEA DE UNDĂ 𝜆 m
𝐽
37 CĂLDURA LATENTĂ 𝜆𝑜 , 𝜆𝑝
𝑘𝑔
38 INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC I A
39 TENSIUNEA CURENTULUI ELECTRIC U (E) V
40 REZISTENȚA ELECTRICĂ R Ω
41 INDUCȚIA MAGNETICĂ B T
42 INTENSITATEA LUMINII Iv cd (candela)