Sunteți pe pagina 1din 1

Instrucțiuni proprii S.S.M.

privind utilizarea Fierăstrăului mecanic cu banda pentru debitat profile metalice

Pentru exploatarea corectă și în condiții de siguranță a fierastraului mecanic cu banda pentru debitarea profilelor de
metal, trebuie respectate regulile privind exploatarea echipamentelor electrice, precum și a regulilor specifice acestor
utilaje (vezi cartea tehnica a utilajului).

Regulile specifice de siguranță pentru utilizarea corectă a unui fierastrau mecanic cu banda pentru metal sunt:
• Utilizarea fierastraului mecanic cu banda pentru debitat profile metalicese face doar de personalul instruit asupra
modului de operare a fazelor caât și a utilajului.
• Întotdeauna înainte de începerea lucrului cu fierăstrăul mecanic, în poziția Oprit!, verificați:
- functionarea corespunzatoare a retelei de alimentare cu energie electrică precum și a împământării, conectați,
dacă este cazul, cablul de alimentare la priza și cablul galben la sistemul de împământare.
- tensiunea de alimentare indicata pe placuta motorului care trebuie sa corespunda cu tensiunea de alimentare a
rețelei.
- ajustările necesare lucrului cu fierăstrăul mecanic cu banda pentru debitat (tăiat) profile metalice
Atenție! ajustarea si pozitionarea benzii de debitare se face înainte de a începe tăierea.
• Opriti fierăstăul mecanic de fiecare dată înainte de a fixa materialul de debitat în menghină.

 Fixați întotdeauna cu fermitatea piesa de debitat în menghină.


 Verificați ca pânza sa nu intre în contact cu piesa de prelucrat înainte de a porni echipamentul.
 Nu puneți mâinile în zona de tăiere atunci cand fierăstrăul este în funcționare.
 Nu lasați pânza să cadă pe piesa care urmează a fi debitată.
 Opriți întotdeauna echipamentul înainte de îndepărtarea șpanului.
 Deconectați de la reteaua de alimentare cu energie electrica de fiecare dată, înainte de a realiza lucrări de
întreținere sau reparații.
 Înlocuiți ghidajele doar atunci când este necesar.
 Nu utilizați pânze cu alte dimensiuni decât cele menționate în specificațiile modelului de fierastrau.
 La blocarea pânzei în material, opriți imediat echipamentul, deschideți usor menghina, scoateți piesa și verificați
dacă panza este deteriorată (fisurată, deformată, dinți rupți).
 Evitati hainele sau bijuteriile care ar putea sa va faca miscarea mai grea.
 Utilizati casti de protectie pentru par, pentru a-l acoperi in cazul in care acesta este lung.
 Pentru a reduce vătămările, evitați dezordinea în zona de lucru. Pastrati întotdeauna podeaua curata, fara urme de
ulei și resturi de șpan. Spatiul din jurul fierastraului mecanic trebuie sa fie mereu liber (pierderile de material trebuie
indepartate regulat).
 La realizarea operatie de debitare să nu aveți niciodată mai multe obiecte simultan în mană. Păstrați-vă mâinile cat
mai curate posibil.
 Toate operatiunile de mentenanță ale fierastraului mecanic cu bandă pentru debitat profile metalice trebuie sa fie
realizate într-o zonă bine iluminată sau iluminate cu alte surse pentru a se evita riscul apariției accidentelor.

Elaborat,
Șef S.I.P.P.
insp.ing.FLORIN HENTEȘ