Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de dezvoltare

Viziunea strategică a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020


Judeţul Mureş, într-o abordare concisă, se distinge prin următoarele avantaje:
- o zonă cu rol strategic, de deservire logistică;
- SMURD- serviciu etalon la nivel naţional şi internaţional;
- servicii medicale de înaltă calitate;
- capacitate de cercetare, în special în domeniul medical şi tehnic;
- sistem de învăţământ universitar recunoscut;
- potenţial antropic şi natural valoros (2 monumente pe lista UNESCO);
- diversitatea formelor de turism care se pot practica;
- potenţial agricol;
- potenţial pentru producerea energiilor alternative de energie;
- spaţiu multicultural, multietnic, multilingvistic.
Utilizarea punctelor tari în vederea valorificării oportunităţilor
- Întărirea caracterului de centru medical, educaţional şi de cercetare a judeţului Mureş; -
Extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii parcurilor industriale şi crearea de noi platforme
industriale;
- Întărirea componentei cargo a Aeroportului Internaţional „Transilvania” Tîrgu-Mureş,
pentru dezvoltarea serviciilor de transport şi transfer marfă;
- Sprijinirea sectoarelor economice de excelenţă – industria chimică, prelucrarea
lemnului, industria farmaceutică, industria alimentară, etc. pentru dezvoltarea de produse
competitive, cu valoare adăugată ridicată.
Utilizarea punctelor tari pentru reducerea impactului ameninţărilor:
- Utilizarea resurselor naturale pentru producerea energiilor alternative; realizarea de
investiţii pentru valorificarea deşeurilor, urmare implementării sistemului integrat de
management al deşeurilor în judeţul Mureş;
- Cooperarea între operatorii de turism, autorităţi locale, agenţi economici şi persoane
fizice active în domeniul turismului, în vederea dezvoltării turismului şi promovării eficiente
a potenţialului existent;
- Punerea în valoare a potenţialului agricol şi dezvoltarea sectorului nonagricol din mediul
rural pentru dezvoltarea şi diversificarea economiei rurale;
- Dezvoltarea serviciilor de formare profesională şi de învăţare pe tot parcursul vieţii.