Sunteți pe pagina 1din 1

Schema lecţiei

1. Recenzia- date generale:


Definirea termenului: recenzie - Prezentare succintă (la apariție) a unei opere literare sau științifice, cu
comentarii și aprecieri critice. – Din germ.Rezension
-Scurtă analiză cu comentarii și cu aprecieri critice a unei lucrări
științifice sau opere de artă
-  Scurtă dare de seamă sau prezentare cu caracter critic apreciativ,
privitor la o lucrare literară, științifică, la un spectacol etc.

Familia lexicală: recenzie, a recenza, recenzor, recenzat etc.


 
Alte informaţii : - pot exista şi videorecenzii
-există site-uri (blog-uri) specializate pentru postarea recenziilor, de ex.
https://derecitit.wordpress.com
-recenzia unui film se numeşte trailer

2. Recenzia poate fi:


a) descriptivă: oferă informaţii esenţiale despre o carte, fără entuziasme şi exagerări, fără o
“amprentă personală”; include expunerea subiectului, scopul autorului şi citate sugestive
b) critică: oferă o descriere şi o evaluare a cărţii din punct de vedere literar şi istoric, citate
commentate, îndemn la lectură etc.; include “amprenta personală”

3. O recenzie critică cuprinde:


a) Introducere:
 Numele autorului, titlul cărţii, editura, anul apariţiei, subiectul
 Detalii semnificative despre autor (poate fi chiar şi un singur detaliu care face legătura între
viaţa autorului şi subiectul cărţii)
 Teza cărţii: identificarea unghiului de abordare, originalitatea
 Teza pe care o susţineţi dvs. (părerea)
b) Cuprinsul
 Rezumatul cărţii (succint)
 Susţinerea părerii dvs (prin citate, trimiteri la conţinut etc.)
 Comparaţii cu alte lucrări (opţional)
c) Încheierea
 Punctele slabe şi punctele tari ale cărţii
 Părerea dvs (eventual, o recomandare de lectură)