Sunteți pe pagina 1din 1

O societate romana desfasoara activitati cu societati straine care nu au un sediu permanent in Romania.

Potrivit prevederilor
legale, impozitul datorat de catre nerezidenti pentru veniturile obtinute in Romania se retine si se plateste de catre societatea
din Romania. In aceasta situatia, daca societatea romana nu obtine certificatul de rezidenta fiscala din partea societatiilor
straine, impozitul retinut la sursa se poate inregistra ca si o cheltuiala deductibila fiscal si in ce conditii?

In conditiile in care nu se primeste Certificat de rezidenta fiscala impozitul pe venitul nerezidentilor se retine la sursa din valoarea facturii primite.

In aceste conditii, impozitul nu se inregistreaza pe cheltuiala separat, fiind dedus din suma de plata furnizorului. In acest sens, va oferim un exemplu de
inregistrare contabila si retinere la sursa, presupunand ca avem de la un furnzior extern o factura de servicii de 1000 euro. In acest caz vom avea astfel:
-    inregistrare factura de la partenerul exetrn:
628    =    401    1000 euro la cur BNR din data facturii

 - plata furnizorului si retinerea impozitului de 16% la sursa:


401    =    %
         5124    840 euro la curs BNR din data platii
        446    160 euro la curs bnr din data platii

 - plata impozitului la bugetul de stat:

446    =    5121 c/val a 160 euro la curs BNR din data platii.

In conditiile in care servciile sunt efectuate in scopul desfasurarii activitatii, atunci cheltuiala inregistrata in cont 628 este deductibila integral.

In conditiile in care impozitul pe venitul nerezidentilor nu se retine la sursa, iar societatea achita integral factura furnizorului extern, atunci impozitul pe
venit se determina prin procedeul sutei marite, iar cheltuiala cu acesta este o cheltuiala nedeductibila fiscal la calculul impozitului pe profit, conform art.
21 alin. 4 lit. a, redat mai jos:
„(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent,
precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor
fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit amanat inregistrat de catre contribuabilii
care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara”.

Pe exemplul de mai sus, in cazul in care impozitul nu se retine la sursa, inregistrarile contabile vor fi:

-    inregistarea factura furnizorȘ


-    628    =    401        1000 euro la curs BNR din data facturii
Plata factura
401        =    5124        1000 euro la curs bnr din data facturii

Calcul si inregistrare impozit nerezidenti:


Impozit = 16% x valoare factura x 100 /84 = 16% x 1190 = 190 euro

635         =    446    190 euro la curs BNR din data platii facturii furnziroului

Si plata impozit la buget de stat

446            =    5121    190 euro la curs BNR din data platii facturii furnizorului.

Asa cum am spus mai sus, cf. art. 21 alin. 4 lit. a impozitul inregistrat in cont 635, reprezinta cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit.