Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu

Psihologie – Clasa a X-a

PSIHICUL CA OBIECT DE STUDIU AL PSIHOLOGIEI

1. Psihicul este expresia vieţii de relaţie. Omul există prin raportare la mediu, prin
contactul cu realitatea. Scopul psihicului este adaptarea la solicitările mediului.

2. Psihicul este funcţie a materiei superior organizate (creierul). Realitatea acţionează


indirect asupra psihicului prin intermediul creierului care facilitează sau
îngreunează funcţionarea vieţii psihice.

3. Psihicul este o construcţie subiectivă (internă) a realităţii obiective şi se


exteriorizează prin comportament. Într-un anumit fel, creierul “construieşte” o
reprezentare internă a lumii; oferă psihicului informaţie despre mediu.

4. Psihicul este condiţionat şi determinat social-istoric. Omul se raportează la


realitatea fizică, naturală dar şi la condiţiile vieţii sociale, economice, culturale,
spirituale. Societatea oferă conţinut, cadru, condiţii şi mijloace de realizare pentru
viaţa psihică.

5. Nivelurile psihicului sunt conştient, subconştient, inconştient. Conştiinţa (nivelul


conştient) permite raportarea continuă a individului la mediu.

MANIFESTĂRILE PSIHICULUI – CLASIFICAREA FENOMENELOR PSIHICE

Senzoriale Senzaţii
Percepţii
Cognitive Reprezentări
Logice Gândire
Procese psihice Memorie
Imaginaţie
Motivaţia
Reglatorii Afectivitatea
Psihologia Voinţa
studiază
fenomenele
psihice Jocul
Învăţarea
Activităţi psihice Munca
Creaţia
Condiţii care stimulează şi facilitează procesele, activităţile şi
însuşirile psihice
(limbajul, atenţia, deprinderile)
Însuşiri psihice Temperament
Aptitudini (Inteligenţa)
Caracter
Creativitate